Programma directeur Roeterseilandcampus (REC) Impact

Programma directeur Roeterseilandcampus (REC) Impact

Geplaatst Deadline Locatie
8 mrt 23 mrt Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 23 mrt 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Ben je op zoek naar een uitdagende functie ?

De UvA is op zoek naar een programma directeur voor REC Impact, een samenwerkingsverband tussen de REC faculteiten en UvA Ventures Holding. De REC wil een innovatie hub zijn voor de Amsterdamse Metropoolregio en daarbuiten. Daarbij vervult de REC Impact organisatie de rol van katalysator, verbinder, relatiebeheerder en marketeer. Als programma directeur REC Impact zet je, samen met de faculteiten, een programma-organisatie op en werk je aan de REC als een innovatie hub voor de sociale wetenschappen van Europees belang. Uitgangspunt is het de gezamenlijke ambitie op basis van "REC-Impact 2030" waarin een beschrijving is opgenomen van concrete ambities, doelen en taken voor de REC-impact organisatie.

Wat ga je doen?

Je bent in algemene zin eindverantwoordelijk voor de missie van REC Impact, en voor de organisatie en activiteiten van REC Impact, uiteraard binnen de beschikbare financiële kaders. -Je rapporteert aan en ontvangt functionele richtlijnen vanuit een stuurgroep REC Impact, bestaande uit de directeuren bedrijfsvoering van de faculteiten Rechten, Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Economie en Bedrijfskunde en de directeur UvA Ventures Holding/Innovation eXchange Amsterdam. De stuurgroep heeft een onafhankelijke voorzitter en functionele relaties met de Universitaire Valorisatie Commissie en de Stuurgroep REC. Je geeft functioneel leiding aan een klein team van medewerkers die vanuit faculteiten voor een deel van hun taken beschikbaar zijn gesteld aan de organisatie. Formeel is de functie onderdeel van de Bestuursstaf van de UvA, waarbinnen je samenwerkt met de directeuren van de Humanities & Society organisatie en het Amsterdam Science Park.

Strategie

Uitdenken van de strategie voor de ontwikkeling van de (op te richten) organisatie. Je houdt hierbij rekening met de doelstellingen van de belanghebbende organisaties (bij aanvang UvA zowel op instellingsniveau als op facultair niveau, en Gemeente Amsterdam). Wat betreft activiteiten gaat het (o.a.) om het volgen van in- en externe ontwikkelingen en beoordelen daarvan op relevantie voor de huidige en de te voeren strategie, het onderhouden van een netwerk van stakeholders rond de REC Impact organisatie op (inter)nationaal, regionaal en lokaal niveau en bij de belanghebbende organisaties, het ontwikkelen van acties (korte en langere termijn) en het deelnemen aan het stuurgroep overleg en bijdragen aan de besluitvorming met betrekking tot de organisatiestrategie.

Beleidsontwikkeling

Zorgdragen voor het ontwikkelen en evalueren van activiteiten voor REC Impact. Het gaat (o.a.) om het vertalen van de strategie in concrete acties en voorstellen voor de stuurgroep, het (laten) verzamelen en analyseren van relevante informatie, ken- en stuurgetallen, e.d., vragen van input voor en afstemmen van activiteiten met de betrokken partijen en het ter goedkeuring voorleggen van activiteiten en begrotingen aan de stuurgroep.

Beleidsuitvoering

Zorgdragen voor de uitvoering en evaluatie van de activiteiten en bijbehorende acties. Het gaat (o.a.) om het ontwikkelen van voorstellen voor de start, opbouw en optimale inrichting van de organisatie, het, ter goedkeuring voorleggen, van uitvoeringsvoorstellen aan de stuurgroep, het zorgdragen voor een juiste toewijzing, aanwending, beheer en bewaking van (financiële) middelen en het periodiek rapporteren aan de stuurgroep over voortgang en resultaten van REC Impact.

Advisering

Adviseren en ondersteunen van belanghebbenden en betrokkenen binnen de instelling over beleidsvragen en - thema's op het gebied van impact/valorisatie, campusontwikkeling en de opbouw van partnerschappen, onder meer door het onderhouden van contacten met en het deelnemen aan overleggen met andere UvA campussen (zoals Amsterdam Science Park en Kenniskwartier Binnenstad) en UvA huisvesting (rond plan van aanpak Doorontwikkeling REC).

Leidinggeven

Functionele sturing geven aan een klein team van medewerkers die vanuit faculteiten voor een deel van hun taken beschikbaar zijn gesteld voor werkzaamheden binnen de REC Impact organisatie. Wat betreft activiteiten gaat het (o.a.) om het informeren van medewerkers over de te realiseren doelstellingen, overdragen van kennis en informatie over te volgen werkwijzen, het bewaken en bevorderen van een goede communicatie en samenwerking op het REC in het algemeen en binnen de REC Impact organisatie in het bijzonder, toezien op en bevorderen van de voortgang van werkzaamheden en het nemen van maatregelen ter verbetering van processen.

Contractinkomsten

Bijdragen aan het acquireren van contractinkomsten op het gebied van impact maken met onderzoek en onderwijs. Wat betreft activiteiten gaat het (o.a.) om input geven voor kansen van de partners voor 2e en 3e geldstroom en het, in afstemming met de partners, onderhouden van contacten met potentiële nieuwe partners en financiers. Ook scant de directeur REC Impact actief naar aanvullende middelen om het REC Impact programma uit te breiden en/of te versnellen.

Specificaties

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Functie-eisen

 • academisch denk- en werkniveau (affiniteit met het wetenschapsterrein van de REC);
 • excellente expertise op het terrein van ondernemerschap en wetenschap;
 • ervaring met stakeholdermanagement in een kennisintensieve omgeving (complex bestuurlijk, organisatorisch en maatschappelijk speelveld op (inter)nationaal, regionaal en gemeentelijk niveau);
 • in staat zijn om de financiële en vastgoedvraagstukken die een kennispark met zich meebrengt te doorgronden;
 • vermogen om samenwerkingen en partnerschappen op te bouwen (bruggenbouwer en facilitator naar alle betrokken partijen zodat de verschillende faculteiten en partners hun eigen rol kunnen spelen;
 • onafhankelijke teamspeler met een ondernemende geest;

Arbeidsvoorwaarden

We bieden een dienstverband voor de periode van een jaar met een proeftijd van twee maanden. Bij gebleken geschiktheid is vast dienstverband mogelijk. Het dienstverband is voor 38 uur per week.

Je salaris bedraagt, afhankelijk van relevante ervaring bij aanvang van het dienstverband, € 5.784,- tot € 8.087,- bruto per maand op basis van een volledige werkweek van 38 uur. Dit is exclusief 8 % vakantie- en 8.3 % eindejaarsuitkering. De Cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Werkgever

Bestuur en Bestuursstaf UvA

De Universiteit van Amsterdam is de grootste universiteit van Nederland, met het breedste opleidingsaanbod. Een intellectueel knooppunt met 42.000 studenten, 6.000 medewerkers en 3.000 promovendi. Verbonden door een cultuur van nieuwsgierigheid.

De UvA wil in de komende jaren een schaalsprong in partnerschappen realiseren en de inzet voor valorisatie substantieel verhogen. De UvA wil in dit licht ook haar campussen meer openstellen voor externe partijen waarmee samengewerkt wordt aan maatschappelijke vraagstukken of die kunnen bijdragen aan het klimaat van kennisintensief ondernemerschap in het algemeen (innovatiedistricten). In het Instellingsplan, het strategisch kader valorisatie en in de verschillende facultaire strategische plannen is nader uitgewerkt hoe de UvA deze doelen zou willen bereiken.

Kennis 'clustert' zich in Amsterdam steeds meer rond plekken waar kennisinstellingen zijn gevestigd met daaromheen netwerken van nieuwe bedrijvigheid, bestaande bedrijvigheid en open innovatie. Om de krachten van deze gebieden te versterken worden ze verder ontwikkeld tot innovatiedistricten die bijdragen aan het innovatievermogen van Amsterdam. REC is één van de innovatiedistricten in Amsterdam (zie: Strategie Innovatiedistricten Amsterdam. Voor meer impact van kennis. Gemeente Amsterdam 2023)

De Roeterseilandcampus

Op de Roeterseilandcampus (REC) van de Universiteit van Amsterdam zijn de faculteiten Rechten, Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Economie en Bedrijfskunde gevestigd. Ook zijn UvA Ventures Holding, het gerenommeerde SEO voor economisch onderzoek, de Law Hub en het cultureel studentencentrum CREA op de REC gevestigd. Het samenspel van deze disciplines in hartje Amsterdam maakt het tot een uniek centrum voor onderwijs, onderzoek en innovatie in de Sociale Wetenschappen. Op de campus studeren 25.000 studenten en zijn 2.000 wetenschappers werkzaam. Het is daarmee één van de grootste clusters voor 'social science' in Europa.

REC Impact

Met REC Impact willen de faculteiten op de REC hun (maatschappelijke, sociale en economische) waarde verder versterken ('impact maken'). De faculteiten nemen initiatieven om met externe partners in onderwijs en onderzoek samen te werken en de kennis die in de faculteiten wordt gegenereerd, te verspreiden en in te zetten voor de hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. Dit is geen eenrichtingsverkeer maar een wederkerig proces van open en co-creatie, gericht op synergie en gezamenlijke verantwoordelijkheid. REC Impact is in deze zin ook een manier om het externe perspectief te betrekken.

Alles bij elkaar geven de faculteiten, UvA Venture Holding en partners binnen REC Impact vorm aan de doelen en ambities van het Instellingsplan UvA 2021-2026 (Inspiring Generations) zoals het belang van interdiscipinaire thema's en data science, het versterken van Leven Lang Ontwikkelen, en het concept 'Amsterdam Research Based Campus' dat innovatie koppelt aan de huisvestingsstrategie. Waar wetenschappers, studenten, bedrijven en maatschappelijke partners op één locatie zijn samengebracht en elkaar makkelijk weten te vinden.

Nieuwsgierig naar onze organisatie? Hier lees je meer over werken bij de Universiteit van Amsterdam.

Specificaties

 • Beleid- en staf
 • max. 38 uur per week
 • €5784—€8087 per maand
 • Universitair
 • 11313

Werkgever

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Spui 21, 1012WX, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you