Senior adviseur kennis

Senior adviseur kennis

Geplaatst Deadline Locatie
12 mrt 14 apr Den Haag

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 14 apr 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De verschillende (natuur-)problemen in het landelijk gebied van Nederland oplossen is een complexe opgave. De ingrijpende transitie die hiervoor is ingezet, vraagt om veel kennis. Praktisch toepasbare kennis die iedereen in de provincies die aan deze opgave werkt, helpt bij het goed uitvoeren van alle taken. Als senior adviseur zet je initiatieven in gang waarmee we nog ontbrekende praktijkkennis ontwikkelen obv regionale kennisvragen Ook maak je inzichtelijk welke kennis al beschikbaar is en koppel je deze aan de behoefte in de regio en zorg je voor onderlinge kennisdeling. Een impactvolle rol rond een thema dat heel ons land nu bezighoudt!

Functieomschrijving

De stikstofproblematiek, een gebrek aan biodiversiteit, de kwaliteit van de bodem en van het water die onder druk staat. Een kleine greep uit de flinke uitdagingen in het landelijk gebied waarmee we de komende jaren met elkaar aan de slag gaan. Als senior adviseur werk je vraaggericht met partijen aan het ontwikkelen, maar vooral ontsluiten en verspreiden van met name praktijkkennis die hiervoor nodig is binnen de gebiedsprocessen in de provincies. Dit doe je samen met je collega’s in het relatief nieuwe team Kennis en Capaciteit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Je onderhoudt nauw contact met medeoverheden, teams en partijen die in de provincies bij de gebiedsprocessen betrokken zijn en inventariseert hun kennisbehoefte. Daarnaast bouw je een uitgebreid netwerk onder aanbieders van kennis. Denk hierbij aan universiteiten, decentrale planbureaus, private ingenieursbureaus, maar ook aan hbo- en mbo-instellingen. En je brengt het kennisaanbod hier in kaart. Je koppelt de behoefte en het aanbod aan elkaar door kennis voor verschillende domeinen (bijvoorbeeld bodem of transitieleer) langs verschillende (creatieve) wegen te ontsluiten. Bijvoorbeeld online via ons nieuwe digitale platform, informatiedragers of via (video-)bijeenkomsten.. Je wordt geacht leiding te kunnen nemen over projecten en vragen en behoeften van regionale partners te kunnen vertalen naar kennisontwikkeling en -deling

Ook onderzoek je methoden en instrumenten waarmee we gebiedsprocessen soepel en effectief kunnen laten verlopen, verzamel je best practices en deel je informatie hierover. Delen van kennis en inzetten op een lerende aanpak doe je samen met andere collega’s in ons team. In dit alles werk je ook nauw samen met collega’s bij onze zusterdirectie Strategie, Kennis en Innovatie van LNV die de concern-brede kennis- en innovatieprogrammering doen. Signaleer je binnen het netwerk waarin je opereert de behoefte aan kennis die nog niet beschikbaar is? Dan zet je initiatieven in gang waarmee we deze kennis alsnog ontwikkelen en geef je samenwerkingen hiervoor vorm. Daarbij focussen we ons op thema’s zoals transitiemanagement, gebiedsontwikkeling, en brede welvaart.

Al met al krijg je als senior adviseur een zelfstandige en verantwoordelijke functie waarin je kennis ontsluit die er voor de ingrijpende transitie voor het landelijk gebied écht toe doet. Praktisch toepasbare kennis waarmee we de gebiedsprocessen in de provincies gericht ondersteunen om belangrijke doelen binnen een voor Nederland cruciale opgave samen te behalen.

Specificaties

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Functie-eisen

Mensen met elkaar verbinden door kennis te delen, is je op het lijf geschreven. Voor jou is het dan ook vanzelfsprekend dat je hiertoe het initiatief neemt en op een praktische manier nieuwe samenwerkingen op dit terrein vormgeeft. Daarbij helpen je analytische, creatieve en communicatieve kwaliteiten je om de kennisbehoefte en het aanbod ervan perfect aan elkaar te koppelen. Ook voor jou moet het concreet en praktijkgericht zijn. En vernieuwend, want we willen een transitie tot stand brengen. Jij snapt wat daarvoor nodig is en gaat ermee aan de slag! Hierbij ga je met veel inlevingsvermogen en een goed gevoel voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen te werk: zelfstandig én samen met de collega’s in je team, binnen ons ministerie en met partijen in de provincies, de kennis-infrastructuur en de private sector. Je bent breed geïnteresseerd en breed inzetbaar.

Wat we verder vragen:

 • Je hebt wo-niveau, liefst landbouw- of natuurwetenschappen.
 • Je hebt een goede pen om wetenschappelijke inzichten te vertalen naar toepasbare en toegankelijke kennis.
 • Je hebt een goed ontwikkeld zelfstandig beoordelingsvermogen, met name ook ten aanzien van aangeboden kennis of ten bate van onafhankelijke analyse.
 • Je bent thuis in de kenniswereld (denk aan universiteiten, hbo-instellingen en kennisinstituten).
 • Je hebt ervaring met het ontwikkelen en toegankelijk maken van (nieuwe) kennis en tools op dit gebied.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met transitietrajecten en in het domein van water, bodem, natuur en regionale gebiedsontwikkeling.
 • Je bent open en nieuwsgierig en werkt graag in diverse teams. Dit zijn voor ons als team belangrijke eigenschappen
 • Je schrijft en spreekt goed Nederlands.

Mocht je niet aan alle functie-eisen voldoen, dan nodigen we je toch uit om te solliciteren en lezen wij graag in je motivatiebrief wat je nodig hebt om deze functie uit te voeren.

Competenties:

Omgevingsbewustzijn

 • Bestuurssensitiviteit
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisniveau: schaal 12
 • Maandsalaris: Min €4.278 – Max. €6.320 (bruto)
 • Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Natuurwetenschappen; Landbouw
 • 32—36 uur per week
 • €4278—€6320 per maand
 • Universitair
 • AT MLNV 20240312

Werkgever

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC, Den Haag

Bekijk op Google Maps

Interesting for you