Promovendus én behandelaar

Promovendus én behandelaar

Geplaatst Deadline Locatie
16 mrt 2 apr Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 2 apr 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Binnen de Academische Werkplaats EMB voeren de Hanzehogeschool Groningen, lectoraat Healthy Ageing Allied Health Care and Nursing, de Rijksuniversiteit Groningen, basiseenheid orthopedagogiek en ’s Heeren Loo een 4-jarig onderzoeksproject uit. Dit LEEV!-project richt zich op leefstijlbevordering op het gebied van voeding en beweging van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Voor dit project zijn we op zoek naar een Promovendus.

Functieomschrijving

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een groter risico op leeftijds- en leefstijlgerelateerde aandoeningen dan de algemene bevolking (vaak vanwege een hoge mate van inactiviteit, ongezonde voedingsgewoonten en gezondheidsproblemen die al op jongere leeftijd zijn ontstaan) en hebben daarom gespecialiseerde leefstijlondersteuning nodig. Door verschillende factoren blijkt het vormgeven en borgen van leefstijlondersteuning complex. Voor mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen is het daarnaast nog nodig extra kennis te ontwikkelen betreffende motorische activering en voeding, zowel gebaseerd op een systematische review van de literatuur als praktijkgerichte veldstudies. 

Het doel van onderzoek is het opleveren van een gepersonaliseerde integrale leefstijlinterventie (LEEV! GLI-VB) waarmee zorgprofessionals, zoals gedragswetenschappers, artsen (verstandelijk gehandicapten), fysiotherapeuten, diëtisten, verpleegkundigen en leefstijlcoaches, ondersteund worden om effectieve leefstijlondersteuning te bieden aan mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen, hun naasten en begeleiders. De ontwikkelde LEEV! GLI-VB wordt getoetst op haalbaarheid en effectiviteit. Tijdens het onderzoek werk je nauw samen met meerdere onderzoekers. De eerste stap van jouw promotie is een systematic review om de ontwikkeling van de interventie mogelijk te maken. Jouw onderzoek  resulteert in een proefschrift dat je zult verdedigen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Als behandelaar werk je nauw samen met andere disciplines, zoals bijvoorbeeld artsen, gedragswetenschappers en vaktherapeuten. Wij hebben een grote diversiteit aan medische-, paramedische- en gedragswetenschappelijke expertise. Wat jouw rol precies gaat zijn, zal in lijn zijn met de opleiding die jij hebt afgerond.  

Het werken aan het promotieonderzoek combineer je met het werken als behandelaar in de praktijk bij ’s Heeren Loo. Als promovendus voer je het onderzoek uit binnen de Academische Werkplaats EMB, een samenwerkingsverband met o.m. Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Je sluit je aan bij het PhD-trainingsprogramma van de RuG en wordt begeleid door Professor dr. Annette van der Putten, dr. Aly Waninge en dr. Annelies Overwijk. Verwacht wordt dat je minimaal één dag per week op de Hogeschool of de universiteit in Groningen werkt.

Specificaties

’s Heeren Loo

Functie-eisen

 • Een afgeronde masteropleiding in een relevante richting, bijvoorbeeld bewegingswetenschappen, voedingswetenschappen, gezondheidswetenschappen, fysiotherapiewetenschap, verplegingswetenschap, psychologie, orthopedagogiek, geneeskunde;
 • aantoonbare affiniteit met wetenschappelijk onderzoek;
 • aantoonbare affiniteit met de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking en in het bijzonder mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen;
 • bij voorkeur ervaring in multidisciplinair samenwerken;
 • bij voorkeur kennis van en ervaring met (het ontwikkelen van) leefstijlinterventies en/of aantoonbare ervaring met gedragsveranderingsmethodieken;
 • goede kennis van statistiek bij kwantitatief en kwalitatief onderzoek;
 • sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in Nederlands en Engels;
 • sterke organisatorische vaardigheden.

Competenties 

Aangezien het hier gaat om een co-creatie is het van wezenlijk belang dat de promovendus goed kan schakelen en verbinden met en tussen verschillende mensen en organisaties. Daarnaast beschikt de promovendus over de volgende competenties:

 • analytisch denkvermogen;
 • goed kunnen plannen en organiseren;
 • creativiteit: je ziet kansen voor onderzoek in de praktijksetting en je vertaalt onderzoeksbevindingen naar concrete kennis voor de praktijk;
 • via verschillende communicatiekanalen deel je deze bevindingen en kennis met de praktijk;
 • proactieve werkhouding;
 • oplossingsgericht;
 • besluitvaardig;
 • systematisch en accuraat werken, goed in datamanagement.

Arbeidsvoorwaarden

De start van het promotietraject is zo spoedig mogelijk. De omvang van het onderzoek is 0,6 fte in combinatie met het werken bij ’s Heeren Loo. Voor de duur van het promotietraject word je voor 0,6 fte gedetacheerd bij de Hanzehogeschool Groningen en uiteraard bieden wij je voor na deze periode een terugkeergarantie aan bij ’s Heeren Loo. Je brutosalaris conform de CAO Gehandicaptenzorg is minimaal € 2938,- en maximaal € 5772,- (FWG 55, 60 en 65) bij een fulltime dienstverband en je wordt ingeschaald op basis van het functiehuis van 's Heeren Loo in de salarisschaal passend bij je functie als behandelaar.

Afdeling

Als behandelaar maak je onderdeel uit van ons expertisecentrum Advisium.

Hier werken landelijk meer dan 1200 specialisten. Daarmee zij wij het grootste expertisecentrum van Nederland binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg. Omdat wij door het hele land locaties hebben, is ons streven dat jij in jouw rol als behandelaar zo dicht mogelijk bij huis aan de slag gaat.

Lees hier meer over Advisium en onze kennisketens.

Specificaties

 • PhD; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Gezondheid; Gedrag en maatschappij
 • 32—36 uur per week
 • €2938—€5772 per maand
 • Universitair
 • PA HL 20230316

Werkgever

Locatie

Queridolaan 5, 9721 SZ, Groningen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you