Twee projectmanagers voor de Community for Learning & Innovation

Twee projectmanagers voor de Community for Learning & Innovation

Geplaatst Deadline Locatie
31 mrt 21 apr Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 21 apr 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Voor de Community for Learning & Innovation (CLI) zoeken wij twee professionele en communicatieve projectmanagers die in samenwerking met faculteiten en diensten projecten opzetten, uitvoeren en realiseren. Projecten die (bijna) klaarliggen om opgepakt te worden zijn:
 • Het realiseren van online onderwijsprogramma's en online vakken voor doelgroepen die niet naar de campus kunnen of willen komen. Deze programma's worden toegespitst op de (leer)behoeften van deze doelgroepen. Naast de programma inhoudelijke ontwikkeling wordt er ook gekeken naar de sociale binding van studenten binnen het online onderwijs. De projectleider zorgt voor realisatie van de projecten en werkt onder meer samen met opleidingsmanagers, docententeams, onderwijskundigen, studio-personeel en technici.
 • Het verbeteren van bachelor programma's met een optimale mix van online en on campus onderwijs (blended learning).
 • Het managen van (deel)projecten binnen het thema Future Learning Spaces. Hierin zoeken we samen met docenten, studenten, faculteiten en diensten naar vernieuwing van onderwijsruimtes en laten we ons inspireren door voorbeelden in binnen- en buitenland.
 • Het bijdragen aan de continue verbetering van de digitale leeromgeving door (deel)projecten te managen rond nieuwe software voor het onderwijs, in samenwerking met de IT-afdeling en SURF.
 • Het bruikbaar maken van studiedata voor ondersteuning van docenten en studenten en het toepassen van Artificial Intelligence. De projectmanager ondersteunt bij het inventariseren van de behoefte en het ontwerpen van oplossingsmogelijkheden. Dit gebeurt in teamverband, onder meer met een trainee.

Functie-omschrijving
Als projectmanager zorg je voor het initiëren, uitvoeren, bewaken en opleveren van projecten. In nauwe afstemming met faculteiten en diensten worden projectideeën uitgewerkt in projectplannen die op brede steun kunnen rekenen. Bij de uitvoering van de projecten werk je samen in multidisciplinaire teams. Als projectmanager bewaak je de grote lijnen en de voortgang en werk je actief mee aan het realiseren van de projectdoelstellingen. Het is belangrijk om in het project te zorgen voor een positieve sfeer waarin constructief en plezierig wordt samengewerkt. Flexibel inspelen op verschillende belangen zonder het projectdoel uit het oog te verliezen, is noodzakelijk om effectief te zijn als projectmanager aan de EUR.

Binnen het CLI-kernteam zijn momenteel drie projectmanagers actief die met elkaar en andere leden van het team samenwerken. Vanwege de aanwas van innovatie- en digitaliseringsprojecten breiden wij het kernteam uit met twee projectmanagers. Er zijn ook twee projectmanagement officers actief die helpen bij de inrichting, uitvoering, bewaking, samenhang, documentatie en rapportage van projecten.

Werkzaamheden projectmanager:
 • Schrijven en presenteren van projectvoorstellen en deze bespreken met opdrachtgevers
 • Opstellen van projectdoelstellingen en programma van eisen in samenspraak met stakeholders
 • Opstellen van een projectplan met specificaties ten aanzien van tijd, bemensing, budget en kwaliteit
 • Realiseren van de uitvoering van een projectplan en zorgen voor periodieke rapportages
 • (Mede) uitvoeren van (delen van) het project
 • Toetsen van de opgeleverde projectresultaten aan het projectplan en overdragen van relevante kennis en documenten aan de instelling
 • Doen van voorstellen tot proces- en productverbetering
 • Bewaken en bevorderen van de samenhang tussen verschillende met elkaar verbonden projecten
 • Zorgdragen voor de adequate aansturing van het projectteam
 • Aangaan en onderhouden van interpersoonlijke relaties ten behoeve van het creëren van draagvlak
 • Het verwerven van nieuwe of aanvullende opdrachten

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • WO werk- en denkniveau
 • Relevante kennis en minimaal 2 jaar ervaring met projectmanagement
 • Kennis van de academische wereld is een pré
Je herkent je in de volgende competenties die belangrijk zijn voor de rol van projectmanager:
 • Sturen op resultaat
 • Verbindend leiderschap
 • Analytisch vermogen
 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Kostenbewust handelen
 • Een positieve, flexibele en klantgerichte houding
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden, in het Nederlands en het Engels
Binnen de CLI werken we graag met projectmanagers met verschillende oriëntaties. Voor projecten die op de rol staan, zijn we op zoek naar mensen met ervaring in onderwijsvernieuwing en verandermanagement. Voor projecten met een digitaliseringscomponent is een technische oriëntatie van belang. Bekendheid met aanbestedingstrajecten is een pré.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van deze functie is 01-JUL-2023, en de functie heeft als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, bij de Algemene Bestuursdienst (ABD). Het betreft een aanstelling voor de duur van een jaar met een optie op verlenging. De functie heeft een omvang van 0,8 fte - 1,0 fte. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 3.974 en € 5.439 bruto per maand (Schaal 11), conform de CAO-NU, een aanloopschaal is mogelijk. Daarnaast bieden we je onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering, en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kan je als medewerker gebruikmaken van EUR-faciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek en krijg je korting op een abonnement bij het Erasmus sportcentrum.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met de nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek - onze missie luidt dan ook 'Creating positive societal impact'. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Faculteit / Instituut / Dienst
De Algemene Bestuursdienst (ABD) is als centrale staforganisatie verantwoordelijk voor de organisatie van beleidsondersteuning op instellingsniveau. De ABD ondersteunt het College van Bestuur (CvB) bij het uitoefenen van haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, toegankelijkheid en de financiering van onderwijs en onderzoek. De ABD zorgt voor het gezamenlijk ontwerpen van integraal beleid, het tijdig tot besluitvorming voorleggen van dit beleid, zorgt er (mede) voor dat het beleid wordt uitgevoerd en voert continue monitoring en evaluatie uit met het oog op verbeteringen.

Afdeling

De Community for Learning & Innovation (CLI) is een netwerkorganisatie die zich richt op vernieuwing en verbetering van het onderwijs. De CLI zorgt voor verbinding, het delen van kennis en het stimuleren en faciliteren van onderwijsinnovaties. De CLI werkt aan drie thema's: Professionele ontwikkeling van docenten, Onderwijsinnovatie en digitalisering en Evaluatie en onderzoek van onderwijsinnovaties. Via projecten biedt de CLI advies en ondersteuning aan docenten en onderwijsondersteuners. Ook studenten kunnen projectvoorstellen aandragen ter verrijking en vernieuwing van het onderwijs. De projecten worden uitgevoerd in het Erasmus Education Lab waarin ook een hypermoderne studio is gevestigd.

De CLI wordt geleid door een managementteam en gefaciliteerd door een kernteam met aanvulling van onderwijskundigen van onderwijsadviesbureau Risbo. Samen bieden zij expertise en ondersteuning aan de faculteiten. De teamleden komen met initiatieven en ideeën maar stemmen hun werk altijd af op de vragen vanuit faculteiten. Om dit goed te kunnen doen is het team geselecteerd op een positieve, flexibele en klantgerichte houding. Vanuit een professionele en ondernemende spirit zoeken zij kansen om in partnership met docenten en professional supporters te werken aan projecten die bijdragen aan toekomstgericht onderwijs.

Kijk voor meer informatie op: www.eur.nl\cli

Specificaties

 • Management
 • 32—40 uur per week
 • €3974—€5439 per maand
 • Universitair
 • 3544

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you