Wetenschappelijk medewerker governance natuur en landelijk gebied

Wetenschappelijk medewerker governance natuur en landelijk gebied

Geplaatst Deadline Locatie
24 mei gisteren Den Haag

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was gisteren).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Voor ons governance-team zoeken we een gedreven collega die onderzoek wil doen naar de transitie van het landelijk gebied. Ben jij die kwaliteitsbewuste en gedegen onderzoeker en ben je ook in staat een (klein) onderzoeksteam te leiden? Dan hebben wij een interessante baan voor je!

Waarom governance onderzoek naar het landelijk gebied?
Zoals je weet komen er in het landelijk gebied grote maatschappelijke opgaven samen, zoals het herstellen van de natuur, verbeteren van de waterkwaliteit en -kwantiteit, en het reduceren van de broeikasgas- en stikstofuitstoot. Bij de aanpak van deze opgaven is het tegelijkertijd essentieel om de leefbaarheid, identiteit en het sociaaleconomisch perspectief van het landelijk gebied te behouden of te verbeteren.

Met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) willen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen die transitie naar een toekomstbestendig landelijk gebied in gang zetten en vormgeven. Hiervoor zijn fundamentele keuzes nodig die het landschap zullen veranderen, terwijl het ondertussen nog onduidelijk is waar de verandering precies toe moet leiden: wat is een toekomstbestendig landelijk gebied concreet? Hoe gaat de zogenoemde gebiedsgerichte sturingsaanpak die de overheid voorstelt, eruitzien en hoe verhoudt die zich tot de huidige aanpak? Wat betekent dit voor een bepaalde provincie of een bepaald gebied?

Wat ga jij doen?
Als onze nieuwe governance onderzoeker ga jij helpen inzicht te bieden in dit complexe ruimtelijke, bestuurlijke en maatschappelijke samenspel. Daarvoor ga je je bezighouden met vragen als: welke handelingsperspectieven hebben de diverse actoren?; hoe kunnen in een bepaald gebied het natuur-, klimaat- en waterbeleid op elkaar worden afgestemd om de doelen te halen?; wat is het verband met andere leefomgevingsopgaven; hoe verhouden de bestuurslagen en de bestaande sectorale beleidsplannen en -instrumenten zich tot elkaar en waar is verbetering wenselijk?

Met jouw ervaring en onderzoek versterk en ontwikkel je onze kennis over governance onderzoek. Daarvoor werk je ook samen met andere kennisinstellingen die vernieuwend en toonaangevend zijn in het wetenschappelijke onderzoek naar de transitie van het landelijk gebied. Je bent hierbij in staat om uiteenlopende wetenschappelijke inzichten te overbruggen en diverse disciplines bij elkaar te brengen. Je voert de eindredactie over wetenschappelijke rapportages en draagt deze actief uit, zowel binnen PBL als in de buitenwereld. Je bent proactief in het samenwerken met projectleiders van beleidsevaluaties en met collega-onderzoekers.

Specificaties

Planbureau voor de Leefomgeving

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau, bent bij voorkeur gepromoveerd of bijna gepromoveerd, en hebt een achtergrond in (milieu)beleidswetenschappen, bestuurskunde, politicologie, transitiewetenschappen of vergelijkbaar.
 • Je hebt theoretische en toepassingsgerichte kennis van het governance onderzoek met het oog op nationaal beleid en transities, bij voorkeur in relatie tot natuur- water- en klimaatopgaven in het landelijk gebied. Je hebt deze kennis opgedaan door vernieuwend en toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek op te zetten en uit te voeren.
 • Je hebt kennis en ervaring met verschillende vormen van beleidsevaluatie (bij voorkeur zowel regulier als reflexief/lerend) en kwalitatieve onderzoeksmethoden en -technieken.
 • Je kent de dynamische beleidscontext waarin het Planbureau voor de Leefomgeving opereert en in het bijzonder de beleidsmatige gevoeligheid van het aandachtsgebied van je onderzoek.
 • Je werkt graag samen met onderzoekers van andere wetenschappelijke disciplines en bent vaardig in het houden van lezingen en voordrachten.

Voldoe je (nog) niet aan de functie-eisen of heb je aangepaste werkomstandigheden nodig? Licht dan in je motivatiebrief toe hoe jij een bijdrage kunt leveren aan onze organisatie en wat je daarvoor (van ons) nodig hebt. We kijken graag hoe we een match kunnen maken waarbij jij goed tot je recht komt.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 11
 • Maand­salaris: Min €3.662 – Max. €5.586 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Belangrijk en leuk om te weten! Met ingang van 1 juli 2024 gelden er nieuwe afspraken voor de CAO Rijk. Dit houdt in dat er een aantal positieve aanpassingen zijn op huidige arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan een salarisverhoging van 8,5% èn worden de salarisbedragen vervolgens verhoogd met € 50 (bruto). Daarnaast wordt per 1 juli 2024 het Individueel Keuze Budget (IKB) verhoogd tot 16,50% van het salaris. Tevens wordt met ingang van 1 januari 2025 het gedeeltelijke vloerbedrag gewijzigd in een maandelijks minimaal IKB-budget van € 440 (bruto) bij een volledige arbeidsduur. Meer weten over het onderhandelingsresultaat voor het nieuwe CAO Rijk? Lees hier verder!

Werkgever

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) doet onderzoek naar de leefomgeving en het leefomgevingsbeleid in Nederland en daarbuiten. Denk aan milieu, natuur en ruimtelijke inrichting. Met onze verkenningen, analyses en evaluaties leveren we strategische kennis voor beleid, politiek, maatschappelijke organisaties en het bredere publiek. We geven daarbij niet alleen feiten en inzichten over het hier en nu, maar kijken ook vooruit naar de nabije en verdere toekomst. We doen ons onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk onderbouwd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker. Wil je weten hoe het is om te werken bij het PBL? Bekijk dan deze video’s.”

Het PBL valt organisatorisch onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie.

Afdeling

Je werkt in de sector Natuur en Landelijk Gebied (NLG). De sector NLG verbindt de beleids- en onderzoeksthema’s natuur en landschap op nationale, Europese en mondiale schaal. De sector legt daarbij verbanden met aangrenzende thema’s zoals landbouw, water, verstedelijking, klimaatverandering, klimaatadaptatie en circulaire economie. We verzorgen verkenningen, analyses en evaluaties. Daarbij hanteren we een integrale en beleidsgerichte benadering. Belangrijke onderzoeksthema’s van de sector zijn: de impact van milieudruk en beleidsmaatregelen op de kwaliteit van biodiversiteit, natuur en landschap, het ontwikkelen van natuur- en landschapsindicatoren voor beleidsevaluaties, het lerend evalueren van natuurbeleid op nationaal en decentraal niveau, inclusief de bestuurlijke dynamiek, en het ontwikkelen van natuurbeleidsscenario’s op nationaal en internationale schaal.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Natuurwetenschappen; Landbouw
 • 32—36 uur per week
 • €3662—€5586 per maand
 • Universitair
 • AT PvdL 20240524

Werkgever

Planbureau voor de Leefomgeving

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV, Den Haag

Bekijk op Google Maps

Interesting for you