Decaan ACTA

Decaan ACTA

Geplaatst Deadline Locatie
3 apr 20 apr Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 20 apr 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

ACTA ambieert hét tandheelkundig kenniscentrum van Nederland te zijn dat zowel nationaal als internationaal herkenbaar is door de hoge kwaliteit van onderwijs, onderzoek, impact en (topreferente) patiëntenzorg.

Functieomschrijving

De decaan is belast met de algemene leiding van de faculteit en is integraal eindverantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek, impact, organisatie en bedrijfsvoering. Hij of zij laat zich hierin bijstaan door een bestuur, bestaande uit een directeur onderwijs, een directeur onderzoek, een directeur zorg, en een directeur bedrijfsvoering. De decaan legt verantwoording af aan de colleges van bestuur van UvA en VU en participeert in de periodieke overleggen van colleges met decanen, zowel aan de kant van de UvA als aan de VU. Op deze wijze dragen de decanen bij aan de vormgeving en realisatie van de strategie van de universiteit. De Code goed bestuur Nederlandse universiteiten is leidend voor colleges van bestuur en decanen bij het uitoefenen van hun bestuurlijke taken. De decaan heeft de opdracht van de colleges van bestuur om rust en stabiliteit binnen ACTA te brengen en te werken aan een duurzame toekomst, waarbij ook nauwere samenwerking met Amsterdam UMC wordt verkend. De nieuwe decaan zal voortbouwen op de ingeslagen weg.

Specificaties

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Functie-eisen

De decaan van ACTA
 • is een effectief bestuurder die beschikt over bestuurlijk talent om succesvol te zijn in de uitdagende governance van de twee Amsterdamse moederuniversiteiten; weet te laveren tussen vele belangen in een complexe, bestuurlijke context en weet intern een hecht team te smeden;
 • luistert en werkt op basis van vertrouwen, is benaderbaar, stabiel en voorspelbaar, handelt bestuurlijk consistent en geniet van het succes van medewerkers en studenten in de organisatie:
 • is een verbinder en zoekt samenwerking en draagvlak binnen en buiten de faculteit, en is in staat om bruggen te bouwen tussen afzonderlijke afdelingen om ACTA tot een eenheid te maken
 • heeft een visie op, en ervaring met, effectieve en constructieve samenwerking met medezeggenschapsorganen;
 • heeft aantoonbare affiniteit met en passie voor onderwijs, en kan inspireren als rolmodel en is een gezaghebbend wetenschapper;
 • voelt zich thuis in het veld van mondzorg en is vertrouwd met de specifieke eisen die aan het zorginstituut door wetgever, overheid, verzekeringen en maatschappij gesteld worden;
 • beschikt over een ondernemende houding, ziet en pakt kansen;
 • heeft een scherpe visie op de toekomst van ACTA en de mondzorg en is in staat om de faculteit met een positieve houding en optimisme naar een volgende fase te brengen.

Voor dit profiel brengt u mee:
 • Relevante bestuurlijke ervaring in de universitaire wereld waar onderwijs, onderzoek en zorg elkaar ontmoeten;
 • Inzicht in de mondzorg in Nederland, bij voorkeur ervaring als tandarts;
 • Ervaring met het aansturen van een professionele organisatie en bewezen managementkwaliteiten;
 • Aantoonbare affiniteit met het onderwijs;
 • (Inter)nationaal gezaghebbend wetenschapper;
 • Financieel en bedrijfsmatig inzicht;
 • Aantoonbare netwerkcapaciteiten;
 • De Nederlandse taal machtig of bereid zich deze op korte termijn eigen te maken

Als universiteit streven we naar gelijke kansen voor iedereen, in het besef dat diversiteit vele vormen kent. Wij geloven dat diversiteit in al haar complexiteit van onschatbare waarde is voor de kwaliteit van ons onderwijs, onderzoek en onze dienstverlening. We zijn altijd op zoek naar talent met diverse achtergronden en ervaringen. Dat betekent ook dat we ons inzetten voor het creëren van een inclusieve gemeenschap, zodat we diversiteit als meerwaarde kunnen benutten.

We beseffen dat elk individu een unieke set aan vaardigheden, expertise en denkwijze met zich meebrengt. We nodigen dan ook graag iedereen uit die zich herkent in het profiel om te solliciteren, zelfs als je niet aan alle eisen voldoet.

Arbeidsvoorwaarden

De aangeboden functie is op full time basis voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming. De decaan wordt als hoogleraar aangesteld volgens UFO profiel Decaan 1. Het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de cao Nederlandse universiteiten.

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam

ACTA ambieert hét tandheelkundig kenniscentrum van Nederland te zijn dat zowel nationaal als internationaal herkenbaar is door de hoge kwaliteit van onderwijs, onderzoek, impact en (topreferente) patiëntenzorg.

Een gezonde mond voor iedereen: dat is de missie waaraan ACTA dagelijks werkt. Medewerkers van ACTA verrichten wetenschappelijk onderzoek, verzorgen onderwijs en leveren patiëntenzorg. Dagelijks behandelen medewerkers en studenten zo’n 300 patiënten. In totaal studeren er 900 studenten in de bachelor- en master Tandheelkunde en in de post-initiële master Oral Health Science. Ook verzorgt ACTA bij- en nascholing voor tandartsen, mondhygiënisten en tandartsassistenten. ACTA staat internationaal hoog aangeschreven en bekleedt de tweede plaats in de internationale QS Ranking.

ACTA is een samenwerkingsverband van de faculteiten Tandheelkunde van de UvA en de VU en gehuisvest op de campus van de VU.

Over de UvA en VU
Aan de Universiteit van Amsterdam zijn 43.000 studenten en 6.000 medewerkers verbonden. Aan de VU studeren ruim 31.000 studenten en 5.000 medewerkers. De twee universiteiten verzorgen gezamenlijke opleidingen op het gebied van de Tandheelkunde, Liberal Arts & Sciences en diverse masteropleidingen in de bètawetenschappen.

UvA en VU staan voor een inclusieve gemeenschap en vinden diversiteit van groot belang voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, huidskleur of overtuiging.

Specificaties

 • Hoogleraar
 • Gezondheid
 • €8815—€11686 per maand
 • Gepromoveerd
 • 3865

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Gustav Mahlerlaan 3004, 1081LA, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you