Ombudsfunctionaris

Ombudsfunctionaris

Geplaatst Deadline Locatie
26 mei 18 jun Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 18 jun 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Tilburg University | University Services is op zoek naar een OMBUDSFUNCTIONARIS (0,3-0,7 FTE) voor de Divisie Executive Services (ES), locatie Tilburg (hybride), 12-28 uur per week), mogelijk verdeeld over 2 Ombudsfunctionarissen, duur arbeidsovereenkomst 12 maanden.

Functieomschrijving

Wil jij een bijdrage leveren aan een veilige, gezonde en inclusieve werk- en studieomgeving en het lerend vermogen van onze universiteit? Ben jij in staat om onpartijdig en onafhankelijk te acteren in een complexe organisatie? En sta jij graag klaar voor werknemers en studenten die behoefte hebben aan bemiddeling of een vertrouwelijk adviesgesprek? Dan hebben wij jou nodig!

 

Tilburg University is op zoek naar één of twee gezaghebbende, onafhankelijke, verbindende en integere Ombudsfunctionaris(sen) voor studenten en werknemers. Er is momenteel een ombudsfunctionaris voor medewerkers aangesteld, het toepassingsgebied wordt uitgebreid naar studenten. Voor beide toepassingsgebieden komt de positie vacant. De functie betreft een tijdelijke aanstelling van 0.7 FTE voor een periode van 12 maanden als onderdeel van een pilot, vanwege de uitbreiding met het onderdeel Ombudsfunctionaris studenten. Deze 0.7 FTE kan door één persoon worden ingevuld of verdeeld worden over twee personen. Na de pilotperiode is er de mogelijkheid tot verlenging. 
In de uitoefening van de taak is de Ombudsfunctionaris niet ondergeschikt aan enig orgaan en rapporteert rechtstreeks aan het College van Bestuur

Kerntaken

 • De Ombudsfunctionaris heeft oog voor de belangen van zowel de organisatie, als die van de student, de werknemer en het internationale (en diverse) karakter van beiden.
 • Studenten en werknemers kunnen zich laagdrempelig wenden voor advies en bemiddeling tot de ombudsfunctionaris. 
 • De Ombudsfunctionaris signaleert ongewenste patronen zoals het signaleren van systematische tekortkomingen in regelgeving, beleid en de cultuur op het gebied van sociale veiligheid en ongewenst gedrag. Daartoe kan de Ombudsfunctionaris op eigen initiatief nader onderzoek doen. De Ombudsfunctionaris doet voorstellen voor verbetering aan het College van Bestuur.
 • De Ombudsfunctionaris brengt van de werkzaamheden jaarlijks geanonimiseerd verslag uit aan het College van Bestuur. Het verslag wordt algemeen verkrijgbaar gesteld.

Belangrijke praktische informatie over de functie

 • De Ombudsfunctionaris rapporteert inhoudelijk direct aan de Rector Magnificus/voorzitter College van Bestuur.
 • De omvang van de volledige Ombudsfunctie is 0,7 fte. Het opsplitsen van deze omvang over twee rollen behoort tot de mogelijkheden. De omvang van de Ombudsfunctie zal binnen een jaar  geëvalueerd worden. Benoeming geschiedt in de pilotfase voor een periode van maximaal 12 maanden. Herbenoeming na de pilotfase ligt in de lijn der verwachting.
 • De functie van Ombudsfunctionaris is onverenigbaar met andere functies bij Tilburg University of aan TiU gelieerde organisatie . 
 • Werkdagen in onderlinge afstemming.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Kennis en vaardigheden

 • Beschikt over een relevante academische opleiding (bijvoorbeeld juridisch en/of sociaalwetenschappelijk) en is bekend met verhoudingen binnen een universitaire omgeving en binnen studie- en studentenverenigingen.
 • Beschikt over organisatiesensitiviteit en aantoonbare ervaring met de dynamiek en politieke verhoudingen binnen een universiteit of vergelijkbare werkomgeving rekening houdend met het internationale karakter van de universiteit. Kan omgaan met tegenstrijdige belangen, weerstanden en pressie.
 • Heeft inzicht in relevante in- en externe regelgeving.
 • Heeft relevante ervaring in het bemiddelen bij conflicten, klachtafhandeling en klachtonderzoek en is in staat uit de samenhang van klachten trends te signaleren.
 • Een afgeronde opleiding of intensieve training Conflictbemiddeling/Mediation is een pre. 
 • Is in staat om een netwerk op te bouwen en draagvlak te creëren. 
 • Vanwege het internationale karakter van Tilburg University zijn uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels  (CEFR C2) een vereiste. 
 • Is bereid te werken aan de eigen professionalisering, zowel door bijscholing als door regelmatig overleg/intervisie.

Persoonlijke kenmerken

 • Is toegankelijk, kan goed luisteren en oordeelt niet meteen. 
 • Is benaderbaar en presenteert zich laagdrempelig
 • Is samenwerkingsgericht en kan verbinden. 
 • Kan met geloofwaardigheid en gezag op neutrale wijze opereren. 
 • Is standvastig in geval van pressie door partijen. 
 • Toont zich bewust van de noodzaak van onpartijdigheid en onafhankelijkheid.
 • Toont zich bewust van de noodzaak tot geheimhouding en kan omgaan met precaire zaken. Is open en transparant waar dit kan.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 0,3-0,7 FTE (12-28 uur per week) van de volledige werktijd voor de duur van 12 maanden. Hierbij is het mogelijk om in dienst te treden of te kijken naar een detacheringsconstructie.

Het salaris bedraagt minimaal € 5.506 en maximaal € 6.702 bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Ombudsfunctionaris en salarisschaal 13 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring.  

Je hebt recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het bruto jaarinkomen. Als je 40 uur per week werkt, ontvang je 41 vakantiedagen per jaar. Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden. We vinden flexibiliteit, professionele en persoonlijke ontwikkeling en goede secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijk. We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om de balans tussen werk en privé optimaal te houden. Ook kun je tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling. 

Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap. Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University | University Services

De maatschappij dienen en die beter maken voor de burgers. Dat is wat ons drijft. De oprichter van de Tilburg University, Martinus Cobbenhagen, vond dat wie de samenleving wil begrijpen, er actief en bewust bij betrokken moet zijn. Dit gedachtegoed vormt nog altijd de basis voor onze universiteit.

Onder het motto 'Understanding society' ontwikkelen onze ruim 2.800 medewerkers kennis, dragen deze over en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen. Op deze manier willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie.

Onze 20.000 studenten van 132 nationaliteiten leiden we op tot Tilburg University shaped professionals: verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving.

De ondersteuning van de universiteit is belegd bij University Services, georganiseerd in zeven Divisies:

1. Academic Services
2. Marketing & Communication
3. Human Resources
4. Finance & Control
5. Library & IT Services
6. Facility Services
7. Executive Services

Specificaties

 • Onderwijs; Juridisch personeel; Beleid- en staf
 • 12—28 uur per week
 • €5506—€6702 per maand
 • Universitair
 • 21627

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interesting for you