Beleidsmedewerker Bestuurlijke lnformatievoorziening

Beleidsmedewerker Bestuurlijke lnformatievoorziening

Geplaatst Deadline Locatie
2 okt 12 okt Eindhoven

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 12 okt 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Het team bestuursondersteuning van de faculteit Wiskunde en Informatica ondersteunt het bestuur op organisatorisch en strategisch niveau. Het team is verantwoordelijk voor het verzamelen en verstrekken van managementinformatie, het opstellen van beleid en het voorbereiden van vergaderagenda's en vergaderstukken en presentaties van het bestuur.

Als beleidsmedewerker bestuurlijke informatievoorziening ben je verantwoordelijk voor het verzamelen, analyseren en presenteren van gegevens op het gebied van onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering en het ontwikkelen van beleid op basis van deze managementinformatie. Een be/angrijke taak hierin is het opzetten van een dashboard, waarmee de prestatie-indicatoren inzichtelijk warden gemaakt. De eisen en wensen voor deze (periodieke) informatie warden afgestemd met het faculteitsbestuur, en kunnen warden aangevuld met een door jou gei"nventariseerde informatiebehoefte. Het doe/ is het management van de faculteit tijdig te voorzien van relevante actuele en betrouwbare informatie op grand waarvan beleid kan warden ontwikkeld en beleidsbeslissingen genomen kunnen warden. Daarnaast neem je vanuit jouw deskundigheid dee/ aan (faculteits- en universiteitsbrede) projecten en ben je het aanspreekpunt voor vragen over de informatiemanagementsystemen zoals Power-Bl, Pure en HoraFinita.

Je voert deze werkzaamheden uit in nauwe samenwerking met het faculteitsbestuur, de bestuurssecretaris, de beleidsmedewerker onderwijs, vertegenwoordigers van de ondersteunende diensten (zoals HRM en Finance) en de wetenschappelijke staf van de faculteit. Je maakt dee/ uit van het team bestuursondersteuning. Je /egt verantwoording af aan de bestuurssecretaris van de faculteit.

Specificaties

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

Functie-eisen

 • Een academische achtergrond {MSc of PhD niveau) in een relevant vakgebied.
 • Affiniteit met wetenschap en academisch onderwijs; bij voorkeur affiniteit met wiskunde, informatica en/of data science.
 • Kennis en ervaring op het gebied van systemen en informatieontsluiting.
 • Enkele jaren relevante ervaring met beleidsontwikkeling.
 • Goed ontwikkelde analytische en conceptue/e vaardigheden, nauwkeurigheid.
 • Uitstekende organisatorische vaardigheden, goed kunnen plannen en gestructureerd werken.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling) en in stoat om ideeen en informatie helder en correct over te brengen; goede taalvaardigheid in Nederlands en Engels.
 • Zowel zelfstandig als teamspeler, waarbij veel waarde wordt gehecht aan oprechtheid en collegia/iteit.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een uitdagende functie {0.8 - 1.0 fte) in een dynamische faculteit die (inter)nationaa/ erkend wordt voor hoogstaand onderzoek en onderwijs.
 • Het salaris is afhanke/ijk van kennis, ervaring en op/eiding, en bedraagt minimaa/ €3226 en maximaal €5929 bruto per maand op een fulltime basis (schaa/ 10 of 11 cao Nederlandse Universiteiten).
 • Daarnaast goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 41 vakantiedagen bij een fulltime, 40-urige werkweek.
 • Een vaste eindejaarsuitkering van 8.3%, vakantiege/d van 8% en uitstekende sportfaci/iteiten.
 • Een keuzemodel voor extra secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Werktijden in overleg voor een optimale werk-privé balans.
 • Ruimte voor jouw talent met doorgroeikansen en uitstekende ontwikkelmogelijkheden, zoals mentoring, workshops en coaching.
 • Deels betaald ouderschapsverlof en een vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer, thuiswerken en internet.
 • Een ruime werkgeversbijdrage aan de gunstige ABP-pensioenregeling.

Hier ontdek je nog meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. Bouw verder aan je carrière bij de TU/e!

Specificaties

 • Ondersteunend personeel (secretarieel, administratief, facilitair); Beleid- en staf
 • Techniek
 • max. 30.4 uur per week
 • Universitair
 • V32.6964

Werkgever

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

De Rondom 70, 5612 AP, Eindhoven

Bekijk op Google Maps

Interesting for you