Drie promovendi in het onderzoeksprogramma vrijheidsbeperkende sancties

Drie promovendi in het onderzoeksprogramma vrijheidsbeperkende sancties

Geplaatst Deadline Locatie
19 apr 19 mei Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 19 mei 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Drie promovendi in het Onderzoeksprogramma vrijheidsbeperkende sancties  

Word jij een toponderzoeker in de criminologie? Wil je door je promotieonderzoek bijdragen aan kennis omtrent non-traditionele vormen van straffen en herstel? Heb je een (Research) Master in de criminologie, sociologie, bestuurskunde, psychologie of een gerelateerde discipline? Dan ben je wellicht de kandidaat naar wie we zoeken!

 Omschrijving

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) heeft drie vacatures voor promovendi die onderzoek gaan doen in het programma ‘vrijheidsbeperkende sancties’. Het betreft een nieuw en uniek samenwerkingsprogramma van NSCR, WODC, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Halt, Reclassering Nederland, Verslavingsreclassering, Raad voor de Kinderbescherming en Leger des Heils. Tot op heden is er nog maar weinig bekend over wie welke soort vrijheidsbeperkende sanctie opgelegd krijgt, hoe deze precies wordt ingevuld en wat de gevolgen daarvan zijn. Wij gaan dit onderzoeken door een longitudinaal cohortonderzoek op te zetten waarbinnen respondenten gedurende 4 jaar (of langer) worden gevolgd. We willen in najaar met drie promotieprojecten starten, waarbij

 • het eerste project zich richt op de kenmerken van jongeren die vrijheidsbeperkende afdoeningen ondergaan,
 • een tweede project de precieze invullingen van de straffen voor jongeren bekijkt en de manier waarop herstelgericht te werk gegaan wordt, en
 • een derde project focust op reclasseringstoezicht bij volwassenen.

Alle drie de projecten bestuderen tevens de consequenties van vrijheidsbeperkende straffen voor uitkomsten zoals integratie, welzijn en ervaren legitimiteit/procedurele rechtvaardigheid. In een later stadium zullen nog twee andere projecten worden gestart die met hetzelfde dataset gaan werken.

De projecten zijn ingebed in het NSCR en bieden ruimte voor eigen invullingen. Binnen het NSCR behoort dit project tot de onderzoeksgroep ‘maatschappelijke reacties op criminaliteit’.

Werkzaamheden

 • Eigen onderzoek opstarten en uitvoeren passend binnen het onderzoeksprogramma ‘vrijheids beperkende sancties’ resulterend in een proefschrift;
 • Het schrijven van een systematic review en artikelen over de empirische onderzoeksbevindingen voor publicatie in wetenschappelijk tijdschriften;
 • Presenteren van onderzoeksbevindingen op (inter)nationale wetenschappelijke congressen;
 • Actief bijdragen aan het delen en opdoen van kennis binnen het bredere onderzoeksnetwerk van het programma.

Specificaties

Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)

Functie-eisen

Wij zoeken excellente kandidaten die zijn afgestudeerd in de criminologie, sociologie, bestuurskunde, psychologie of een gerelateerde discipline en die verder beschikken over:

 • Aantoonbare affiniteit met wetenschappelijk onderzoek binnen de criminologie en ihb reclassering en sancties;
 • Sterke analytische vaardigheden en een gedegen kennis van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden;
 • Goede sociale vaardigheden;
 • Een goede beheersing van Nederlands en Engels, in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 48 months.

 • Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van maximaal 4 jaar. De aanstelling is in eerste instantie voor 16 maanden. Na een goede beoordeling vindt verlenging plaats voor de resterende 32 maanden.
 • Mogelijkheid tot parttime werken tot 32 uur per week waarbij de aanstellingstermijnen naar rato worden verlengd.
 • Het startsalaris bedraagt € 2781,- bruto per maand bij fulltime en loopt op tot € 3562,- bruto per maand in het vierde jaar conform de Cao-OI.
 • Naast 8% vakantiegeld en 8,33% eindejaaruitkering een goede pensioenregeling en ruim 8 weken vakantieverlof naast een hybride werkplek. Klik hier voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden.
 • Het overleggen van een VOG-verklaring maakt onderdeel uit van de procedure.

Werkgever

NSCR

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) is een internationaal onderzoeksinstituut dat wetenschappelijk onderzoek verricht naar criminaliteit en rechtshandhaving. NSCR maakt onderdeel uit van de Institutenorganisatie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO-I). Het NSCR is gevestigd in Amsterdam in een van de gebouwen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het instituut verricht interdisciplinair en longitudinaal onderzoek op het snijvlak van theorie, praktijk en beleid.

Specificaties

 • PhD
 • Recht; Gedrag en maatschappij
 • 32—40 uur per week
 • Universitair

Werkgever

Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

De Boelelaan 1077, 1081 HV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you