Business Procesmanager

Business Procesmanager

Geplaatst Deadline Locatie
10 jan 28 feb Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 28 feb 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Als business procesmanager bent u verantwoordelijk voor het ontwerpen, uitwerken, invoeren, beheersen, evalueren, verbeteren en de uiteindelijke output van een OU brede keten. De belangrijkste taak is het aansturen en begeleiden van organisatieprocessen met als doel deze tot een succesvolle (afgesproken) uitkomst te laten komen. U leidt uit de door het management vastgestelde instellingsdoelstellingen (KPI’s), de voor de ketens afgeleide doelstellingen af, richt deze in en implementeert dit in samenwerking met medewerkers van afdelingen en hun (lijn)managers. De door de procesanalist geleverde performance rapportages, de vanuit de lijn ontvangen verbetervoorstellen en gewijzigde omstandigheden (bv wet- en regelgeving) kunnen een mismatch (gap) tussen wens en realisatie laten zien. Als business procesmanager stimuleert en motiveert u de betrokken medewerkers om de vastgestelde procesdoelstellingen, als een gezamenlijk resultaat te behalen binnen de vooraf vastgestelde kaders. Aangezien processen binnen de OU met name over informatieverwerking gaan leunt business procesmanagent veel op IT en meer bepaald op informatiesystemen. In de rol van productowner geeft U richting aan de strategie en roadmap van de informatiesystemen. U draagt zorg voor de vertaling van de behoefte vanuit de organisatie(processen) naar epics en user stories voor systemen, ondersteund door procesanalist en de IT-organisatie. Samenvattend geeft u uitvoering aan de Plan, Do, Check Act (PDCA) cyclus van (deel)processen en gehele ketens en hebt daarbinnen de volgende taken en verantwoordelijkheden: u onderhoudt proactief contacten met businessowners, u adviseert deze over te behalen resultaten per ketenproces en zorgt voor de vaststelling. U begroot en verwerft de noodzakelijk middelen (capaciteit, geld IT etc.) in dit kader en bent verantwoordelijk voor de te bereiken resultaten en juiste inzet hiervan. Daarbij stemt u daar waar nodig af met de diverse interne partijen. U bent direct aanspreekpunt voor alle (complexe) vragen rondom de (her)inrichting van processen en stuurt deze aan, bewaakt deze en stuurt waar nodig i.o.m. de businessowners bij. U beoordeelt analyseresultaten, doet verbetervoorstellen inclusief impactanalyse, prioriteert en zorgt voor afstemming en besluitvorming in dit kader en treedt vervolgens op als opdrachtgever voor verbetertrajecten en begeleidt de realisatie en implementatie hiervan.

 

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

U heeft een voor de functie relevante WO opleiding afgerond, bijvoorbeeld IT of Bedrijfskunde. U heeft relevante werkervaring met het managen van, en sturen op, effectief behaalde ketenoutput. U heeft kennis en ervaring met methoden en technieken op het terrein van business procesmanagement en projectmanagement. U hebt sterke affiniteit met IT en in het bijzonder proces ondersteunende en automatiseringssystemen. U bent analytisch, resultaatgericht en durft keuzes te maken. U bent een inhoudelijk en verbindend leider, creëert draagvlak, bent een open communicator en weet om te gaan met tegengestelde belangen. U werkt projectmatig en bent in staat te structureren. Daarnaast bent u inventief en pragmatisch. Bij voorkeur beschikt u over aantoonbare ervaring of affiniteit met onderwijs en onderwijsprocessen.

 

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor de duur van 1 jaar met mogelijkheden voor verlenging.

Het salaris wordt afhankelijk van opleiding en ervaring vastgesteld overeenkomstig schaal 12 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 5.656,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Werkgever

Open Universiteit

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen volledige universitaire bachelor- en masteropleidingen doorlopen, maar ook kortere programma’s volgen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit (zie www.ou.nl/rankings). Aan de Open Universiteit studeren ruim 17.000 studenten en werken meer dan 750 medewerkers. De universiteit heeft vestigingen in Nederland en België (zie www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

 De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de Open Universiteit een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De Open Universiteit investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op negen wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

Afdeling

Onderwijs Services

Binnen de OU worden een aantal ondersteunende taken uitgevoerd door de afdeling Onderwijs Services (OS). Zij biedt op een efficiënte en effectieve wijze professionele services aan in- en externe klanten, vanuit een integrale benadering van de aanwezige disciplines. Het betreft diensten op het gebied van onderwijs logistieke uitvoering (registratie, administratie, tentamineren en diplomeren) en het procesmanagement van belangrijke aan deze disciplines gelieerde universiteits-brede processen.

Specificaties

  • Onderwijs
  • max. 30.4 uur per week
  • Universitair
  • AC/OS/23003

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you