Onderwijsassistent

Onderwijsassistent

Geplaatst Deadline Locatie
24 apr 26 mei Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 26 mei 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Tilburg University | Tilburg Law School is op zoek naar een Onderwijsassistent (0,6 fte) voor het Departement Criminal Law, locatie Tilburg.

Functieomschrijving

Binnen het departement Criminal Law van Tilburg Law School is de vacature van onderwijsassistent vacant. Wij zoeken een enthousiaste collega die de docenten van onze vakgroep praktisch ondersteunt bij de organisatorische en administratieve werkzaamheden rondom colleges, werkgroepen en tentamens.

Als onderwijsassistent kom je te werken bij het secretariaat van het departement Criminal Law dat deel uitmaakt van de faculteit TLS. Het departement Criminal Law bestaat momenteel uit ongeveer 40 vaste stafleden. Het secretariaat is de plek waar veel werkzaamheden georganiseerd worden en contacten samenkomen. In deze functie ben je, samen met je collega’s van de support staff, het eerste aanspreekpunt voor medewerkers, studenten, externe contacten en de spil binnen het departement. We bieden ondersteuning op het gebied van onderwijs, algemene zaken en project support. Het team bestaat uit één onderwijsassistent en twee managementassistenten. Je vervangt elkaar indien nodig. De ondersteunende staf van Criminal Law wordt aangestuurd door de manager van het departement, die tevens lid is van het managementteam van het departement en ook jouw leidinggevende is. Je komt terecht in een informele, dynamische werkomgeving.

Het departement Criminal Law verzorgt cursussen voor studenten binnen de Nederlandstalige bachelor en master rechtsgeleerdheid, met inbegrip van de begeleiding van bachelor- en masterscripties. Daarnaast worden vakken in het Engels verzorgd, onder meer in de Bacheloropleidingen Global Law en Liberal Arts. Het onderwijs wordt deels online (hybride) en deels in de collegezaal verzorgd. Als onderwijsassistent bent je verantwoordelijk voor het ondersteunen van docenten bij de uitvoering van organisatorische en administratieve taken. Je bent in staat om in hoge mate zelfstandig te werken. Je verleent ondersteuning bij het gebruik van de uiteenlopende computersystemen die in het onderwijs worden gebruikt, zoals het systeem Canvas waarin onder andere werkgroepen worden aangemaakt of online tentamens afgenomen; het systeem thesisdossier, waarin het scriptietraject wordt vastgelegd; en het systeem TestVision, waarin tentamens worden geprogrammeerd die via de computer (online of on-campus) worden afgenomen. Je ondersteunt daarnaast de administratieve procedures rondom het onderwijs, zoals het invoeren en controleren van tentamenresultaten, en bewaakt in het algemeen dat de administratie rondom vakken op orde is en informeert docenten hierover. Voorts bied je praktische ondersteuning aan medewerkers bij het organiseren van congressen of postacademisch onderwijs. 

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Tilburg University wil uitstekend onderzoek en onderwijs bieden en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Dit doen we door middel van teamwork. Wij zoeken een collega met de volgende kwaliteiten:

 • Een afgeronde MBO-, of andere relevante opleiding.
 • Kennis van en/of ervaring in een onderwijsomgeving zoals een hogeschool of universiteit. 
 • Kennis van computersystemen die in het onderwijs worden gebruikt, of je hebt voldoende affiniteit met dergelijke systemen om daarmee te kunnen werken.
 • Organisatorische kwaliteiten en het vermogen om uiteenlopende werkzaamheden in verband met het onderwijs naast elkaar te verrichten.
 • Het vermogen om collega’s, waar nodig, op een prettige manier aan te spreken op hun organisatorische en administratieve verantwoordelijkheden in het onderwijs.
 • Initiatief de docenten organisatorische en administratieve taken uit handen te nemen waar mogelijk.  
 • Zeer goede beheersing van de Nederlandse en voldoende beheersing van de Engelse taal, in woord en geschrift.
 • Teamspirit: je voelt je onderdeel van een team en geeft hier uiting aan door middel van samenwerking, het delen van kennis en ervaringen, en het bijdragen aan een open en inclusieve werkomgeving.

Arbeidsvoorwaarden

Tilburg University behoort tot de top van Nederlandse werkgevers en heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Het betreft een functie voor 0,6 fte (24 uur per week). 

Het salaris bedraagt minimaal € 2.693 en maximaal € 3.636 bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Medewerker studentzaken 3 en salarisschaal 7 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring.

Dit is een vacature waarvan de werkzaamheden tijdelijk worden gefinancierd op basis van het Nationaal Programma Onderwijs, overeenkomstig artikel 2.3 lid 6 sub c Cao Nederlandse Universiteiten. U krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 maanden. Voortzetting van deze functie is afhankelijk van de beschikbaarheid van financiële middelen.

Je hebt recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van uw bruto jaarinkomen. Al je 40 uur per week werkt, ontvang je 41 vakantiedagen per jaar.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en (persoonlijke) ontwikkelingen en heeft uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (een van de beste non-profit werkgevers van Nederland), zoals een keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden en een uitstekende vergoeding van verhuiskosten.

We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om een optimale balans tussen werk en privé te behouden. Ook kun je tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling. 

Alle medewerkers van de universiteit vallen onder het zogenaamde Ambtenarenpensioenfonds (ABP). Onderzoekers van buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor een onbelaste vergoeding van 30% van hun belastbaar salaris. De universiteit vraagt deze tegemoetkoming namens hen aan. De universiteit biedt zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap.

Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze ruim 1.500 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business and Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie. 

Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden. 

Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change. 

Afdeling

Het Department of Criminal Law kent een multidisciplinaire samenstelling waarin zowel het straf(proces)recht als sociaalwetenschappelijke benaderingen van criminaliteit en slachtofferschap een plaats hebben en verzorgt onderwijs en onderzoek op het gebied van de strafrechtswetenschappen, criminologie, victimologie en forensische psychiatrie. De vakgroep telt momenteel ongeveer 40 vaste stafleden. Bijzondere waarde wordt gehecht aan samenwerking, zowel binnen de vakgroep als met collega’s binnen Tilburg Law School en andere faculteiten. Het departement kent een informele cultuur, waarin gelijkwaardigheid en het bieden van een inspirerende en veilige werkomgeving voorop staan. Het verzorgen van excellent onderwijs en doen van uitdagend onderzoek worden als twee hoofdtaken gezien die alleen in gezamenlijkheid tot stand kunnen worden gebracht. 

Specificaties

 • Ondersteunend personeel (secretarieel, administratief, facilitair); Onderwijs
 • max. 24 uur per week
 • €2693—€3636 per maand
 • MBO
 • 22272

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interesting for you