-Intern- Vertrouwenpersoon FMG

-Intern- Vertrouwenpersoon FMG

Geplaatst Deadline Locatie
1 mei 19 mei Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 19 mei 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Vind je het prettig om een luisterend oor te bieden aan collega’s en opvang te verzorgen van medewerkers en studenten die last hebben ervaren (hebben) van ongewenst gedrag?

Binnen de Faculteit Maatschappij- en gedragswetenschappen (FMG) zijn vier vertrouwenspersonen werkzaam, bij ieder domein één. Vanwege het vertrek van één van hen is de faculteit op zoek naar een nieuwe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft een dienstverband bij faculteit FMG en behoort bij voorkeur tot het WP. Vanwege een evenredige vertegenwoordiging vanuit de domeinen gaat de voorkeur uit naar iemand uit de afdeling Psychologie. Iedereen is welkom om te solliciteren, echter gezien de samenstelling van ons huidige team, moedigen wij mensen uit de ondervertegenwoordigde groepen en mannen extra aan om te solliciteren.

Wat ga je doen
Je zult een belangrijke rol spelen in het waarborgen van een veilige en respectvolle werkomgeving. Als vertrouwenspersoon ben je de eerste stap voor medewerkers die te maken krijgen met ongewenst gedrag. Je staat klaar om te informeren over zowel informele als formele stappen, waarbij je de kansen en risico's bespreekt en de melder begeleidt bij het verbeteren van de situatie.

Indien nodig verwijs je door naar interne of externe deskundigen, en bied je ondersteuning en begeleiding bij de te nemen stappen. Of het nu gaat om het bespreken van het ongewenste gedrag met de leidinggevende of het indienen van een klacht bij de klachtencommissie, jij staat de melder bij in dit proces.

Als vertrouwenspersoon geef je op verzoek van de melder een signaal af aan de leiding of HR, en houd je nauwkeurig de aard en omvang van meldingen bij, inclusief klachten over ongewenst gedrag. Jaarlijks stuur je een geanonimiseerd overzicht naar de coördinator vertrouwenspersonen voor het jaarverslag, waarbij jouw bijdrage aan een veilige werkomgeving wordt benadrukt.

Bovendien signaleer je knelpunten in omgangsvormen en breng je deze onder de aandacht van de eigen decaan en de coördinator vertrouwenspersonen, waardoor er actief gewerkt kan worden aan het verbeteren van de werkcultuur. Klinkt dit als een uitdagende en waardevolle rol voor jou? Sluit je dan aan als vertrouwenspersoon en draag bij aan een respectvolle en veilige werkomgeving voor iedereen.

Wat neem je mee
 • je hebt een door de UvA erkende opleiding tot vertrouwenspersoon ongewenst gedrag afgerond, of bent is bereid deze te volgen
 • je hebt voldoende kennis van de Nederlandse en Engelse taal
 • je neemt jaarlijks deel aan de (bijscholings-/intervisie)bijeenkomsten voor vertrouwenspersonen
 • je hebt (enige) kennis van de interne organisatiestructuur, -cultuur van de UvA

Daarnaast beschik je over over:
 • empathisch vermogen
 • communicatieve vaardigheden (vooral actief luisteren)
 • gevoel voor organisatorische verhoudingen/belangen
 • analytische vaardigheden (o.a. handelingsalternatieven en uitkomsten daarvan kunnen overzien)
 • vermogen tot reflectie(op zichzelf en op anderen en ook op wat tot je rol behoort en wat niet.
 • integriteit (o.a. blijkend uit het kunnen omgaan met de geheimhoudingsplicht)
 • het vermogen om professionele afstand te bewaren tot de melder en diens melding.

Wat bieden we jou
De vertrouwenspersoon wordt benoemd voor een periode van drie jaar op basis van het reglement vertrouwenspersonen aan de UvA. Herbenoeming is mogelijk. De vertrouwenspersoon vervult zijn of haar rol binnen de eigen functie-omvang en krijgt hiervoor 60 uur op jaarbasis. Het bestuur van de eenheid zal de vertrouwenspersoon in alle redelijkheid in tijd en ruimte faciliteren. De vertrouwenspersoon vervult geen functie die conflicteert met de rol van vertrouwenspersoon, zoals een Hr-medewerker of lid van een medezeggenschapsraad.

Voor meer informatie zie ook sociale veiligheid.

Over ons
De Universiteit van Amsterdam is de grootste universiteit van Nederland, met het breedste opleidingsaanbod. Een intellectueel knooppunt met 39.000 studenten, 6.000 medewerkers en 3.000 promovendi. Verbonden door een cultuur van nieuwsgierigheid. Meer lezen.

De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen speelt een leidende rol in het adresseren van de grote maatschappelijke uitdagingen waar de wereld, Nederland en Amsterdam mee worden geconfronteerd, nu en in de toekomst.

Vragen
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Arjen Berkvens, coördinerend vertrouwenspersonen van de Universiteit van Amsterdam: mail a.berkvens@uva.nl

Sollicitatie
Herken jij je in het profiel en ben je geïnteresseerd in de functie, dan zien we sollicitatie graag tegemoet. Je kunt via onderstaande link online solliciteren. We ontvangen graag een motivatiebrief en cv als pdf-bestand.

De reactietermijn sluit op zondag 19 mei 2024. Sollicitaties die we na de reactietermijn ontvangen, die niet via de link worden verstuurd, of niet compleet zijn, kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

Het sollicitatiegesprek zal plaatsvinden met Josien Hagen (hoofd HR) en Arjen Berkvens (coördinerend vertrouwenspersoon).

Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

Wij stellen acquisitie niet op prijs.

Specificaties

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Specificaties

 • Ondersteunend personeel (secretarieel, administratief, facilitair)
 • Universitair
 • 12946

Werkgever

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Nieuwe Achtergracht 166, 1018WV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you