Vaardighedendocenten Rechtsgeleerdheid B1, B2 en/of B3 (0,2 – 1,0 fte)

Vaardighedendocenten Rechtsgeleerdheid B1, B2 en/of B3 (0,2 – 1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
18 mei 30 mei Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 30 mei 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Heb jij passie voor taal als juridisch instrument en wil je deze passie delen met de toekomstige generatie juristen en advocaten? Solliciteer dan naar een baan met impact bij Erasmus Universiteit Rotterdam. Wij zoeken enthousiaste vaardighedendocenten die onze bachelorstudenten willen begeleiden bij het ontwikkelen van hun mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

Functie-omschrijving
Als vaardighedendocent rechtsgeleerdheid begeleid je onze studenten bij het ontwikkelen van hun schriftelijke en mondelinge vaardigheden. Je stoomt onze studenten klaar voor de juridische praktijk, door hen te leren zichzelf helder, overtuigend en op academisch verantwoorde wijze uit te drukken. Dit doe met enthousiasme - jouw passie voor het juridische vakgebied deel je met onze studenten. Binnen jaar 1 (B1) is de ontwikkeling gericht op schriftelijke vaardigheden, binnen jaar 2 (B2) op mondelinge vaardigheden en argumentatieleer. Binnen jaar 3 (B3) is de ontwikkeling gericht op onderzoeksvaardigheden en het begeleiden van het bachelorwerkstuk (bachelorscriptie).

Op dit moment is er voor alle jaren ruimte voor meerdere vaardighedendocenten. Een gecombineerde aanstelling (max 1,0 fte) behoort tot de mogelijkheden. Ook behoort een aanstelling gecombineerd met een tutoraanstelling tot de mogelijkheden.

Voor de functie in B1 ziet je takenpakket er als volgt uit: je begeleidt bijeenkomsten (max. 20 studenten) en voorziet schriftelijke stukken van feedback en een beoordeling. De bijeenkomsten van B1 zijn op maandag en/of donderdag.

De functie in B2 kent drie onderdelen: bijeenkomsten begeleiden, schriftelijke stukken van feedback en een beoordeling voorzien, en de mondelinge Moot Court begeleiden. Bij Moot Court volgen studenten pleitworkshops die ze afsluiten met een pleidooi voor een gelegenheidsrechtbank. Jij verzorgt als vaardighedendocent de pleittrainingen en neemt zitting in de gelegenheidsrechtbank. De bijeenkomsten van B2 zijn op dinsdag, woensdag en/of vrijdag.

Voor de functie in B3 ziet je takenpakket er als volgt uit: tijdens het eerste deel van het jaar begeleid je bijeenkomsten (ca. 20 studenten per groep) waarin onderzoeksvaardigheden in het kader van het bachelorwerkstuk centraal staan en voorzie je onderzoeksvoorstellen van feedback en een beoordeling. Tijdens het tweede deel van het jaar begeleid je studenten in kleinere groepen bij het schrijven van hun bachelorwerkstuk. Hierbij ligt jouw focus op onderzoeks- en schrijfvaardigheid en werk je samen met een vakdocent die het juridisch inhoudelijke onderdeel voor zijn/haar rekening neemt. De bijeenkomsten, afspraken met studenten, voorbesprekingen en nakijkoverleggen vinden op verschillende dagen van de week plaats.

In alle jaren zijn er daarnaast een aantal voorbesprekingen of nakijkoverleggen, waarbij je aanwezig dient te zijn. Bij beide functies ligt de focus van de functie deels op onderwijs en deels op de individuele feedback en beoordeling van de schriftelijke stukken. De nakijkwerkzaamheden kun je flexibel indelen binnen de daarvoor bestemde periode, en kun je zowel op de campus als elders verrichten. Het doen van onderzoek behoort niet tot het takenpakket van een vaardighedendocent.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Je hebt de studie Rechtsgeleerdheid bij aanvang van de functie met goede studieresultaten volledig afgerond (bachelor en master). Je kunt jezelf uitstekend uitdrukken in het Nederlands (C2-niveau conform CEFR), zowel mondeling als in geschrifte. Je beoordeelt de stukken van jouw studenten op analytische en kwalitatieve wijze, bent betrokken bij hun voortgang en ontwikkeling en maakt hen enthousiast over het vak. Voor de functie in B3 vragen wij aantoonbare ervaring met het geven van onderwijs en met rechtswetenschappelijk onderzoek. Het hebben van een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)-certificaat en/of Basiskwalificatie Examinering (BKE)-certificaat is een pre.

Je bent beschikbaar op de bovengenoemde dagen, en flexibel wanneer dit nodig is. Het is een pre als je ervaring hebt met het begeleiden van groepen, het geven van onderwijs, of het begeleiden van studenten bij bachelorwerkstukken.

Arbeidsvoorwaarden

Erasmus School of Law biedt vaardighedendocenten een uitdagende functie met goede arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband loopt van 21 augustus 2023 tot 20 augustus 2024. Bij goed functioneren is een verlenging van het dienstverband mogelijk. De omvang van het dienstverband varieert van 0,2 tot 1,0 fte. Een combinatie van een aanstelling bij B1, B2 en/of B3 behoort tot de mogelijkheden. De weektaakomvang is een gemiddelde weektaakomvang per jaar. In de onderwijsperioden zal deze hoger uitvallen vanwege een aantal onderwijsvrije perioden waarin je vrijgesteld bent van het geven van onderwijs.

Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 2.960 en € 4.670 bruto per maand (Schaal 10), conform de CAO-NU. Daarnaast bieden we je onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering, en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kan je als medewerker gebruikmaken van EUR-faciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek en krijg je korting op een abonnement bij het Erasmus sportcentrum.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met de nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek - onze missie luidt dan ook 'Creating positive societal impact'. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Faculteit / Instituut / Dienst
Aan Erasmus School of Law studeren ruim 5.000 studenten en werken circa 500 medewerkers. Erasmus School of Law verzorgt de Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie, waarbij het onderwijs is gericht op 'active academic learning'. De Bachelorfase kenmerkt zich door probleemgestuurd leren (PGL). Studenten kunnen daarna kiezen uit vijftien masteropleidingen. Voor de student die meer wil, is er onder andere het mr.drs.- programma, de dubbelstudie van rechtsgeleerdheid en economie en de dubbestudie rechtsgeleerdheid en bedrijfskunde. Na de masteropleiding verzorgt Erasmus School of Law postdoctoraal onderwijs.

Bij Erasmus School of Law geldt dat het fundamentele uitgangspunt van wetenschappelijk onderzoek is dat recht niet kan worden beschouwd in volledige isolatie of als doel op zich. Het is ingebed in een economische en sociale context die het recht vormt. Tegelijkertijd vormt recht de samenleving en definieert het economische relaties. In lijn met deze visie, is de missie van Erasmus School of Law om innovatief onderzoek naar de functie van het recht in zijn economische en sociale context uit te voeren. Het overkoepelende thema van Erasmus School of Law is dan ook 'Where law meets business': het gaat bij Erasmus School of Law om het samenspel tussen recht, praktijk en maatschappij. Zowel het onderzoek als het onderwijs van Erasmus School of Law is sterk sociaal en zakelijk georiënteerd. Erasmus School of Law zet zich in voor het bevorderen van internationaal en interdisciplinair onderzoek, zoals blijkt uit haar deelname aan verschillende internationale onderzoeksamenwerkingen.

Afdeling

Het Skills Team verzorgt het vaardighedenonderwijs in de bacheloropleidingen van Erasmus School of Law. Het team bestaat uit een groep docenten met diverse achtergronden, waaronder onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en de rechtspraktijk. Gezamenlijk begeleiden deze vaardighedendocenten bachelorstudenten bij het ontwikkelen van hun schriftelijke en mondelinge juridische en academische vaardigheden.

Specificaties

  • Onderwijs
  • Recht
  • 8—40 uur per week
  • €2960—€4670 per maand
  • Universitair
  • 3557

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you