AIOS Kindergeneeskunde OOR-ON

AIOS Kindergeneeskunde OOR-ON

Geplaatst Deadline Locatie
2 apr 14 apr Nijmegen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 14 apr 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Je wordt opgeleid tot een deskundig beroepsbeoefenaar die in ruime mate voldoet aan de vakcompetenties van het door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) vastgestelde opleidingsplan Kindergeneeskunde.

De opleiding in ons cluster onderscheidt zich door de ruimte die wij bieden om na aanvang van de opleiding samen met de opleiders een eigen koers en voorkeuren te bepalen, zodat jouw talenten optimaal ontplooid kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door de keuze van een profiel onderwijs, management & organisatie of kwaliteit of juist door de volle breedte van de kindergeneeskunde te exploreren. Uiteraard leiden wij op in nauwe samenhang met de bedrijfsvoering en staan opleiden in saamhorigheid en teamgevoel bij ons hoog in het vaandel.

Specificaties

Radboudumc

Functie-eisen

Een kinderarts die de opleiding in ons cluster heeft voltooid, heeft een passie voor patiëntenzorg en weet collega's te inspireren en te enthousiasmeren. De arts heeft een eigen visie ontwikkeld op het specialisme, zodat deze als een goede professional de toekomst tegemoet kan zien en in brede zin een bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van het vakgebied.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: Voor de duur van de opleiding tot kinderarts, maximaal 5 jaar.

Bij aanstelling start je bij een van de algemene ziekenhuizen, het CWZ in Nijmegen, Rijnstate in Arnhem of het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch. De arbeidsvoorwaarden die daar gelden zijn op je van toepassing.

Werkgever

Radboudumc

De afdeling Kindergeneeskunde binnen het Amalia kinderziekenhuis van het Radboudumc vormt samen met de afdelingen Kindergeneeskunde van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch het cluster OOR-ON.

Binnen het Amalia kinderziekenhuis en de drie topklinische ziekenhuizen in de regio Oost-Nederland bieden wij uitstekende patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding ten behoeve van de kindzorg. De opleiding vindt in principe gedurende 1,5 jaar in één van de drie algemene opleidingsziekenhuizen plaats en gedurende 3,5 jaar in het Radboudumc. De vier kinderklinieken overleggen frequent en intensief over de opleiding.

Specificaties

  • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Medisch personeel (anios, aios, specialist)
  • Gezondheid
  • Universitair
  • 192033-P1481113-1

Werkgever

Locatie

Geert Grooteplein-Zuid 10, 6525 GA, Nijmegen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you