Strategisch Adviseur Integrale Veiligheid

Strategisch Adviseur Integrale Veiligheid

Geplaatst Deadline Locatie
24 aug 13 okt Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 13 okt 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Kun jij er mede voor zorgen dat de universiteit een veilige omgeving blijft voor iedereen die een bijdrage levert aan kennis en innovatie? Dan zoeken we jou!

Functieomschrijving

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) kent een dynamische internationale samenstelling van studenten, wetenschappers, personeel en samenwerkingspartners. Wij hechten aan een open en transparante cultuur waarin de dialoog centraal staat. Ook hechten wij aan een veilige omgeving waarin studenten, wetenschappers en ondersteunend personeel ongehinderd hun werk kunnen doen.

Samenwerking is de basis en de zuurstof voor wetenschap en innovatie. Academische vrijheid is daarbij een groot goed. Op het raakvlak van onderwijs, academische vrijheid en samenwerking kunnen zich echter ook issues voordoen die veiligheidsrisico’s met zich meebrengen, zeker in een internationaal georiënteerde instelling met ruim 32.000 studenten en 4000 medewerkers.

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is op zoek naar een stevige Strategisch Adviseur Integrale Veiligheidszorg die kan inschatten hoe de balans tussen openheid en veiligheid het beste behouden kan blijven, die een goed inzicht heeft in risico’s die de wetenschappelijke integriteit en de transparante dialoog in gevaar kunnen brengen en die kan adviseren over hoe de EUR community een veilige omgeving blijft voor iedereen die dagelijks een bijdrage levert aan kennis en innovatie.

Functie-omschrijving
De strategisch adviseur Integrale Veiligheidszorg
 • Heeft overzicht over actuele zaken die spelen op het gebied van integrale veiligheid, weet precies om welke risico’s het gaat en maakt ze inzichtelijk
 • Heeft een outside-in perspectief: vertaalt relevante maatschappelijke ontwikkelingen naar beleid en uitvoering om te zorgen dat de universiteit structureel goed voorbereid is op lokale, nationale en internationale veiligheidsvraagstukken die de organisatie (kunnen) raken. Daarbij is het essentieel om in beeld te hebben wat de relevante ontwikkelingen zijn op verschillende thema’s binnen integrale veiligheidszorg, welke partijen zijn betrokken en welke dynamiek er speelt in de verschillende relaties.
 • Heeft oog voor verschillende issues die spelen op centraal niveau en binnen de faculteiten en is in staat om de decentrale vraag en behoefte goed in kaart te brengen en mee te nemen in de centrale plannen
 • Bevordert het veiligheidsbewustzijn bij bestuurders, beheerders en directeuren (bedrijfsvoering, onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en diensten) en adviseert gevraagd en ongevraagd het College van Bestuur over diverse (actuele) vraagstukken en eventueel te nemen maatregelen.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • WO werk- en denkniveau, met een afgeronde opleiding en/of affiniteit op het gebied van internationalisering, politicologie, criminologie, veiligheidsbeleid of risicomanagement.
 • Je hebt aantoonbare relevante werkervaring in het vakgebied en ervaring met het adviseren en implementeren van processen en projecten.
 • Je hebt ervaring met een adviesrol in een grote (semi) overheidsorganisatie.
 • Je bent in staat om strategisch en analytisch te denken, maar weet dit ook om te zetten naar concrete acties waarbij je de organisatie in beweging weet te krijgen.
 • Je toont initiatief en ondernemerschap en bent creatief. Organisatie- en bestuurlijke sensitiviteit is vanzelfsprekend voor je.
 • Je bent je goed bewust van je omgeving en onderlinge relaties
 • Je kunt zelfstandig opereren, hebt overtuigingskracht en weet je staande te houden in een sterk bestuurlijk krachtenveld.
 • Je hebt een integere werkhouding en je bent in staat om met vertrouwelijke informatie om te gaan. Een pre-employment screening is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse (C1 niveau) taal in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden je een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van de functie is 01-NOV-2023. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling (38 uur) tussen € 6.002 en € 7.302 bruto per maand (Schaal 13), conform de CAO-NU. Je hebt als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, bij Algemene Bestuursdienst (ABD). De functie heeft een omvang van 1 fte. Het contract wordt aangegaan voor een periode van een jaar, en kan bij goede prestaties en onveranderde organisatieomstandigheden omgezet worden in een vaste aanstelling.

Alles wat we je verder te bieden hebben vind je hieronder!

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Faculteit / Instituut / Dienst
De Algemene Bestuursdienst (ABD) is als centrale staforganisatie verantwoordelijk voor de organisatie van beleidsondersteuning op instellingsniveau.

De ABD ondersteunt het College van Bestuur (CvB) bij het uitoefenen van haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, toegankelijkheid en de financiering van onderwijs en onderzoek. De ABD zorgt voor het gezamenlijk ontwerpen van integraal beleid, het tijdig tot besluitvorming voorleggen van dit beleid, zorgt er (mede) voor dat het beleid wordt uitgevoerd en voert continue monitoring en evaluatie uit met het oog op verbeteringen.

De dienst wordt gevormd door de afdelingen Academische Zaken, het Chief Information Officer Office, Corporate Planning & Control, Bestuurlijke Zaken, Juridische Zaken en Strategy Office. Onder de ABD valt organisatorisch ook nog het onafhankelijke Erasmus Magazine. De bestuursdienst wordt geleid door de directeur Algemene Bestuursdienst (tevens Secretaris College van Bestuur).

Afdeling

Als Strategisch adviseur Integrale Veiligheidszorg maak je onderdeel uit van Bestuurlijke Zaken waar je samen met je collega’s bijdraagt aan het strategisch en tactisch veiligheidsbeleid, inclusief het beleid voor kennisveiligheid. Samenwerking met de faculteiten en diensten en met de collega’s van o.a. Internationalisering en Academische Zaken is daarbij een belangrijke voorwaarde.

De afdeling Bestuurlijke Zaken (BZ) levert administratieve en bestuurlijke ondersteuning aan de verschillende bestuurlijke en beleidsmatige overleggen en medezeggenschap. BZ is onderdeel van de ABD en wordt hiërarchisch aangestuurd door het hoofd BZ. De afdeling bestaat uit bestuurssecretarissen, beleidsmedewerkers en management assistenten. Zij ondersteunen de besluitvormingsprocedures voor de Raad van Toezicht, het College van Bestuur, College voor Promoties, CvB-Decanenoverleg, Universiteitsraad (UR) en het lokaal overleg van de vakbonden. De afdeling kent een informele en collegiale cultuur.

Meer concreet houdt de afdeling BZ zich bezig met de volgende taken:
 • Voorbereiding, advies, begeleiding en afhandeling ten behoeve van de formele vergaderingen van bestuur en medezeggenschap, inclusief agendavoorbereiding, verslag en monitoring. Hiermee regisseert BZ het bestuurlijke besluitvormingsproces van de Universiteit.
 • Het ondersteunen en adviseren van de individuele bestuurders.
 • Beleidsontwikkeling en -advisering op het gebied van Integrale Veiligheid.

Specificaties

 • Beleid- en staf
 • max. 40 uur per week
 • €6002—€7305 per maand
 • Universitair
 • 3709

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you