Onderwijscoördinator/(Studie)loopbaanadviseur

Onderwijscoördinator/(Studie)loopbaanadviseur

Geplaatst Deadline Locatie
24 jan 1 feb Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 1 feb 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Tilburg University | University Services is op zoek naar een Onderwijscoördinator/(Studie)loopbaanadviseur (0,6 fte) voor de Divisie Academic services, afdeling Education Support Team (EST). Locatie: Tilburg Law School, Tilburg University.

Functieomschrijving

Word jij het centrale aanspreekpunt voor de studenten van onze Engelstalige opleidingen?

Als onderwijscoördinator/studieadviseur vorm je een belangrijk eerste aanspreekpunt voor de studenten van onze Engelstalige bacheloropleiding Global Law en de zes Engelstalige masteropleidingen van Tilburg Law School (TLS). Je bent de spin in het web voor de toekomstige en eerstejaars studenten en een vertrouwd aanspreekpunt voor ouderejaars studenten. Samen met je directe collega’s zet je je in partnerschap met de opleidingsdirecteuren enerzijds direct in voor de studenten door goede voorlichting en matching, een duidelijke inhoudelijke introductie en een passende begeleiding en anderzijds voor optimalisatie van diverse onderwijsprocessen. 

Als dit jou aanspreekt, nodigen we je van harte uit om te solliciteren!

Binnen het EST TLS werken negen Onderwijscoördinatoren/Studieadviseurs, die ieder hun eigen takenpakket hebben maar onderling ook nauw samenwerken. De studieadviseurs werken voor en met de opleiding(en) die zij in hun takenpakket hebben zitten.  Er wordt (intensief) samengewerkt met de andere collega’s binnen het EST, de opleidingsdirecteuren van opleidingen binnen TLS en de vice-decaan onderwijs TLS.
Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die enthousiast wordt van het volgende takenpakket:

 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze studenten;
 • Je begeleidt en adviseert studenten over onderwerpen als studievoortgang en studiekeuze;
 • Je draagt op proactieve wijze bij aan de optimalisatie van de studiebegeleiding en neemt actief deel aan diverse projecten; 
 • Je geeft voorlichting aan toekomstige en zittende studenten; 
 • Het coördineren van processen en activiteiten m.b.t. deze online programma’s;
 • Je bent medeverantwoordelijk voor de introductie van nieuwe studenten bij de start van het collegejaar;
 • Je bent medeverantwoordelijk voor het organiseren van de diploma uitreiking;
 • Je bent voor deze opleiding(en) de spil waarom de communicatie en afstemming draait, zowel binnen Tilburg University als binnen TLS.

Je opereert in een facultaire en universitaire beleidscontext, onder verantwoordelijkheid van de vice-decaan onderwijs en het Hoofd van het EST TLS. Je maakt deel uit van het EST TLS, dat een afdeling is van de divisie Academic Services, maar volledig binnen Tilburg Law School opereert. Je werkt binnen TLS samen met je directe collega’s (3) voor de Engelstalige opleidingen, de opleidingsdirecteuren, de overige onderwijscoördinatoren, de beleidsmedewerkers onderwijs en de Career Services Officers. Je onderhoudt contacten met vertegenwoordigers uit andere afdelingen binnen Tilburg University, waaronder zeer nadrukkelijk ook de studenten en de studievereniging Magister JFT. Ontwikkelingen in onderwijsbeleid en ook resultaten uit evaluaties vertaal je naar mogelijke aanpassingen in de praktijk.

Het EST TLS is een team waarin we elkaars eigenheid respecteren en elkaars professionaliteit waarderen. Het team is de laatste twee jaar behoorlijk gegroeid en regelmatig thuiswerken is normaal geworden. Toch is het gelukt een open en gezellige sfeer te behouden zowel op campus als online. Er is saamhorigheid, ruimte voor complimenten, voor opbouwende kritiek en mogelijke verbeteringen; samen werken we hard en veel, maar we kunnen ook samen lachen.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

 • Een academische masteropleiding, die blijk geeft van internationale belangstelling.  
 • Ervaring als onderwijscoördinator of als studieadviseur en kennis van de TiU-onderwijsorganisatie is een pré.
 • Je bent proactief, accuraat, organisatorisch sterk, oplossings- en servicegericht.
 • Je communiceert gemakkelijk met studenten, docenten en collega’s, en werkt graag samen om het beste resultaat te bereiken. 
 • Tilburg University is een internationale universiteit, maar is ook stevig verankerd in de regio; alle communicatie is tweetalig (NL/ENG). Voor deze functie is een uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van het Engels en het Nederlands een absolute vereiste. We verwachten dat je voor deze functie voldoet aan het Engelse taalniveau passend bij de functie. (CEFR-niveau C1)
 • Je beheerst de digitale vaardigheden voor en hebt kennis van de communicatiekanalen die passen bij de studenten van deze tijd.

Jouw talenten

 • Je hebt feeling voor de student, het studentenleven en in het bijzonder voor wat het betekent voor buitenlandse studenten om hier in Nederland/Tilburg te komen studeren.
 • Je hebt teamspirit: je voelt je onderdeel van een team en geeft hier uiting aan door middel van samenwerking, het delen van kennis en ervaringen, en het bijdragen aan een open en inclusieve werkomgeving.
 • Je toont persoonlijk leiderschap: je neemt verantwoordelijkheid voor je werk en loopbaan, en beschikt over goede zelfkennis.  
 • Je beschikt over enig relativeringsvermogen en hebt gevoel voor humor.
 • Je bent intercultureel vaardig.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 12 maanden met uitzicht op een vast dienstverband.

Het betreft een functie voor bij voorkeur 0.6 fte (24 uur per week) van de volledige werktijd. 

Het salaris bedraagt minimaal € 2.960,- en maximaal € 4.670,-  bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Onderwijscoördinator / (Studie)loopbaanadviseur niveau 1 en salarisschaal 10 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring.  

Dit is een vacature voor een structurele positie overeenkomstig artikel 2.3 lid 1 Cao Nederlandse Universiteiten. Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 maanden. Bij gebleken geschiktheid en voortzetting in dezelfde functie krijg je na deze periode aansluitend een dienstverband voor onbepaalde tijd. 

Je hebt recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het bruto jaarinkomen. Als je 40 uur per week werkt, ontvang je 41 vakantiedagen per jaar.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden. We vinden flexibiliteit, professionele en persoonlijke ontwikkeling en goede secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijk. We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om de balans tussen werk en privé optimaal te houden. Ook kun je tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling. 

Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap.

Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University | University Services

De maatschappij dienen en die beter maken voor de burgers. Dat is wat ons drijft. De oprichter van de Tilburg University, Martinus Cobbenhagen, vond dat wie de samenleving wil begrijpen, er actief en bewust bij betrokken moet zijn. Dit gedachtegoed vormt nog altijd de basis voor onze universiteit.

Onder het motto 'Understanding society' ontwikkelen onze ruim 2.800 medewerkers kennis, dragen deze over en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen. Op deze manier willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie.

Onze 20.000 studenten van 132 nationaliteiten leiden we op tot Tilburg University shaped professionals: verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving.

De ondersteuning van de universiteit is belegd bij University Services, georganiseerd in zeven Divisies:

1. Academic Services
2. Marketing & Communication
3. Human Resources
4. Finance & Control
5. Library & IT Services
6. Facility Services
7. Executive Services

Specificaties

 • Onderwijs; Beleid- en staf; Ondersteunend personeel (secretarieel, administratief, facilitair)
 • max. 24 uur per week
 • €2960—€4670 per maand
 • Universitair
 • 21271

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interesting for you