Lid College van Bestuur

Lid College van Bestuur

Geplaatst Deadline Locatie
13 nov 11 jan Breda

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 11 jan 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De Raad van Toezicht van Librēon is via Wesselo op zoek naar een collegiaal, bedrijfsmatig en deskundig lid College van Bestuur

Functieomschrijving

Het College van Bestuur zal – met het oog op de bestuurlijke opgave die er ligt – worden uitgebreid met een lid College van Bestuur. Naast de voorzitter College van Bestuur, Berend Buddingh', is behoefte aan een bestuurder met deskundigheid op het terrein van bedrijfsvoering en planning en control op diverse beleidsterreinen.

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit, een gezonde bedrijfsvoering en de schoolprestaties van de scholen en voor het overkoepelende beleid ten aanzien van financiën, personeel, organisatie en huisvesting. Het College van Bestuur legt gezamenlijk verantwoording af aan de Raad van Toezicht inzake het beleid, het onderwijs en de prestaties van Librēon.

Het College van Bestuur geeft leiding aan de veertien scholen, de rectoren en directeuren en het servicebureau. Een eventuele verdeling van portefeuilles tussen voorzitter en lid wordt in onderling overleg definitief vastgesteld. Vooralsnog zal het zwaartepunt van de activiteiten van het lid van het College van Bestuur zich bewegen op de terreinen van bedrijfsvoering.

Resultaatgebieden

Samen met de voorzitter van het College van Bestuur heeft u de volgende collegiale taken en verantwoordelijkheden:

 • uitvoering geven aan de strategische koers van de organisatie, vastgelegd in het ambitieplan 2023-2026 en de daaruit volgende uitvoeringsagenda;
 • zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van de (meerjaren-)begroting van Librēon;
 • ontwikkelen van de kaders voor onderwijs, kwaliteitsbeleid en de bedrijfsvoering en deze vaststellen, inclusief het organiseren van de benodigde expertise voor de realisatie, c.q. de ondersteuning van de rectoren en directeuren;
 • in gezamenlijkheid leidinggeven aan de rectoren, directeuren en de directeur van het servicebureau;
 • bevorderen van de kwaliteitscultuur en de samenwerking tussen de scholen onderling en die met het servicebureau;
 • adequate en consistente informatievoorziening zowel intern als aan de Raad van Toezicht, het afleggen van verantwoording aan hen over het gevoerde beleid, de kwaliteit van het onderwijs, de bedrijfsvoering en de afgesproken strategische doelstellingen.

Meer specifiek zorgt u voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Binnen de organisatie is nog verbetering te behalen wat betreft de ondersteunende diensten. In het licht van de strategische ambities is het van belang dat het servicebureau beleid ontwikkelt en ondersteuning biedt aan de realisatie van het strategisch beleid.

U zorgt als bestuurder dat u, door het maken van verbinding met de scholen, de GMR en andere relevante interne stakeholders een goed overzicht en inzicht geeft op basis waarvan u, samen met de voorzitter, de juiste strategische beslissingen neemt. 

Op het gebied van bedrijfsvoering (financiën en control, juridische zaken, huisvesting, HRM en ICT/digitalisering) is de opdracht om te zorgen dat de basiskwaliteit van processen verbeterd wordt. De opdracht is om, als bestuur, de organisatie duurzaam te ontwikkelen. Dit alles aansluitend op de ingezette ontwikkeling van Librēon.

Specificaties

Librēon

Functie-eisen

 • academisch werk- en denkniveau, te denken valt aan een financieel-economische, bedrijfsmatige of bestuurskundige achtergrond;
 • ruime ervaring als eindverantwoordelijke van een organisatie, bij voorkeur in het onderwijs;
 • ervaring in het verbinden van (onderwijs)inhoudelijke ontwikkelingen met bedrijfsmatige processen (financiën, personeelszaken, huisvesting);
 • affiniteit met het aansturen van veranderprocessen;
 • ervaring met het realiseren van verbeteringen in de bedrijfsvoering;
 • kennis van/inzicht in de wet- en regelgeving, bekostiging en governance in de sector onderwijs is een pré.

Arbeidsvoorwaarden

Meer informatie vindt u in de profielschets, zie hieronder.

Werkgever

Librēon is het bestuur voor veertien scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Breda, dat voortkomt uit SKVOB e.o (Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda en omstreken). In 2021 vond een statutenwijziging plaats en werd de stichting van een katholiek bestuur, een ‘samenwerkend bestuur’, voor katholiek en openbaar voorgezet onderwijs met een strategische positie in Breda in de driehoek Oosterhout, Zundert en Baarle-Nassau.

Binnen de scholen wordt door ongeveer 1.150 medewerkers onderwijs verzorgd en ondersteund voor ca. 9.500 leerlingen. De scholen van Librēon geven hun eigen identiteit en profiel vorm en dragen deze uit, zodat er voor de leerlingen in de regio Breda echt iets te kiezen is. Er is wel een gezamenlijke visie, die kan worden samengevat in de kernwoorden inclusief, persoonlijk en contextrijk.

Specificaties

 • Management
 • Landbouw; Natuurwetenschappen; Techniek; Gezondheid; Economie; Recht; Gedrag en maatschappij; Taal en cultuur; Voeding
 • Universitair
 • AT LI 2023113

Werkgever

Locatie

Van Riebeecklaan 2, 4818 EB, Breda

Bekijk op Google Maps

Interesting for you