Promovendus "Eenzaamheid onder oudere migranten" bij NIDI-KNAW in Den Haag

Promovendus "Eenzaamheid onder oudere migranten" bij NIDI-KNAW in Den Haag

Geplaatst Deadline Locatie
18 apr 27 mei 's-Gravenhage

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 27 mei 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Heb je passie voor onderzoek, affiniteit met oudere migranten, en vind je het belangrijk om wetenschap en praktijk dichter bij elkaar te brengen? Word onze PhD-student en lever een bijdrage aan baanbrekend onderzoek naar het taboe rondom eenzaamheid on...

Functieomschrijving

Locatie: Den Haag
Max uren per week: 38,00
Max salaris: 2.770
Duur overeenkomst: 1 jaar, optie verlenging tot totaal 4 jaar
Solliciteer t/m: 27-05-2024

Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
nodigt kandidaten uit voor een

PhD-positie
als onderdeel van het door het NWO gefinancierde project

Prominent Reduction of loneliness among Older Migrants through Interventions and Social Engagement (PROMISE)
binnen het onderzoeksprogramma NWA Eenzaamheid

Dit ga je doen
Oudere migranten vormen een aanzienlijk deel van de Nederlandse oudere bevolking en hun aantal zal de komende jaren naar verwachting sterk toenemen. Verder is de samenstelling van deze groep zeer divers wat betreft migratiegeschiedenis, land van herkomst, sociaaleconomische status etc. Oudere migranten staan voor verschillende uitdagingen, waaronder een verhoogde kwetsbaarheid op sociaal gebied. In vergelijking met ouderen zonder migratieachtergrond ervaren zij vaker eenzaamheid, waar vaak nog een taboe op rust. Het taboe zorgt ervoor dat het onderwerp onbesproken blijft binnen de familie en gemeenschap en er geen passende ondersteuning wordt geboden.

Het eerste doel van dit project is om het zwijgen over eenzaamheid onder oudere migranten te doorbreken. We zullen innovatieve kwalitatieve methoden gebruiken om inzicht te krijgen in waarom oudere migranten terughoudend zijn om over eenzaamheid te praten, in welke contexten deze terughoudendheid vooral voorkomt, welke gevoelens dit teweegbrengt en hoe het taboe kan worden doorbroken door zowel de ouderen zelf als hun families en de bredere gemeenschap. Daarnaast onderzoeken we aan de hand van beschikbare survey-gegevens in hoeverre oudere migranten eenzaamheid onderrapporteren en de verschillen in onderrapportage binnen de groep. We werken nauw samen met ervaringsdeskundigen en maatschappelijke partners om deze inzichten om te zetten in de praktijk, waaronder het aanpassen van een bestaande gesprekstraining over eenzaamheid aan de culturele achtergrond van oudere migranten.

Het tweede doel van dit project is te komen tot geschikte eenzaamheidsinterventies voor verschillende typen eenzame oudere migranten. Door gegevens van een aantal bestaande surveys te koppelen en te analyseren, zullen allereerst subgroepen van oudere migranten worden geïdentificeerd die bijzonder vatbaar zijn voor eenzaamheid. Met deze informatie, kennis en inzichten uit de bestaande literatuur over werkzame elementen van eenzaamheidsinterventies en in samenwerking met onze maatschappelijke partners, zullen vervolgens interventieprofielen worden vastgesteld die aansluiten bij de behoeften van deze specifieke risicogroepen. Bestaande interventies worden op basis van de profielen aangepast, getest en geëvalueerd op effectiviteit.

In dit project zullen twee PhD-studenten worden aangesteld: één bij de Rijksuniversiteit Groningen voor het kwalitatieve onderzoeksdeel en één bij het NIDI voor het kwantitatieve onderzoeksdeel. Deze vacature is voor de PhD-student die wordt aangesteld bij het NIDI.

De functie
 • Uitvoeren van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek binnen een team van betrokken onderzoekers en maatschappelijke partners.
 • Publiceren van internationale wetenschappelijke artikelen binnen het beschreven project, resulterend in een proefschrift dat wordt verdedigd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Deelnemen aan en presenteren op (inter-)nationale wetenschappelijke bijeenkomsten.
 • Delen van wetenschappelijke kennis met het brede publiek via verschillende communicatiekanalen.

Specificaties

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Functie-eisen

Dit breng je mee
 • Een (onderzoeks)masteropleiding in de sociale wetenschappen of aanverwante disciplines.
 • Brede kennis van kwantitatieve onderzoeksmethoden en aantoonbare ervaring met geavanceerde analysetechnieken en statistische pakketten (bijv. STATA, SPSS).
 • Uitstekende schrijfvaardigheden zowel in het Engels als in het Nederlands voor het wetenschappelijke en brede publiek.
 • Uitstekende presentatievaardigheden zowel in het Engels als in het Nederlands.
 • Bij voorkeur Turks, Mandarijn, Farsi of een andere taal machtig.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

Bij indiensttreding wordt de promovendus ingeschaald in salarisschaal P-0 €2.770 voor de duur van 12 maanden. In jaar 2, 3 en 4 stijgt het salaris van een promovendus naar uiteindelijk €3.539 (dit zijn vaste bedragen die alleen aangepast kunnen worden als gevolg van een CAO verhoging) . Dit is exclusief 8% vakantiegeld, 8,3% eindejaarsuitkering, reiskostenvergoeding, internet- en thuiswerkvergoeding en pensioenopbouw bij het ABP.

De KNAW biedt haar medewerkers een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Een pakket dat voorziet in de verschillende behoeften die medewerkers afhankelijk van hun levensfase, levenswijze of loopbaanambities hebben. Zo is het mogelijk om door wekelijks twee uur per week extra te werken het aantal vakantiedagen van 29 tot 41 dagen per jaar (bij fulltime dienstverband) uit te breiden.

De PhD-student zal worden begeleid door Tineke Fokkema (NIDI) en Nina Conkova (Leyden Academy on Vitality and Ageing). De beoogde startdatum is 1 september 2024. Na positieve beoordeling van het 9-maanden paper, zal de overeenkomst worden verlengd met 3 jaar.

Voor een volledig overzicht van de arbeidsvoorwaarden wordt verwezen naar de webpagina: werken bij de KNAW.

Het aanvragen van een VOG kan onderdeel uitmaken van de indiensttredingsprocedure.

Diversiteit & Inclusie
De KNAW acht een werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt van groot belang. Een werkomgeving waarin aandacht is voor individuele kwaliteit en waar ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Samen streven we naar een inclusieve cultuur waarin we verschillen omarmen. We nodigen dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen de KNAW op deze wijze versterkt.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Werkgever

NIDI-KNAW

Over het NIDI
Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) is een toonaangevend Europees instituut voor demografisch onderzoek. Het NIDI is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het NIDI is gelegen in het centrum van Den Haag en biedt een unieke en stimulerende onderzoeksomgeving op het brede terrein van bevolkingsonderzoek. Momenteel bestaat het personeel van het instituut uit ongeveer 65 medewerkers met verschillende niveaus van anciënniteit en georganiseerd in een nogal horizontale structuur binnen vier thematische onderzoeksgroepen. De werkomgeving is zeer internationaal en het NIDI biedt volop mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling.

De PhD-student zal worden begeleid door Tineke Fokkema (NIDI) en Nina Conkova (Leyden Academy on Vitality and Ageing).

Afdeling

Migratie & Migranten

Waarom migreren mensen? En welke internationale migratiestromen levert dit op? Migratie speelt een belangrijke rol bij het (her)vormen van samenlevingen. Het verandert de bevolkingsstructuur van een land en heeft belangrijke gevolgen voor individuele levens. Wij bestuderen de antecedenten en gevolgen van migratie en proberen inzicht te geven in mogelijke toekomstige migratiepatronen. We zijn geïnteresseerd in hoe het leven van migranten en hun kinderen zich in de loop van de tijd ontwikkelt en besteden specifieke aandacht aan de (intergenerationele) relaties en het demografische gedrag van migranten, bijvoorbeeld door te bestuderen of en wanneer migranten en hun kinderen trouwen, kinderen krijgen of verhuizen naar een nieuwe woonplaats. Het meeste van ons onderzoek heeft een vergelijkend perspectief en richt zich op Europa.

Specificaties

 • PhD
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 38 uur per week
 • max. €2770 per maand
 • Universitair
 • 2139

Werkgever

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Lange Houtstraat 19, 2511CV, 's-Gravenhage

Bekijk op Google Maps

Interesting for you