Adviseur onderwijs, kwaliteitszorg en studentenzaken

Adviseur onderwijs, kwaliteitszorg en studentenzaken

Geplaatst Deadline Locatie
22 mrt 20 mei Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 20 mei 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Ons universitair onderwijs is voortdurend in beweging. Enerzijds omdat wij willen inspelen op ontwikkelingen in de buitenwereld en de sector zelf. Anderzijds omdat onze ambities leiden tot veranderingen in de manier waarop we ons onderwijs (vorm)geven en inrichten. Daarom zoekt de Protestantse Theologische Universiteit een Adviseur Onderwijs, Kwaliteitszorg en Studiezaken (0,8 fte) die helpt hier zo tijdig en effectief mogelijk op in te spelen.

Onze ambities hebben we vertaald in een vijfjarig PThU-instellingsplan. We willen in een stimulerende leer- en onderzoeksgemeenschap met de meest recente theologische inzichten studenten opleiden tot een nieuwe generatie theologen. In dat onderwijs gaan academische, professionele spirituele ontwikkeling hand in hand. Daarbij willen we gebruik maken van de ontwikkelingen op het gebied van afstandsonderwijs en de kansen die de verschillen tussen studenten het onderwijs bieden. Dat gebeurt vanaf september 2024 op een nieuwe locatie in Utrecht. Die verhuizing heeft op zichzelf ook weer gevolgen voor het onderwijs aan de PThU. Zo worden opleidingen verplaatst, wordt het programma van de eenjarige onderzoeksmaster herzien en willen we flinke stappen zetten in de verdere digitalisering en hybridisering van ons onderwijs. 

Wat ga je doen?

Integratie

Binnen de afdeling Onderwijs- en Onderzoeksondersteuning werk je samen met de beleidsmedewerker onderzoek/internationalisering en de specialist wetenschappelijke informatie aan de verdere integratie van onderwijs, onderzoek en valorisatie. Je adviseert sleutelfiguren en onderwijsorganen, zoals de programmamanagers, de kennismakelaar en de opleidingscommissie, over het onderwijs dat onder hun supervisie verzorgd wordt. Met de studieadviseurs en medewerkers studentenzaken werk je aan de operationalisering van het beleid. 

Ketenontwikkelingen

Je volgt ontwikkelingen in de onderwijswet- en -regelgeving en bij de belangrijke ketenpartners, zoals DUO en Studielink. Je brengt de consequenties ervan in kaart en relateert die aan onderwijsontwikkelingen binnen de universiteit. Denk aan de doorontwikkeling van ons bachelor- en (pre)masteronderwijs of het verplaatsen van het onderwijs naar de nieuwe locatie. Maar je bent ook betrokken bij de coördinatie van visitaties en midterm reviews, en het actualiseren en bewaken van de onderwijs- en examenregeling.

Onderwijskwaliteit

Je draagt vanuit een onderwijskundig en didactisch perspectief bij aan het opstellen en uitvoeren van het onderwijskwaliteitsbeleid. Daarbij zet je je kennis niet alleen in voor het bachelor- en masteronderwijs, maar ook voor het postacademisch onderwijs dat wij aanbieden. Samen met de beleidsmedewerker onderzoek/internationalisering en de programmamanagers onderzoek je hoe internationalisering het onderwijs kan verrijken.

Studiezaken

Voor dat alles heb je een scherp oog nodig voor de relatie tussen onderwijsprogramma’s en de individuele student. Samen met de studieadviseurs heb je bijvoorbeeld aandacht voor inclusief onderwijs. Met studentenzaken bespreek je hoe wijzigingen in het onderwijsprogramma uitwerken op de examenprogramma’s van studentgroepen. 

Specificaties

Protestantse Theologische Universiteit (PThU)

Functie-eisen

 • Aantoonbare affiniteit met onderwijsbeleid en -ondersteuning
 • Een voltooide, relevante masteropleiding 
 • De competentie om de intermediair tussen de beleidsmakers en de beleidsuitvoerders te zijn
 • Uitstekende uitdrukkingsvaardigheid, zowel mondeling als schriftelijk
 • Adviesvaardigheden 
 • Goede netwerkvaardigheden: de PThU is een kleine universiteit. Goede contacten zijn dé manier om van ontwikkelingen in het veld op de hoogte te blijven
 • Een proactieve, resultaatgerichte en flexibele werkhouding 
 • Een positieve houding ten opzichte van onze protestantse identiteit 

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Een veelzijdige functie in een overzichtelijke organisatie met een prima werksfeer, aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die de balans in werk en privé mogelijk maken. Waar je continu gestimuleerd wordt om je deskundigheid door te ontwikkelen.

 • Je start in een dienstverband voor de periode van één jaar in een omvang van 0,8 fte. 
 • Die bij goed functioneren wordt dit omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Het salaris is maximaal € 5.439 bruto per maand (schaal 11 cao NU) bij een volledig dienstverband.
 • Je krijgt een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Je krijgt maximaal 41 vakantiedagen bij een voltijds dienstverband.
 • Je hebt de mogelijkheid tot fiscale uitruil van arbeidsvoorwaarden (o.a. vrije uren).
 • De mogelijkheid om een deel van je aanstellingsomvang vanuit huis te werken.
 • Je kunt rekenen op een ruime bijdrage aan de ABP-pensioenregeling.
 • Voor de periode tot september 2024 de keuze uit standplaats Groningen of Amsterdam. Na die tijd zijn we gevestigd in Utrecht en wordt dat je standplaats. 

Werkgever

De PThU is een levensbeschouwelijke universiteit voor theologie. De PThU staat voor gedegen en relevant theologisch (post)academisch onderwijs en onderzoek naar ontwikkelingen in geloof, kerk en samenleving. Zij doet haar werk vanuit een sterke verbondenheid met de kerk en een fascinatie voor wat geloof met mensen doet – het eigen geloof van haar medewerkers en studenten nadrukkelijk inbegrepen. De PthU is ook een kleine universiteit, waar je werk brede impact heeft en je ervaring opdoet met uiteenlopende facetten van wetenschappelijk onderwijs. 

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs
 • Gedrag en maatschappij; Taal en cultuur
 • max. 32 uur per week
 • max. €5439 per maand
 • Universitair
 • SP PT 20230322

Werkgever

Protestantse Theologische Universiteit (PThU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

De Boelelaan 1105, 1081 HV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you