promovendus

promovendus

Geplaatst Deadline Locatie
16 mei 5 jun Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 5 jun 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

voor het project ‘Beyond Inclusion. Experiences of people with intellectual disabilities with activities in protestant churches in light of their sense of belonging as a source for church development’.

Functieomschrijving

Theologiseren voorbij het inclusieparadigma

Wat betekenen ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking voor de theologische doordenking van de betekenis en vormgeving van geloofsgemeenschappen in deze tijd? Hoe kunnen we kritisch reflecteren op ervaringen van belonging en uitsluiting om te komen tot nieuwe inzichten voor geloofsgemeenschappen die willen bijdragen aan een samenleving waarin iedereen als mens gezien wordt, terwijl rekening wordt gehouden met ieders sociale, verstandelijke en fysieke beperkingen? Wat zijn nieuwe praktijken voor toekomstgericht diaconaal kerkzijn? Welke mogelijkheden zijn er voor kerken voorbij het inclusieparadigma? Om op deze vragen antwoord te kunnen geven, is de Protestantse Theologische Universiteit in samenwerking met de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht (joint doctorate) per 21 augustus 2023 op zoek naar een Promovendus (fulltime of 0,8 fte) voor het project ‘Beyond Inclusion. Experiences of people with intellectual disabilities with activities in protestant churches in light of their sense of belonging as a source for church development’.

Wat ga je doen?

Bij de PThU, waar je als promovendus wordt aangesteld, werk je in een omgeving waarin fascinatie voor wat geloof met mensen doet de boventoon voert. Vanuit die fascinatie zorgen wij voor relevant onderzoek naar ontwikkelingen in geloof, kerk, samenleving en wereldchristendom.  De PThU is een levensbeschouwelijke universiteit en centrum voor theologisch onderwijs waarin onderzocht wordt hoe de Bijbel, de christelijke traditie en geloofspraktijken kunnen bijdragen aan het vinden van zin, gerechtigheid en heil. De universiteit is verbonden met de Protestantse Kerk in Nederland (www.pthu.nl). Een van de onderzoeksprogramma’s waar dit project mee verbonden is KERK 2040.
De Theologische Universiteit Kampen|Utrecht  vormt een academische leer- en werkgemeenschap van wetenschappers en studenten met de ambitie om gereformeerde theologie te beoefenen in dienst van het Evangelie van Jezus Christus en is (mede) verbonden met de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Dit project is onderdeel van het onderzoeksprogramma Vulnerability & Hope. 

Wat vragen wij van je?

Als promovendus begin je met het bestuderen van praktisch-theologische en sociaal-wetenschappelijke literatuur, over de positie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving, over de omgang van kerken met deze medemensen, en over paradigma’s van inclusie, participatie en integratie die hiermee samenhangen. Ook verken je literatuur over praktijken van (diaconaal) gemeentezijn en diaconale praktijken die reflecteert op gastvrije vormgeving binnen de huidige samenleving. Vervolgens onderzoek je empirisch ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking en andere gemeenteleden over belonging en de geloofsopvattingen en praktijken die daarbij horen. Je doet dat in verschillende lokale geloofsgemeenschappen. De resultaten breng je in gesprek met theologische concepten uit heden en verleden en je draagt bij aan een theologie van diaconale gemeenteontwikkeling.
Je ontwerpt zelf je onderzoeksplan en betrekt van meet af aan mensen met een verstandelijke beperking bij de opzet en uitvoering van je onderzoek.
Je hoofdvraag is: Welke betekenis hebben ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking met activiteiten in protestantse kerken in het licht van hun ervaring van hun ‘sense of belonging’ voor diaconale gemeenteontwikkeling. Je schrijft een proefschrift over je resultaten op basis van een vijftal wetenschappelijke artikelen. Je publiceert in het Engels.

Bekijk de projectbeschrijving

Specificaties

Protestantse Theologische Universiteit (PThU)

Functie-eisen

 • Een afgeronde studie theologie of geestelijke verzorging; een afgeronde onderzoeksmaster strekt tot aanbeveling
 • Ervaring met kwalitatief empirisch onderzoek opgedaan tijdens studie of werk en de  bereidheid je hierin verder te ontwikkelen
 • Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en beheersing van het Engels
 • Bereidheid tot deelname aan de (Initiate) Graduate School van PThU en TUK|U (https://www.pthu.nl/onderzoek/promoveren/)  en bijeenkomsten van de Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (Noster: https://noster.org/)
 • Affiniteit met theologiebeoefening vanuit perspectief van de protestantse theologie
 • Affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking
 • Interesse in kerkelijke vernieuwing vanuit een waarderende attitude

Arbeidsvoorwaarden

 • Je werkt vanuit een vastgestelde projectbeschrijving met ruimte voor eigen accenten.
 • Je wordt begeleid door prof. dr. T. Tromp,  prof. dr. J.H.F. Schaeffer (promotores) en dr. A. Mulder (copromotor).
 • Je gaat aan de slag bij de PThU en TUK|U en werkt voornamelijk in Utrecht.
 • Je krijgt een aanstelling van 1,0 fte of 0,8 fte voor de duur van een jaar. Na toetsing van de voortgang volgt verlenging met 3 jaar bij een fulltime aanstelling of 4 jaar bij een 0,8 fte aanstelling.
 • Het salaris volgt de cao van de VSNU voor promovendi (schaal P, juli 2022) en begint in het eerste aanstellingsjaar bij € 2.541 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. De eindschaal is € 3.247 bruto per maand bij een fulltime dienst verband.
 • Reiskosten woon-werkverkeer worden voor 70% vergoed (openbaar vervoer, 2e klas). Dienstreizen worden voor 100% vergoed (openbaar vervoer, 2e klas).
 • We bieden voortgaande scholing aan in theologisch onderzoek door middel van (in overleg overeengekomen onderdelen van) de (Initiate) Graduate School van de PThU en TUK|U, Noster en aan (internationale) netwerken waardoor je kennis en vaardigheden worden vergroot.
 • We vormen een begeleidingsteam dat tenminste tweemaandelijks met je in gesprek gaat over het onderzoek.
 • Je krijgt budget voor congressen, symposia en trainingen, bijvoorbeeld in onderzoeksmethodiek.

Specificaties

 • PhD; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Gedrag en maatschappij
 • 30—38 uur per week
 • €2541—€3247 per maand
 • Universitair
 • AT PT 20230516

Werkgever

Protestantse Theologische Universiteit (PThU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

De Boelelaan 1105, 1081 HV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you