Promovendus / postdoc Praktische Theologie

Promovendus / postdoc Praktische Theologie

Geplaatst Deadline Locatie
30 aug 27 sep Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 27 sep 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Een gemeentetheologie ten aanzien van grond

Functieomschrijving

Veel mensen zijn bezorgd over de toekomst van de aarde. Het raakt aan onze toekomst, die van onze kinderen en hun kinderen. Het raakt aan onze levensstijl en wellicht ook onze geloofsovertuiging. Hoe gaan christenen zelf om met de aarde en hoe worden ze daarin gevormd door de geloofsgemeenschap waartoe ze behoren en de lokale omgeving? Welke lokale grond heeft de gemeenschap en welke verhalen en praktijken zijn er met en over die grond? Welke visies op grond worden belichaamd in hun gebeden, preken en liederen? Welke ‘gemeentetheologie’ ten aanzien van grond tekent zich af en hoe helpt of hindert die de ontwikkeling van een verantwoorde, belichaamde theologische visie op de grond? Om antwoord te krijgen op deze vragen is de Protestantse Theologische Universiteit per 1 november 2023 op zoek naar een Promovendus / postdoc Praktische Theologie (0,8-1,0 fte) voor het project ‘Oog op de grond. Naar een hedendaagse gemeentetheologie ten aanzien van grond in theologische visies en liturgische praktijken’.

Over het project

Bij de PThU werk je in een omgeving waarin fascinatie voor wat geloof met mensen doet de boventoon voert. Vanuit die fascinatie doet de PThU onderzoek naar ontwikkelingen in geloof, kerk, samenleving en wereldchristendom. De universiteit is verbonden met de Protestantse Kerk in Nederland. Het omvangrijke project ‘Grond’ is een van de interdisciplinaire onderzoeksprojecten van deze universiteit. Het heeft als centrale vraagstelling: “Wat zijn kwaliteiten van een theologische visie ten aanzien van grond die christenen en geloofsgemeenschappen in Nederland kunnen gidsen naar een verantwoorde context-gevoelige, belichaamde theologie in het licht van 21ste-eeuwse klimaat- en ecologische vraagstukken?”

Wat vragen wij van je?

In dit project ga je samen met de promovendus systematische theologie op zoek naar een verantwoorde ‘gemeentetheologie’ (het min of meer samenhangende geheel van verhalen, rituelen en opvattingen van een geloofsgemeenschap) ten aanzien van grond. Als praktisch theoloog onderzoek jij in liturgische praktijken van christelijke geloofsgemeenschappen (daar waar het hart van het christelijk geloof klopt) de waardering van grond en welke theologie daarin werkzaam is.

Je begint met literatuurstudie in combinatie met veldwerk in drie verschillende christelijke gemeenschappen. Daar onderzoek je het (symbolisch) handelen zoals dat in gebeden, liederen en preken in vieringen op bid- en dankdag, zondagse vieringen en kerkelijke praktijken van begraven tot uitdrukking komt. Vervolgens verricht je een vorm van actie-onderzoek met learning communities in de drie onderzochte christelijke gemeenschappen. Daartoe formuleer je met een projectteam uit elke geloofsgemeenschap een vraag waaraan zij samen willen werken om liturgische en andere praktijken van grond in de gemeenschap te verbeteren. Je betrekt in dit actie-onderzoek inzichten uit het werk van de promovendus systematische theologie, die visievorming in de traditie in verband brengt met ideeën uit het heden ten aanzien van de grond.

Je schrijft een proefschrift over de resultaten op basis van een vijftal wetenschappelijke artikelen (promovendus) of je schrijft drie wetenschappelijke artikelen (postdoc) die je in het Engels publiceert. De projectbeschrijving, die ook de samenwerking tussen de praktisch theoloog en de systematisch theoloog beschrijft, vind je hier

Specificaties

Protestantse Theologische Universiteit (PThU)

Functie-eisen

 • een afgeronde relevante wetenschappelijke MA-opleiding of een afgeronde PhD, bij voorkeur in de theologie, antropologie of sociale wetenschappen en (tenminste op basaal niveau) empirische onderzoeksvaardigheden, waarin je bereid bent je verder te ontwikkelen
 • voor een promovendus: een afgeronde onderzoeksmaster evenals de vaardigheid interdisciplinaire verbanden te leggen strekt tot aanbeveling
 • kennis van de Nederlandse protestantse traditie, liefst van binnenuit
 • goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en beheersing van het Engels
 • een open-minded intellectueel profiel
 • uitstekende communicatieve vaardigheden en plezier in het werken in een team
 • boor een promovendus: bereidheid tot deelname aan de (Initial) Graduate School van de PThU en bijeenkomsten van de Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (Noster)

Arbeidsvoorwaarden

 • Je werkt vanuit het vastgestelde onderzoekskader van project ‘Grond’ met ruimte voor eigen accenten.
 • Je wordt ondergebracht bij de leerstoelgroep Praktische Theologie: Worship & Formation.
 • Je standplaats aan de PThU is Amsterdam en vanaf september 2024 Utrecht.
 • Reiskosten woon-werkverkeer worden voor 70% vergoed (openbaar vervoer, 2e klas). Dienstreizen worden voor 100% vergoed (openbaar vervoer, 2e klas).
 • Je participeert actief in het geregelde overleg van het projectteam, dat bestaat uit senior en junior onderzoekers.
 • Je krijgt budget voor congressen, symposia en trainingen, bijvoorbeeld in onderzoeksmethodiek.

Voor een promovendus:

 • Je wordt begeleid door dr. habil. M.C.M. Klomp (promotor) en dr. Ciska Stark (co-promotor).
 • Je krijgt een aanstelling van 0,8 of 1,0 fte voor de duur van een jaar. Na toetsing en positieve evaluatie van de voortgang volgt verlenging met 4 respectievelijk 3 jaar.
 • Het salaris volgt de cao van de VSNU voor promovendi (schaal P, augustus 2023) en begint in het eerste aanstellingsjaar bij € 2.770 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. De eindschaal is € 3.539 bruto per maand bij een fulltime dienst verband.
 • We bieden voortgaande scholing aan in theologisch onderzoek door middel van (in overleg overeengekomen onderdelen van) de (Initial) Graduate School van de PThU, Noster en aan (internationale) netwerken waardoor je kennis en vaardigheden worden vergroot.
 • We bieden een begeleidingsteam dat maandelijks met je in gesprek gaat over het onderzoek.

Voor een postdoc:

 • Je werkt zelfstandig, maar in nauwe samenwerking met team Grond en goede afstemming met de projectleider.
 • Je krijgt een aanstelling van 1,0 fte voor de duur van een jaar. Na toetsing en positieve evaluatie van de voortgang volgt verlenging met 1,5 jaar.
 • De functie wordt afhankelijk van de ervaring ingeschaald in salarisschaal 10 van de VSNU minimaal € 3.226 en maximaal € 5.090 bruto per maand bij een fulltime dienstverband.
 •  Het salaris volgt de cao van de VSNU (augustus 2023).

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; PhD; Postdoc
 • Gedrag en maatschappij
 • Universitair
 • SP PThU 20230830

Werkgever

Protestantse Theologische Universiteit (PThU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

De Boelelaan 1105, 1081 HV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you