Universitair hoofddocent Filosofie \(0,6- 0,8 fte)

Universitair hoofddocent Filosofie \(0,6- 0,8 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
3 aug 2 sep Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 2 sep 2018).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Wij zoeken een gepromoveerd filosoof met specialisatie op het terrein van de19e en 20e eeuwse filosofie, die affiniteit heeft met de andere tot de faculteit behorende cultuurwetenschappen, en die belangstelling heeft voor en ervaring met digitale media in het onderwijs. U draagt bij aan het bachelor- en masteronderwijs, aan de organisatie en ontwikkeling van cursussen, aan begeleiding van promotieonderzoek en andere onderzoeksprojecten.

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

U heeft aantoonbare ervaring in het ontwikkelen en geven van universitair onderwijs op bachelor en masterniveau. U bent in bezit van de BKO (Basis Kwalificaties Onderwijs) of hebt de bereidheid de nodige stappen te zetten tot het behalen ervan.
Uw onderzoek sluit aan bij het facultaire onderzoeksprogramma ‘Waarde en waardering van cultuur’. U heeft een initiërende en inspirerende rol, onder meer tot uitdrukking komend in het starten en begeleiden van nieuw (promotie)onderzoek. Tevens bent u in staat externe middelen te verwerven uit de tweede en derde geldstroom. Interdisciplinaire ervaring strekt tot aanbeveling. U neemt deel aan de facultaire werkverbanden die voor een goede functievervulling noodzakelijk zijn. U bent goed in staat om in teamverband te werken, beschikt over organisatorisch talent en uitstekende communicatievaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor de periode van vier jaar.

Het salaris wordt afhankelijk van uw ervaring en kwalificaties vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 13 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 5.978,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Tijdelijk voor de periode van 4 jaar.

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 14.000 studenten en werken ruim 600 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en  België. De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.
De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.

 Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website (www.ou.nl).

http://www.ou.nl/

Afdeling

Faculteit Cultuur en Rechtswetenschappen

De faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (CenR) houdt zich bezig met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van cultuurwetenschappen en rechtswetenschappen. In deze twee wetenschapsgebieden biedt zij bachelor- en masteropleidingen aan. De faculteit streeft naar integratie van inhoudelijke en onderwijskundige vernieuwing van het onderwijsaanbod, waarbij een sterk accent wordt gelegd op digitale hulpmiddelen en een elektronische leeromgeving.
Het bachelor- en masteronderwijs van het wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen bevat disciplinaire en interdisciplinaire cursussen uit de disciplines filosofie, (cultuur)geschiedenis, kunstgeschiedenis en letterkunde. In deze onderwezen vakgebieden vindt onderzoek plaats dat is ondergebracht in het programma ’Waarde en waardering van cultuur’.

http://www.ou.nl/web/cultuur-en-rechtswetenschappen/home

Specificaties

  • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs
  • max. 22.8 uur per week
  • Gepromoveerd
  • FAC/CenR/18074

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Valkenburgerweg 177, 6419 AT, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you