Vakdidacticus Informatica

Vakdidacticus Informatica

Geplaatst Deadline Locatie
28 nov 19 jan Leiden

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 19 jan 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Het ICLON - Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsonderzoek en Nascholing van de Universiteit Leiden is op zoek naar een

Vakdidacticus Informatica (0.1 fte)
Vacaturenummer 14331

Functieomschrijving

De functie kan eventueel uitgebreid worden met taken als supervisor/ begeleider studenten en medewerker in de docentprofessionalisering tot mogelijk 0,4 FTE.

Het ICLON zorgt voor de verbinding tussen onderwijskennis en onderwijspraktijk: wetenschappelijke inzichten worden toegepast in klas of collegezaal. Omgekeerd zijn praktijkervaringen de impuls voor onderzoek naar en ontwikkeling van de praktijk van voortgezet en hoger onderwijs.

In de afdeling voortgezet onderwijs vinden activiteiten plaats gericht op het opleiden van docenten en voortgaande professionalisering van docenten. Het streven is om medewerkers van de afdeling vo zowel taken te laten uitvoeren in de lerarenopleiding als in de docentprofessionalisering.

Wat ga je doen
De individuele taakstelling en omvang van de aanstelling zal in overleg worden vastgesteld, waarbij de expertise van de betrokken opleider een belangrijke rol speelt.
 • Het taakdomein van de vakdidacticus Informatica bestrijkt:
 • Het verzorgen van het studieonderdeel vakdidactiek Informatica en het begeleiden van studenten bij hun vakdidactisch verdiepingsonderzoek;
 • Het afstemmen bij het verzorgen van het onderwijs met andere vakdidactici en het aansluiten bij de didactiek van de opleiding;
 • Het beoordelen van de toelaatbaarheid van studenten Informatica;
 • Indien nodig contact onderhouden met de betreffende universitaire vakopleiding en opleidingsscholen.

Naast de 0,1 fte vakdidactiek Informatica kan de vacature uitgebreid worden met (dit hangt af van de expertise en beschikbaarheid):
 • Het verzorgen van de supervisie en bijeenkomsten aan een groep studenten waarin studenten worden begeleid bij het verdiepen en verbreden van praktijkervaringen. Hierbij hoort ook stagebezoek;
 • Het gezamenlijk met de andere docenten verder ontwikkelen en verzorgen van het onderwijs van de lerarenopleiding;
 • Het onderhouden van contacten tussen universiteit en opleidingsscholen;
 • Het met collega's verder ontwikkelen en uitvoeren van professionaliseringsactiviteiten voor docenten in het voortgezet onderwijs.

Specificaties

Universiteit Leiden

Functie-eisen

Jouw profiel
 • Relevant doctoraal/Masterdiploma Informatica;
 • Bij voorkeur: eerstegraads onderwijsbevoegdheid Informatica;
 • Recente ervaring als docent Informatica in het voortgezet onderwijs en ervaring met het begeleiden van docenten in opleiding strekt tot aanbeveling;
 • Promotie gewenst maar is niet vereist;
 • Bereidheid om samen met andere vakdidactici en onderwijskundigen een onderwijsprogramma verder te ontwikkelen, waarin vakspecifieke algemeen didactische en pedagogische onderdelen op een samenhangend wijze aan bod komen;
 • Aantoonbare bekendheid met de landelijke discussies over onderwijsvernieuwing, zowel wat betreft het gebied van vakdidactiek van Informatica, als het voortgezet onderwijs in het algemeen;
 • Aantoonbare bekendheid met recente nationale en internationale (wetenschappelijke) ontwikkelingen op vakdidactisch terrein;
 • Uitstekende contactuele eigenschappen en het vermogen te functioneren in een complexe organisatie, waarin een groot beroep wordt gedaan op flexibiliteit en samenwerkingsvaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Beschrijving organisatie
Het ICLON zorgt voor de verbinding tussen onderwijskennis en onderwijspraktijk: wetenschappelijke inzichten worden toegepast in klas of collegezaal. Omgekeerd zijn praktijkervaringen de impuls voor onderzoek naar en ontwikkeling van de praktijk van voortgezet en hoger onderwijs.
Het ICLON is een interfacultair centrum binnen de Universiteit Leiden. Het ICLON heeft een bestuur waarin de decanen van de faculteiten Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Wiskunde en Natuurwetenschappen zitting hebben. Bij het ICLON werken ongeveer 120 medewerkers.
Het ICLON verzorgt de educatieve minor in de bachelorfase, de educatieve module en de eerstegraads lerarenmasteropleiding, verleent onderwijskundige diensten en voert projecten uit voor derden binnen en buiten de regio, ondersteunt de kwaliteitshandhaving van het onderwijs aan de Universiteit Leiden en verricht eigen wetenschappelijk onderzoek.

Zie voor meer informatie https://www.universiteitleiden.nl/iclon.

Ons aanbod
Wij bieden een uitdagende baan, waarin ja jezelf continu kunt blijven ontwikkelen, in een collegiale, plezierige werkomgeving. Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie tijdelijk voor de duur van een jaar. Een verlenging behoort tot de mogelijkheden, afhankelijk van behoefte, gebleken geschiktheid en beschikbare middelen. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal €4.332,- en maximaal €5.929,
bruto per maand bij een fulltime aanstelling (salarisschaal 11).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen.

Diversiteit
Het bevorderen van een inclusieve gemeenschap staat centraal in de waarden en visie van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.

Specificaties

 • Ondersteunend personeel (secretarieel, administratief, facilitair)
 • 4—12 uur per week
 • €4332—€5929 per maand
 • Universitair
 • 14331

Werkgever

Universiteit Leiden

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Rapenburg 70, 2311EZ, Leiden

Bekijk op Google Maps

Interesting for you