Twee studentleden voor de Commissie Interpersoonlijke Integriteit

Twee studentleden voor de Commissie Interpersoonlijke Integriteit

Geplaatst Deadline Locatie
17 mei 12 jun Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 12 jun 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Ben jij student aan de UU en zoek je een uitdagende en verantwoordelijke bijbaan waarin je als student een volwaardige rol hebt naast experts? Lees snel verder!

Functieomschrijving

Wil jij binnen de UU bijdragen aan het onderzoeken van grensoverschrijdend gedrag en zoek jij een uitdagende en verantwoordelijke bijbaan waarin je als student een volwaardige rol hebt naast experts? Lees dan vooral verder.

Wat ga je doen?
In de afgelopen jaren zijn er veel gevallen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer aan het licht gekomen. De Wereld Draait Door, NOS Sport en heel recent Universiteit Leiden zijn slechts enkele voorbeelden van misstanden op de werkvloer die het nieuws haalden. Dat grensoverschrijdend gedrag een structureel probleem is blijkt ook uit de benoeming van Mariëtte Hamer als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, haar gepubliceerde handreiking en uit talloze andere onderzoeken.

De Universiteit Utrecht wil een organisatie zijn waar iedereen zich welkom voelt. Samenwerken en vertrouwen staan centraal, medewerkers en studenten benaderen elkaar met respect. Daarbij hoort een open cultuur waarin iedereen zich vrij moet kunnen voelen om melding te doen van ervaren grensoverschrijdend gedrag. Eén van de manieren waarop we daaraan werken is de Commissie Interpersoonlijke Integriteit (CII). De CII ontvangt meldingen en onderzoekt klachten van (mogelijk) grensoverschrijdend gedrag binnen de universitaire context. Het gaat met name om meldingen door (oud-)medewerkers en (oud-)studenten. Voor de CII zoeken we twee nieuwe studentleden.

De Commissie Interpersoonlijke Integriteit heeft de volgende taken:
 • het ontvangen en registreren van meldingen en klachten over grensoverschrijdend gedrag;
 • het onderzoeken van en adviseren over de ontvankelijkheid en gegrondheid van een klacht en over mogelijke maatregelen;
 • het rapporteren aan het college van bestuur over het aantal en de aard van de binnengekomen meldingen en klachten;
 • het uitdragen van het werk van de CII binnen de universiteit door bijvoorbeeld presentaties te geven bij faculteiten, mee te praten over beleidsstukken of te spreken met studieverenigingen;
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van bestuur over preventief en repressief beleid met betrekking tot sociale veiligheid.

De CII bestaat uit een team van negen leden. Er is één externe onafhankelijke voorzitter met een juridische achtergrond, drie externe leden, drie interne leden en twee studentleden. De studentleden worden voor een periode van twee jaar benoemd, de overige commissieleden voor vier jaar. Voor alle leden bestaat de mogelijkheid voor herbenoeming voor maximaal één periode. Een secretaris ondersteunt de CII. De combinatie van in- en externe leden geeft de commissie een evenwichtige samenstelling met een combinatie van vakinhoudelijke expertise en kennis van de universiteit. We streven naar een diverse samenstelling, bijvoorbeeld op het gebied van gender en culturele achtergrond. De leden van de commissie onderzoeken in wisselende kleinere samenstellingen de klachten.

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

Wil jij een onafhankelijke bijdrage leveren aan een sociaal veilige(re) universitaire omgeving voor medewerkers en studenten? Dan nodigen we je uit te solliciteren. Je hoeft geen ervaring te hebben met het onderzoeken van klachten over grensoverschrijdend gedrag, je krijgt juist de ruimte om dit te leren. Wel zoeken we iemand die met aandacht en zonder vooroordeel kan luisteren. Je staat open voor de ander door een onbevangen houding. Helder communiceren (mondeling en schriftelijk) in zowel het Nederlands als Engels gaat je gemakkelijk af. Je bent in staat complexe en gevoelige situaties, bijvoorbeeld over discriminatie, pesten, agressie of (seksuele) intimidatie, analytisch en met een sterk ontwikkelde sensitiviteit te benaderen. Je bent besluitvaardig, integer, flexibel inzetbaar, snel en slagvaardig. Ook ben je niet bang om je mening te uiten tegen universitaire bestuurders op verschillende niveaus binnen de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

Een boeiende en verantwoordelijke rol waarin je kunt bijdragen aan een sociaal veilige universiteit voor medewerkers en studenten. Je krijgt relevante trainingen om je goed toe te rusten voor deze taak. Je wordt voor twee jaar benoemd en zal hier gemiddeld vier uur per week aan besteden. De werkuren zijn erg wisselend en sterk afhankelijk van de (aard en omvang) van het klachtenonderzoek waarbij je bent betrokken. Je zult als student-assistent worden aangesteld. Een gedeelte van het werk kan online worden gedaan.

Werkgever

Universiteit Utrecht

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Pathways to Sustainability. Sharing science, shaping tomorrow.

De Universitaire Bestuursdienst (UBD) werkt aan de geïntegreerde ondersteuning van het bestuur van de Universiteit Utrecht. Acht directies ondersteunen het College van Bestuur bij het opstellen en uitvoeren van de jaarlijkse bestuursagenda, het vierjaarlijkse strategisch plan en bij het verlenen van diensten.

Specificaties

 • Ondersteunend personeel (secretarieel, administratief, facilitair)
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 4 uur per week
 • €2618—€2846 per maand
 • Universitair
 • 3942

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Heidelberglaan 8, 3584CS, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you