Lid Raad van Bestuur LUMC / Decaan Faculteit Geneeskunde Universiteit Leiden

Lid Raad van Bestuur LUMC / Decaan Faculteit Geneeskunde Universiteit Leiden

Geplaatst Deadline Locatie
16 apr 14 mei Leiden

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 14 mei 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Word je gedreven door de ambitie om baanbrekend onderzoek en innovatief onderwijs te leiden? Zoek je een impactvolle functie waarin je jouw wetenschappelijke expertise en leiderschapskwaliteiten kunt inzetten om de toppositie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Universiteit Leiden te versterken? De positie van lid Raad van Bestuur LUMC en decaan Faculteit Geneeskunde Universiteit Leiden biedt je de unieke kans om je strategische visie en leiderschapskwaliteiten op het hoogste niveau in te zetten. In deze rol stimuleer je excellentie in onderzoek en onderwijs, met aandacht voor topkwaliteit, innovatie en maatschappelijke relevatie. Je werkt nauw samen met de Raad van Bestuur van het LUMC en de Universiteit Leiden om een strategische visie te ontwikkelen voor de toekomst van de geneeskunde. Ben je een visionaire leider met een diepgaand begrip van de kansen en uitdagingen binnen de geneeskunde, klaar om een echte impact te hebben op de toekomst van de gezondheidszorg? Dan nodigen we je van harte uit om je interesse kenbaar te maken.

Functieomschrijving

-          Als lid van de Raad van Bestuur, tevens decaan van de Faculteit Geneeskunde, maak je deel uit van een vierhoofdige Raad van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en ben je verantwoordelijk voor het functioneren van het LUMC conform de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW).

-          De Raad van Bestuur vormt het integrale bestuur van het LUMC. Alle leden participeren in de beleidsvoorbereiding en besluitvorming ten aanzien van alle kerntaken en organisatieonderdelen, terwijl zij daarnaast ieder hun eigen specifieke aandachtsgebieden hebben. Voor de decaan zijn dat de portefeuilles onderzoek en onderwijs.

-          Je draagt bij aan topkwaliteit en innovatie van onderwijs en onderzoek, niet alleen in Leiden maar ook regionaal (Campus Den Haag) en internationaal en aan zaken als het topsectorenbeleid, verdere innovatie van de (bio)medische disciplines en het hierbij behorende onderwijs aan het LUMC.

-          Samen met de andere leden van de Raad van Bestuur en in verbinding met de Universiteit Leiden ontwikkel je een strategische visie op wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie.

-          Als decaan draag je bij aan de uitvoering aan het Strategisch Plan Universiteit Leiden 2022-2027 en vergroot je daarmee de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van de faculteit Geneeskunde. Als decaan zet jij je samen met de decanen van de zes andere faculteiten en de leden van het College van Bestuur van de universiteit in voor de ontwikkeling van de gehele universiteit vanuit een visie van vernieuwing en verbinding.

-          Je bent primair verantwoordelijk voor (wetenschappelijke) integriteit en kennisveiligheid en hebt daar aantoonbare affiniteit mee.

-          Je vertaalt actief maatschappelijk ontwikkelingen rondom, duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit en het academisch onderwijsdebat naar je portefeuille en hebt gevoel voor goede governance.

Specificaties

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Functie-eisen

-          Je bent hoogleraar, bij voorkeur in de (bio)medische wetenschappen.

-          Je beschikt over een relevant regionaal, nationaal en internationaal netwerk.

-          Je hebt ruime bestuurlijke ervaring en je leeft modern academisch leiderschap voor. Je weet wetenschappers in alle lagen, ondersteuners, studenten en partners te inspireren en te motiveren. Daarnaast draag je met kennis van het medisch wetenschappelijk onderwijs en onderzoek bij aan de samenwerking in de faculteit, de universiteit en met externe partners zoals de partijen op het Leiden Bio Science Park, waarvan het LUMC een onderdeel is en in samenwerking met LDE/Medical Delta.

-          Je bent een verbinder die vanuit de kracht van de kennisgemeenschap leidinggeeft aan de uitvoering van strategie op het gebied van onderwijs, onderzoek, organisatie en impact op de samenleving.

-          Je bent in staat om de verschillende inhoudelijke en strategische perspectieven en (bestuurlijke) belangen tegen elkaar af te wegen, te integreren en vervolgens resultaat en voortgang te boeken.

-          Je bent een inclusieve bestuurder met aandacht voor een gezond en veilig werkklimaat, je communiceert soepel met de verschillende lagen en gremia in de complexe LUMC organisatie en je bent toegankelijk waarbij je je kwetsbaar op durft te stellen.

-          Je bent besluitvaardig, niet bang om verandering vorm te geven als dat nodig is en je spreekt collega's aan op ongewenst gedrag

Arbeidsvoorwaarden

De bezoldiging is conform WNT, klasse V.

Werkgever

LUMC

Over het LUMC
In het LUMC werken we met elkaar aan een steeds betere gezondheidszorg en gezondheid van mensen. Dat is wat ons drijft. Elke dag opnieuw. We transformeren van zorgen voor zorg naar zorg voor gezondheid. Daarbij bundelen we onze krachten, zodat initiatieven beter tot ontplooiing kunnen komen. Met toonaangevend onderzoek en vernieuwend onderwijs bieden we innovatieve zorg voor onze patiënten. Drie kernwaarden zijn hierbij leidend: persoonlijk, verbindend en nieuwsgierig. We versterken de band met onze regio. En we verbinden binnen en buiten Nederland. In onze samenwerkingen zijn we een betrouwbare partner. Respect voor elkaars mening, inbreng en expertise is essentieel. Binnen onze zorgverlening staat samen beslissen centraal. Samen met de patiënt en hun naasten. Maar ook in samenwerking met medewerkers, studenten en onze externe partners. We geloven in het verbinden van mensen, ideeën en initiatieven. Want alleen samen verleggen we grenzen. Iedere medewerker telt mee. Of ze nu afkomstig zijn uit de Leidse regio of opgegroeid op een ander continent. Want elk individu brengt unieke kennis en vaardigheden mee. De diversiteit in achtergrond en denkwereld maakt van het LUMC een mooie en krachtige organisatie. Samen dragen we bij aan betere gezondheidszorg en gezondheid van mensen. Samen zijn we het LUMC.

Over de Universiteit Leiden
De Universiteit Leiden staat midden in een steeds complexere samenleving die snel verandert. Daarmee worden we uitgedaagd tot vernieuwing. Het is van belang dat we ons expliciet tot deze ontwikkelingen verhouden en in staat zijn hier goed en alert op in te spelen. Met onze kernwaarden verbindend, vernieuwend, verantwoordelijk en vrij als leidraad, focussen we in ons strategisch plan op het verstevigen van verbindingen. Daarmee kunnen we meer connecties tussen wetenschapsgebieden maken, samen met anderen nieuwe kansen en mogelijkheden creëren voor onderzoek en onderwijs, de wisselwerking tussen onze universiteit en de samenleving verdiepen, en werken aan een sterke universitaire gemeenschap. Zo blijven we vernieuwend en toonaangevend, en vergroten we onze maatschappelijke en wetenschappelijke impact. De faculteit Geneeskunde van de universiteit bereidt studenten voor op de toekomst van de gezondheidszorg. Ze doet dit door hen relevante kennis en vaardigheden aan te bieden. De faculteit streeft naar hoogstaand onderzoek en kwalitatief onderwijs in de medische en biomedische wetenschappen, met aandacht voor multidisciplinariteit, interdisciplinariteit en transdisciplinariteit. Dit versterkt haar positie als innovatieve en invloedrijke speler, en vergroot haar impact op zowel de maatschappij als de wetenschap.

Afdeling

Raad van Bestuur

Als lid van de Raad van Bestuur van het LUMC word je benoemd door de Raad van Toezicht van het LUMC. Als decaan van de Faculteit Geneeskunde word je benoemd door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, op voordracht van de Raad van Toezicht van het LUMC. Beide benoemingen vinden plaats voor een gelijktijdige termijn van vier jaar. Eenmalige herbenoeming van de termijn met vier jaar behoort tot de mogelijkheden.

De bezoldiging is conform WNT, klasse V.

Het LUMC en de Universiteit Leiden hechten groot belang aan diversiteit en verwelkomen daarom specifiek graag sollicitaties van mensen die in de organisatie ondervertegenwoordigd zijn.

Specificaties

  • Management
  • Gezondheid
  • max. 36 uur per week
  • Universitair
  • H.24.EW.WK.22

Werkgever

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Albinusdreef 2, 2333 ZA, Leiden

Bekijk op Google Maps

Interesting for you