Docent-Onderzoeker Criminologie - Daders van milieucriminaliteit

Docent-Onderzoeker Criminologie - Daders van milieucriminaliteit

Geplaatst Deadline Locatie
17 mei 17 jun Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 17 jun 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Heb jij de ambitie om te promoveren en ben je gepassioneerd over Criminologie? Wil je wetenschappelijk onderzoek combineren met het verzorgen van onderwijs? Solliciteer dan bij de Vrije Universiteit Amsterdam naar de vacature van docent-onderzoeker!

Functieomschrijving

Als docent-onderzoeker werk je aan een wetenschappelijk promotieonderzoek én verzorg je onderwijs in de bacheloropleiding Criminologie of de bachelor Law in Society, elk voor de helft van de werktijd. In het onderzoeksdeel van de aanstelling voer je een criminologisch onderzoek uit waarover je een proefschrift schrijft dat je tegen of na afloop aan de aanstelling met succes verdedigt om de graad van doctor te verkrijgen. Er zijn 5 verschillende promotieonderzoeken waar je op kan reageren.

In het docentdeel van de aanstelling verzorg je onderwijs voor studenten in de bacheloropleidingen Criminologie of Law in Society. Je begeleidt ze bij het maken van opdrachten en beoordeelt gemaakt werk en geeft feedback. Je leidt werkgroepen en practica en je zorgt met het docenten team voor actueel en uitdagend onderwijsmateriaal.

Het promotieonderzoek: Daders van milieucriminaliteit: persoonskenmerken, omgevingsinvloeden en maatschappelijke reacties
In dit promotieonderzoek zal de betrokkenheid en ontwikkeling van daders van twee verschillende vormen van milieucriminaliteit worden onderzocht: mestfraude en afvalcriminaliteit. De focus ligt daarbij regelovertreding door individuele daders, in interactie met de bedrijfsomgeving en de respons hierop vanuit de overheid. Bij zowel mestfraude als afvalcriminaliteit - beide vormen zijn aangewezen als prioriteit in het Nationaal Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit - geldt dat technologische ontwikkelingen in de productie en de verwerking van stoffen, maar ook de complexe milieuwet- en regelgeving, van invloed zijn op de modus operandi van daders, bijvoorbeeld op de mogelijkheden om stoffen te verhandelen of te laten verdwijnen in het milieu. Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van gedrag van daders en dadergroepen. Hierbij worden verklaringen uit verschillende theoretische perspectieven onderzocht, zoals de levensloopcriminologie, organisatiecriminaliteit en georganiseerde criminaliteit. De onderzochte verschijningsvormen zijn bovendien aan de orde in het green criminology perspectief. Het promotieonderzoek is een traject van acht jaar. Het eerste half jaar zal bestaan uit literatuuronderzoek en onderzoek naar mogelijke databronnen. Daarnaast zal op basis van informatie uit de literatuur bekeken worden of een verdere afbakening van mestfraude (bijv. co-vergisters) en afvalcriminaliteit (bijv. recyclingbedrijven) nodig is om gericht empirisch onderzoek te doen naar deze vormen van milieucriminaliteit. De docent-onderzoeker zal gebruik maken van verschillende databronnen en zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Specificaties

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Functie-eisen

Wij zoeken iemand:
 • die bekend is met de wetenschapsgebieden die worden onderwezen en dus is afgestudeerd in de criminologie, de psychologie of in één van de sociale wetenschappen
 • die zodanig vertrouwd is met programma’s voor verwerking van kwantitatieve en kwalitatieve data (bv. SPSS en Atlas.ti) om studenten de werking en het gebruik van deze programma’s goed kan uitleggen
 • die bekend is met algemene, kwantitatieve en kwalitatieve methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek, om studenten bij de oefening van deze methoden bij dataverzameling en -analyse te kunnen begeleiden
 • die de Nederlandse en Engelse taal uitstekend beheerst in woord en geschrift die bij voorkeur ervaring heeft met het verzorgen van academisch onderwijs en beschikt over de basiskwalificatie onderwijs (BKO)

Diversiteit
Als universiteit streven we naar gelijke kansen voor iedereen, in het besef dat diversiteit vele vormen kent. Wij geloven dat diversiteit in al haar complexiteit van onschatbare waarde is voor de kwaliteit van ons onderwijs, onderzoek en onze dienstverlening. We zijn altijd op zoek naar talent met diverse achtergronden en ervaringen. Dat betekent ook dat we ons inzetten voor het creëren van een inclusieve gemeenschap, zodat we diversiteit als meerwaarde kunnen benutten. We beseffen dat elk individu een unieke set aan vaardigheden, expertise en denkwijze met zich meebrengt. We nodigen dan ook graag iedereen uit die zich herkent in het profiel om te solliciteren.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 8 jaar.

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring op voltijdse basis minimaal €3.226 (schaal 10) en maximaal €5.090 (schaal 10) bruto per maand. De functie is ingedeeld volgens UFO-profiel: Docent 4 en staat open voor ten minste 0,8 fte. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 8 jaar. Daarnaast beschikt de VU over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die een goede combinatie van werk en privé mogelijk maken, zoals:
 • maximaal 41 vakantiedagen bij een voltijds dienstverband,
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering,
 • ruime bijdrage aan ABP-pensioenregeling,
 • goede en voordelige sportfaciliteiten,
 • bijdrage aan reiskosten voor woon-werkverkeer,
 • keuzemodel voor fiscale uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam

De afdeling Criminologie
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft een jonge en actieve afdeling criminologie. De bacheloropleiding criminologie bestaat sinds september 2002 en heeft vanwege de grote populariteit een numeris fixus met selectieve toelating. Actuele maatschappelijke vraagstukken rond criminaliteit, veiligheid en rechtshandhaving worden in de bacheloropleiding benaderd vanuit verschillende invalshoeken (juridisch, sociologisch, psychologisch, bestuurskundig etc.), kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en met behulp van verschillende onderwijsmethoden (zowel theoretisch verdiepend als activerend en vaardighedenonderwijs).

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De faculteit der Rechtsgeleerdheid verzorgt bacheloropleidingen op drie gebieden: Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en Criminologie. Daarnaast hebben we een uitgebreid aanbod aan masteropleidingen en contractonderwijs. Ons onderwijs en onderzoek richten zich op de maatschappelijke functie en relevantie van het recht: van verbintenissen in de platformeconomie tot het nieuwe werken, van koloniaal onrecht tot medische aansprakelijkheid, van gezinshereniging tot burgerinspraak, van zedendelicten tot gijzelsoftware. Ons onderzoek heeft vaak een internationaal en multidisciplinair karakter. Werken bij de faculteit Rechtsgeleerdheid is werken in een actieve en inspirerende academische omgeving. Samen met je collega’s draag je in een goede onderlinge werksfeer bij aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. De faculteit telt ruim 300 medewerkers en 4.500 studenten. De afdeling Criminologie Binnen de faculteit kom je te werken bij de afdeling Criminologie. De afdeling is een hecht en betrokken team met een prettige en sociale werksfeer. Samen verzorgen we het criminologisch onderwijs in verschillen de opleidingen en doen we onderzoek naar onder andere bewijsvorming in strafzaken, ontwikkeling van crimineel gedrag, georganiseerde misdaad en organisatiecriminaliteit en internationale misdrijven.

Specificaties

 • PhD; Lector
 • Recht
 • €3226—€5090 per maand
 • Universitair
 • 4045

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

De Boelelaan 1105, 1081HV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you