Promovendus Migratierecht

Promovendus Migratierecht

Geplaatst Deadline Locatie
6 mei 2 jun Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 2 jun 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Je hebt tot taak het onder begeleiding van prof. mr. Rolf Ortlep en dr. Gerrie Lodder uitvoeren van een onderzoeksproject op het terrein van migratie en sociale zekerheid: ‘Toegang tot recht voor uitgebuite arbeidsmigranten’. Arbeidsuitbuiting van met name migranten is in Nederland een serieus probleem. Via verschillende rechtssystemen zoals het strafrecht, arbeidsrecht of migratierecht wordt arbeidsuitbuiting aangepakt. Uitgebuite migranten kunnen rechten aan deze verschillende rechtstelsels ontlenen. Voor de bescherming van rechten zoals een recht op compensatie of uitbetaling van loon zijn uitgebuite arbeidsmigranten echter vaak aangewezen op een civiele procedure. Hier wordt in de praktijk weinig gebruik van gemaakt. Het is daarom de vraag in hoeverre een uitgebuite arbeidsmigrant toegang heeft tot het recht. Met dit sociaal juridisch en dogmatisch onderzoek wordt het theoretisch kader ten aanzien van toegang tot recht toegepast op de situatie van uitgebuite arbeidsmigranten.

De kandidaat komt te werken in de sectie Bestuursrecht. Deze sectie is onderdeel van de afdeling Publiekrecht van de faculteit Rechtswetenschappen en bestaat uit twee hoogleraren, twee UHD’s, twee UD’s en enkele docenten en promovendi. Daarnaast worden de buitenpromovendi eveneens actief betrokken bij de sectie en werken we samen met collega’s uit verschillende rechtsgebieden en uit andere faculteiten. We zijn op zoek naar een enthousiaste collega die wil meebouwen aan deze enthousiaste onderzoeksgroep en ons onderwijsprogramma op het gebied van het dynamische en maatschappelijk belangrijke bestuursrecht. De kandidaat kan betrokken worden bij het verzorgen van (een deel van) een vak in de Bachelor of de Master Rechtswetenschappen dat aansluit bij het onderwerp van de dissertatie.

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

Je bent met uitstekende resultaten afgestudeerd en bent in het bezit van een masterdiploma op het terrein van het recht (regulier of onderzoeksmaster). Ten behoeve van het onderzoek en de (beperkte) inzet in het onderwijs is een specialisatie op het gebied van het bestuursrecht of aanpalende rechtsgebieden wenselijk. Je beschikt over aantoonbare wetenschappelijke interesse en onderzoekskwaliteiten, bij voorkeur blijkend uit een wetenschappelijke publicatie of hoog gewaardeerde masterscriptie. Je bent enthousiast en ambitieus als het gaat om het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en hebt affiniteit met empirisch onderzoek. Verder kun je zowel in teamverband als zelfstandig werken en beschik je over zeer goede communicatieve vaardigheden. Je beschikt tevens over goede ICT-vaardigheden, bent resultaatgericht en hebt een proactieve instelling.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor de periode van 1 jaar. Bij een goede voortgang en goed functioneren wordt de arbeidsovereenkomst verlengd tot in totaal 4 jaar.

Salaris

Het salaris van de promovendus bedraagt € 2.770,= bruto per maand gedurende het eerste jaar, oplopend tot maximaal € 3.539,= bruto per maand gedurende het vierde jaar, gebaseerd op een volledige werkweek en conform de huidige salarisschalen volgens Bijlage A van de CAO van de Nederlandse Universiteiten.

Standplaats

Je standplaats is Heerlen. Verwacht wordt dat je op regelmatige basis (bij een fulltime dienstverband 2 dagen per week) in Heerlen aanwezig bent.

Werkgever

Open Universiteit

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen

De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in negen vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren 17.000 studenten en werken meer dan 850 medewerkers. De OU heeft 16 studiecentra in Nederland en België. De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op acht wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

Afdeling

Faculteit Rechtswetenschappen

De faculteit Rechtswetenschappen heeft zo’n honderd medewerkers en is ambitieus en innovatief. De lijnen zijn kort. Initiatief en doortastendheid worden op prijs gesteld en er is volop ruimte voor de verwezenlijking van goede ideeën. De faculteit kent twee vakgroepen: de vakgroep Privaatrecht en de vakgroep Publiekrecht. De sectie Privacy & Gegevensbeschermingsrecht is onderdeel van de vakgroep Privaatrecht. Onderwijs en onderzoek worden ondersteund vanuit het Bureau Onderwijs en Onderzoek (BOO).

De kern van het juridisch onderwijs van de faculteit Rechtswetenschappen bestaat uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.B), diverse schakelprogramma’s en de masteropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.M) met vijf afstudeervarianten (privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht, staatsrecht & encyclopedie en Europees & internationaal recht). Daarnaast biedt de faculteit een masteropleiding Gegevensbescherming en Privacyrecht (LL.M) aan. Ook verzorgt de faculteit enkele cursussen in samenwerking met buitenlandse partners (waaronder de FernUni in Hagen, Duitsland en de UNED in Madrid, Spanje) in het strategisch partnerschap EDELNet.

De faculteit vindt onderwijsvernieuwing belangrijk en loopt binnen de OU voorop met de ontwikkeling van serious games, podcasts en andere innovatieve vormen van online begeleiding. Bij onderwijsontwikkeling en onderwijsvernieuwing werken docenten van de faculteit nauw samen met collega’s van het onderwijskundig expertisecentrum van de OU, het ECO. Het onderwijs wordt door studenten goed gewaardeerd: de OU heeft in de Keuzegids Universiteiten 2024 de kwaliteitszegel ‘2e plaats van beste universiteit van Nederland’ gekregen en de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid staat op de 1e plaats in de ranglijst van beste studies van deze studierichting. 

Rechtswetenschappen heeft een vakgebiedoverstijgend onderzoeksprogramma, ‘Recht in beweging’ en neemt deel aan het multidisciplinaire onderzoeksprogramma van de OU ‘Innovating for Resilience’. Het accent van het onderzoek ligt op het positieve recht, maar de faculteit heeft ook een sterke groep Empirical Legal Studies (met hoogleraren ELS, criminologie en rechtsantropologie) en rechtstheorie. In dat kader is het onderzoeksprogramma “Veilige Stad’ ontwikkeld dat in het nieuwe onderzoeksprogramma van de faculteit een prominente plaats heeft. Er zijn zo’n twaalf promovendi werkzaam aan de faculteit. Daarnaast zijn er veel buitenpromovendi. De OU neemt evenals de zusterfaculteiten sinds juli 2019 deel aan het Sectorplan Rechtsgeleerdheid, in het bijzonder het speerpunt Transformatieve werking van globalisering in recht in Nederland (met de UvA, UvT en UM). Ook werken we samen met andere faculteiten en instellingen in onderzoek en valorisatie, bijvoorbeeld met het NSCR en met de UvT in www.nederlandrechtsstaat.nl, en zijn verschillende medewerkers zeer actief in valorisatie en wetenschapscommunicatie.

Specificaties

  • PhD
  • Recht
  • max. 38 uur per week
  • €2770—€3539 per maand
  • Universitair
  • FAC/RW/24058

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you