AIOTO Ouderengeneeskunde: oncologische geriatrische revalidatie

AIOTO Ouderengeneeskunde: oncologische geriatrische revalidatie

Geplaatst Deadline Locatie
23 jan 13 feb Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 13 feb 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Binnen de afdeling Ouderengeneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc, is er vanaf uiterlijk 1 juni (eerder starten mogelijk) 2024 een relevant en interessant AIOTO traject beschikbaar op het gebied van de oncologische Geriatrische Revalidatie.

Functieomschrijving

Het aantal ouderen met kanker neemt in de komende jaren sterk toe en hiermee ook het risico op overlijden of complicaties. Rondom de oncologische behandeling wordt een deel van deze patiënten dan ook verwezen naar de Geriatrische Revalidatie (GR). In de praktijk blijkt dit om een zeer kwetsbare groep mensen te gaan, waarvan slechts de helft na revalidatie naar huis kan. Een groot deel van de patiënten overlijdt zelfs tijdens of kort na opname. Een goede verklaring en oplossing hiervoor ontbreekt.

Het doel van dit project is om meer inzicht in te krijgen in effectieve geriatrische revalidatie van oudere patiënten met kanker en een aanzet te doen voor verbetering. Hiervoor gaat een breed scala aan onderzoeksmethode gebruikt worden, zoals literatuuronderzoek, kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Je voert het bovengenoemde onderzoek uit met begeleiding van ervaren, gepromoveerde onderzoekers van Amsterdam UMC met expertise op het gebied van oncologie en geriatrische revalidatie. Zelf verzamel jij data, analyseert deze en publiceert je bevindingen in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Het presenteren van je onderzoek op (inter)nationale congressen wordt gestimuleerd en ondersteund. Er wordt daarnaast ook een onderzoeksassistent aangesteld voor dataverzameling en verwerking, die jij begeleidt.

Specificaties

Amsterdam UMC

Functie-eisen

 • Je bent al AIOS binnen het specialisme ouderengeneeskunde, of bent van plan je aan te melden voor de opleiding die start in 2024;
 • Je hebt belangstelling voor onderzoek en affiniteit met het onderwerp (oncologie, GR);
 • Je hebt affiniteit met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek;
 • Je beschikt over uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden;
 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal

Arbeidsvoorwaarden

 • Een dienstverband voor de duur van het aioto-traject via de SBOH, de werkgever van specialisten ouderengeneeskunde in opleiding (zie ook SBOH promotieonderzoek): 6 jaar op fulltimebasis, waarvan 3 jaar voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en 3 jaar voor promotieonderzoek. Voor het onderzoek streven we naar de startdatum 1 juni 2024; de startdatum voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde is 1 september 2024. De uiteindelijke planning van opleiding en onderzoek wordt in overleg opgesteld.
 • Een multidisciplinaire, wetenschappelijke werkomgeving die in nauw contact staat met de praktijk, o.a. via het Universitair Netwerk van Ouderenzorg Amsterdam (UNO Amsterdam) en de afdeling Medische Oncologie van het Amsterdam UMC.
 • Begeleiding door onderzoekers met een achtergrond in geneeskunde, epidemiologie en bewegingswetenschappen.
 • De mogelijkheid om cursussen te volgen voor je verdere ontwikkeling als onderzoeker.

Werkgever

Amsterdam UMC

Je wordt aangesteld bij de SBOH, maar bent werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, afdeling Ouderengeneeskunde. Het onderzoek wordt ingebed in het onderzoekslijn "Geriatrische revalidatie en netwerkzorg" (lijnhouder Prof. dr. Bianca Buurman) van deze afdeling. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de afdeling Medische Oncologie & Interne geneeskunde van het Amsterdam UMC. Er zal ook samenwerking zijn met de onderzoekslijn "leren van data" voor de analyse van gebruikelijke zorgdata uit Ysis zorgregistraties.

Het onderzoek wordt hoofdzakelijk uitgevoerd binnen ons samenwerkingsverband met organisaties voor langdurige ouderenzorg in (met name) regio Noord-Holland, het Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC (UNO Amsterdam). Je werkt nauw samen met de senior onderzoekers, onderzoeksmedewerkers en betrokkenen uit de praktijk, zoals specialisten ouderengeneeskunde, medisch oncologen, huisartsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en patiënten en hun naasten.

Het kern projectteam zal naast Dr. Wim Groen en Dr. Ewout Smit ook bestaan uit Prof. dr. Bianca Buurman, hoogleraar acute ouderenzorg, Dr. Daisy Kolk, senior-onderzoeker en dr. Kathelijn Versteeg, internist-ouderengeneeskunde en oncoloog.

Specificaties

 • Medisch personeel (anios, aios, specialist)
 • max. 36 uur per week
 • €2500—€3500 per maand
 • Gepromoveerd
 • 10657

Werkgever

Locatie

De Boelelaan 1117, 1081HV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you