Universitair Docent Theorie, Methoden en Statistiek

Universitair Docent Theorie, Methoden en Statistiek

Geplaatst Deadline Locatie
11 mrt 4 apr Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 4 apr 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Houd jij van methodologische vernieuwingen in de psychologie? Vernieuwend onderwijs in de theorie, methodologie en statistiek van de psychologie, collega’s meenemen in methodologische vernieuwingen, en zelf meewerken aan het ontwikkelen van methodologische innovaties? Als jij hier enthousiast van wordt, dan ben jij misschien de nieuwe collega die wij zoeken!

Als vakgroep Theorie, Methoden en Statistiek zijn wij op zoek naar een enthousiaste universitair docent. Je wordt onderdeel van ons dynamische team van medewerkers en bent daar verantwoordelijk voor de begeleiding van groepen studenten; meestal op afstand, maar soms in studiecentra van de OU door heel Nederland. Je begeleidt studenten tijdens de praktijkoefeningen en beoordeelt hun verslagen en opdrachten. Tevens draag je samen met het team zorg voor periodiek onderhoud van de toegewezen onderwijsonderdelen en signaleer je verbetermogelijkheden. Je draagt bij aan de vormgeving van onderwijs in onze digitale leeromgeving en bent betrokken bij de ontwikkeling en doorontwikkeling van psychologiecursussen. Je verzorgt onderwijs in enkele of alle van de onderstaande cursussen:

 • Onderzoekspracticum inleiding onderzoek (OIO)
 • Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek (OEO)
 • Onderzoekspracticum kwalitatief onderzoek (OKO)
 • Literatuurstudie (LS)
 • Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek (OCO)
 • Onderzoekspracticum longitudinaal onderzoek (OLO)
 • Bachelorthese (BT)
 • Masterthese (MT)

In het pluralistische palet van specialisaties waaruit ons team bestaat zoeken wij op dit moment vooral versterking van de expertise in kwalitatieve methoden. We zoeken een derde examinator voor het examinatorenteam van de cursus Onderzoekspracticum Kwalitatief Onderzoek. Dit past ook bij de mogelijkheden om aan kwalitatieve methodologische innovatie te werken: de vakgroep waar je deel van uit gaat maken biedt daar veel veel mogelijkheden voor omdat de Reproducible Open Coding Kit, een open standaard voor kwalitatief onderzoek, mede door ons wordt ontwikkeld.

Naast onderwijs doen wij onderzoek naar de theorie, methodologie, en analyses in de psychologie. Zo ontwikkelen wij innovaties op het gebied van theorie, kwalitatieve methoden, methoden voor systematische reviews, en kwantitatieve methoden. Onze focus ligt op het duidelijk definiëren van constructen en het ontwikkelen van valide meetinstrumenten. Hierbij hanteren we wetenschapsfilosofisch en methodologisch een brede benadering, waarbij we kwalitatieve methoden en onderzoek naar responsprocessen enerzijds combineren met kwantitatieve benaderingen zoals item-responstheorie, experimentele manipulatie van de betreffende constructen, en intensieve longitudinale methoden anderzijds. We doen dit werk in combinatie met toepassing van psychologische theorie om bij te dragen aan het leveren van inzicht in en oplossingen voor maatschappelijke problemen en transities. Zo is de OU actief in het ELSA-lab Armoede en Schuld en in diverse projecten in Heerlen-Noord.

Binnen de vakgroep word je onderdeel van de sectie Methoden en Technieken: een gezellige groep collega’s die verspreid wonen over het hele land. Hoewel onze inhoudelijke achtergronden uiteenlopen delen we een enthousiasme voor methodologie van onderzoek, de bijbehorende analysetechnieken en de onderliggende theoretische en wetenschapsfilosofische uitgangspunten. We worden verder verbonden door ons hart voor onderwijs. Omdat iedereen verspreid over het land woont zijn overleggen vaak virtueel, maar ook elke paar maanden in Utrecht, Eindhoven en Heerlen, waarna we vaak samen wat gaan drinken en eten. Deze sectie vormt samen met de sectie Algemene Psychologie de vakgroep Theorie, Methoden, en Statistiek. In het onderwijs gebruiken we vooral jamovi. Verder gebruiken we R, en voorlopig nog SPSS en Atlas.ti. Zowel ons onderwijs als ons onderzoek geven we zoveel mogelijk vorm volgens de Open Science principes, met aandacht voor het openbaar publiceren van data en materialen en het preregistreren van onderzoek volgens het devies “Zo open als mogelijk, zo gesloten als nodig”.

Je werk bestaat uit de volgende taken.

 • Vragen van studenten beantwoorden, veelal asynchroon via e-mail of ons vraag/antwoord-systeem.
 • Samen met collega’s onze cursussen up-to-date houden en verder verbeteren.
 • Studenten voorzien van terugkoppeling op verslagen (LS, OCO) en verslagen en presentaties beoordelen (OEO, OKO, LS, OCO, en OLO).
 • Methodologische innovaties in kwalitatief onderzoek, en/of systematische reviews, en/of kwantitatieve methoden ontwikkelen en/of verspreiden.
 • Vinden, initiëren, en onderhouden van samenwerkingen met praktijkpartners.

Je werkt met een hoge mate aan autonomie en zelfstandigheid. Dit betekent dat je veel van de werkzaamheden zelf kunt inplannen.

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

Je bent gepromoveerd in de psychologie, methodologie, statistiek, of een nauw gerelateerd veld. Je hebt een specifieke affiniteit met en expertise in methodologie, bijvoorbeeld de methoden van kwalitatief onderzoek, kwantitatief onderzoek, en/of systematische reviews en meta-analyses. Je krijgt energie van onderwijs geven in onderzoeksmethoden, het geven van activerend afstandsonderwijs, en vindt het fijn om een groot deel van het werk op afstand en vaak asynchroon uit te voeren. Je bent analytisch ingesteld en zoekt graag naar mogelijkheden voor verbetering in je werkprocessen. Je kunt goed zelfstandig werken en je dag zelf structureren, waar je afstemt waar dat nodig, voordelig, of leuk is. Je hebt affiniteit met de Open Science benadering, en bij voorkeur ervaring met het openbaar publiceren van data, materialen, preregistraties, en preprints. Je hebt affiniteit met Open Source ICT en maakt jezelf snel nieuwe softwarepakketten eigen. Ervaring met R strekt tot aanbeveling. Je hebt affiniteit met vernieuwing van onderwijs en bezit een BKO-kwalificatie of bent bereid die te halen. Ervaring met het verwerven van subsidies en het begeleiden van promovendi strekt tot aanbeveling. Je spreekt vloeiend Nederlands en kunt op academisch niveau schrijven in het Engels. Deze eisen zijn op de volgende manier onderverdeeld.

Minimale vereisten:

 • Je hebt afgeronde universitaire opleiding psychologie (of nauw verwante opleiding).
 • Je bent gepromoveerd of zeer ver gevorderd in je promotietraject.
 • Je hebt een sterke achtergrond in en affiniteit met methodologie en statistiek.
 • Je hebt ervaring met kwalitatief onderzoek.
 • Ervaring met het geven van academisch onderwijs.
 • Je beheerst het Nederlands op C1 of C2 niveau.

Bonuspunten:

 • Je hebt ervaring met kwantitatieve methoden.
 • Je hebt affiniteit met de wetenschapsfilosofische grondslagen van methoden en analysetechnieken.
 • Je hebt affiniteit met de geschiedenis en theorievorming van de psychologie.
 • Je hebt ervaring met jamovi en/of R (of veel zin om daar in te duiken).
 • Je hebt affiniteit met Open Science.
 • Je hebt affiniteit met vernieuwing van onderwijs in onderzoeksvaardigheden.
 • Je bent in bezit van een BKO-kwalificatie.
 • Je bent in bezit van de NIP-Basisaantekening Psychodiagnostiek.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor de duur 18 maanden met uitzicht op een vast dienstverband.

Salaris

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 11 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 5.929,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.

Standplaats
Heerlen. De Open Universiteit faciliteert het ‘hybride werken’, waarbij er zowel thuis als op kantoor gewerkt wordt. Bij een fulltime dienstverband ben je (minimaal) twee dagen per week aanwezig op de campus in Heerlen.

Werkgever

Open Universiteit

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen volledige universitaire bachelor- en masteropleidingen doorlopen, maar ook kortere programma’s volgen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit (zie www.ou.nl/rankings). Aan de Open Universiteit studeren ruim 17.000 studenten en werken meer dan 750 medewerkers. De universiteit heeft vestigingen in Nederland en België (zie www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de Open Universiteit een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De Open Universiteit investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op negen wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

Afdeling

Faculteit Psychologie

De faculteit Psychologie is sterk in onderwijs, onderzoek en valorisatie. De faculteit biedt een wetenschappelijke bachelor en master Psychologie. De masteropleiding Psychologie heeft vijf varianten: Arbeids- en organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, Klinische kinder- en jeugdpsychologie, Klinische psychologie en Levenslooppsychologie. Daarnaast maakt de masteropleiding Gezondheidswetenschappen organisatorisch onderdeel uit van de faculteit. Het onderzoek van de faculteit vindt plaats binnen het onderzoeksprogramma ‘Understanding human change in a dynamic, digital era’.

Specificaties

 • Universitair docent
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 26.6 uur per week
 • max. €5929 per maand
 • Gepromoveerd
 • FAC/PSY/24026

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you