Promovendus op het project ”Eenzaamheid in nabijheid: licht op mantelzorgers”

Promovendus op het project ”Eenzaamheid in nabijheid: licht op mantelzorgers”

Geplaatst Deadline Locatie
25 apr 25 mei Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 25 mei 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Functieomschrijving

Mantelzorgers kunnen door intensieve zorgtaken en de impact daarvan op hun (dagelijks) leven in het bijzonder kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van eenzaamheid. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar eenzaamheid bij deze specifieke doelgroep.

In dit promotietraject draag jij bij aan het in kaart brengen van het probleem van eenzaamheid bij mantelzorgers, het identificeren van oorzaken en sociale processen die een rol spelen bij eenzaamheid en het ontwikkelen van interventies om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen.

Het project

Het promotietraject is onderdeel van een groter project met als titel ‘Eenzaamheid in nabijheid: licht op mantelzorgers’ (Faces of Loneliness). Dit project wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) (toekenningsbericht: klik hier). De twee hoofddoelen van dit grote project zijn: 1) inzicht verwerven in ervaren eenzaamheid bij mantelzorgers, de aard, oorzaken en onderliggende processen die kunnen leiden tot eenzaamheid en in de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers; 2) ontwikkelen en evalueren van interventies gericht  op het verminderen van eenzaamheid. Met betrekking tot de onderliggende processen richt het project zich specifiek op onderzoek naar de mogelijke rol van stigma en taboe en de rol van sociale netwerken bij het ontstaan van eenzaamheid. Het project richt zich op mantelzorgers voor wie de kans op eenzaamheid het grootst is, doordat zij intensieve (mantel)zorg verlenen in een fase van hun leven waarin hun ‘peers’ dat vaak niet doen. Het project richt zich daarom specifiek op: 1) ouders van kinderen met een intensieve ondersteuningsbehoefte; 2) partners van mensen met een chronische aandoening en 3) jonge mantelzorgers.

Het consortium

Het project wordt uitgevoerd door een groot samenwerkingsverband van onderzoekers van de Open Universiteit (OU), Rijksuniversiteit Groningen (RuG), Hogeschool Rotterdam en een groot aantal praktijkpartners en ervaringsdeskundigen.

Binnen het project worden twee promovendi aangesteld; een bij de vakgroep Gezondheidspsychologie van de OU en een bij de afdeling Orthopedagogiek van de RuG.

Jouw rol

Als promovendus bij de OU werk je binnen dit consortium nauw samen met de promovendus die is aangesteld bij de RuG. Jullie hebben ieder een unieke invalshoek binnen dit project.

Samen met de andere promovendus verricht je verkennend onderzoek naar ervaringen van eenzaamheid onder mantelzorgers en de onderliggende oorzaken en processen, en ga je aan de hand van het Intervention Mapping protocol een interventie ontwikkelen en evalueren die is gericht op het verminderen van eenzaamheid bij mantelzorgers. In het verkennende onderzoek richt jij je specifiek op de rol van stigma en taboe bij het ontstaan van eenzaamheid. Binnen het project staat co-participatie en co-creatie met de eindgebruikers en andere stakeholders centraal. Bij de uitvoering van het onderzoek kun je kennis putten uit de verschillende expertises binnen het consortium. Je wordt begeleid door je promotieteam en werkt samen in het grotere consortium.

De taken die je uitvoert als promovendus aan de Open Universiteit zijn onder andere:

 • Opzetten en uitvoeren van systematisch literatuuronderzoek, kwalitatief en kwantitatief onderzoek.
 • Planmatige ontwikkeling van een interventie, in co-creatie met de doelgroep
 • Pre-testen van materialen.
 • Opzetten en uitvoeren van een feasibility studie om de mogelijke effecten van de interventie in kaart te brengen.
 • Presenteren van onderzoeksresultaten in wetenschappelijke artikelen en op nationale en internationale congressen.

De resultaten van de uitgevoerde studies worden beschreven in wetenschappelijke artikelen die worden samengevoegd in een proefschrift.

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

Eisen

 • Je hebt een relevante master in de gezondheidswetenschappen, gezondheidspsychologie, sociologie of aanverwant vakgebied afgerond.  
 • Je hebt affiniteit met de thematiek rondom ervaren eenzaamheid, mantelzorg, stigma, sociale netwerken, en je wilt je inzetten om eenzaamheid bij mantelzorgers te verminderen.
 • Je hebt kennis van sociaalwetenschappelijke methoden van dataverzameling en analyse, zowel kwalitatief als kwantitatief, en bent bereid je op dit gebied verder te ontwikkelen.
 • Je hebt kennis op het gebied van het systematisch ontwikkelen, implementeren en evalueren van interventies en het toepassen van co-creatie methodieken.
 • Je beschikt over goede (academische) communicatievaardigheden (schrijven, presenteren en spreken) zowel in het Nederlands als Engels en je bent in staat om gevoelige thema’s rondom eenzaamheid op een integere manier te bespreken met mantelzorgers.
 • Je kunt zowel goed zelfstandig werken als samenwerken met collega-wetenschappers en praktijkpartners. 
 • Je weet in grote mate zelfstandig verschillende soorten onderzoek vorm te geven.
 • Je werkt gestructureerd en beschikt over goede organisatorische, sociale en logistieke vaardigheden.
 • Je bent enthousiast over het schrijven van een proefschrift en hebt aantoonbare wetenschappelijke interesse en onderzoekskwaliteiten.
 • “Lived experience” of ervaringskennis als mantelzorger is een pré.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor de duur van 4 jaar.

Salaris
Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal P van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt bij aanvang € 2.770,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.

Het betreft een tijdelijk dienstverband voor een periode van 15 maanden. Bij een goede voortgang en goed functioneren wordt dit verlengd tot 4 jaar.

Standplaats
Heerlen. De Open Universiteit faciliteert het ‘hybride werken’, waarbij er zowel thuis als op kantoor gewerkt wordt. Bij een fulltime dienstverband ben je minimaal twee dagen per week aanwezig op de campus in Heerlen.

Werkgever

Open Universiteit

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren 17.000 studenten en werken meer dan 850 medewerkers. De OU heeft 16 studiecentra in Nederland en België). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op acht wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

Afdeling

Faculteit Psychologie - vakgroep Gezondheidspsychologie

De faculteit Psychologie is sterk in onderwijs, onderzoek en valorisatie. De faculteit biedt een wetenschappelijke bachelor en master Psychologie. De masteropleiding Psychologie heeft vijf varianten: Arbeids- en organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, Klinische kinder- en jeugdpsychologie, Klinische psychologie en Levenslooppsychologie. Daarnaast maakt de masteropleiding Gezondheidswetenschappen organisatorisch onderdeel uit van de faculteit. Het onderzoek van de faculteit vindt plaats binnen het onderzoeksprogramma ‘Understanding human change in a dynamic, digital era’.

Specificaties

 • PhD
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 38 uur per week
 • max. €2770 per maand
 • Universitair
 • PSY-GP/24049

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you