Secretaris examencommissie

Secretaris examencommissie

Geplaatst Deadline Locatie
18 mrt 24 mrt Nijmegen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is belast met het toezicht op de toepassing van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en op de organisatie en coördinatie van tentamens en examens. Zo behandelt de examencommissie individuele verzoeken van studenten betreffende de toelating tot de opleiding (al dan niet met een buitenlands diploma), extra voorzieningen, verzoeken rondom vrijstellingen, de goed- of afkeuring van individuele studieprogramma’s en verzoeken tot uitzonderingen op facultaire regelingen. Daarnaast ontwikkelt de examencommissie beleid inzake de kwaliteit van de toetsing van tentamens en schriftelijke stukken (essays, scripties) en borgt zij deze.

Als secretaris ondersteunt u de voorzitter van de examencommissie van de faculteit op beleidsmatig en administratief vlak. U bent verantwoordelijk voor het organiseren, voorbereiden en vastleggen van de vergaderingen van de facultaire examencommissies. U toetst de voorgenomen standpunten en besluiten van de examencommissies aan de relevante besluitvormingskaders, procedures en wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld Onderwijs- en Examenregeling (OER) en WHW). U bereidt voor en handelt de studentverzoeken af zoals vrijstellingsverzoeken, extra tentamens, aanvragen van keuzevakken, klachten met betrekking tot tentamens/examens. U coördineert fraude- en plagiaatzaken en beroepsprocedures. U draagt bij aan de beleidsontwikkeling en besluitvorming van de examencommissie, onder andere door het opstellen en bewaken van procedures en reglementen en het toetsen van besluiten hieraan. U levert informatieve, ken- en stuurgetallen aan voor de totstandkoming van het jaarverslag. U signaleert relevante ontwikkelingen met betrekking tot de bevoegdheden en het functioneren van de examencommissie. Ten slotte draagt u bij aan de kwaliteitszorg rondom toetsing en scripties.

Specificaties

Radboud Universiteit

Functie-eisen

 • een afgeronde hbo-of universitaire opleiding;
 • het vermogen alle relevante informatie je snel eigen te maken met betrekking tot de betreffende opleidingen en geldende regelingen bij het studeren, in het bijzonder de OER, Regels en Richtlijnen van de Examencommissie;
 • uitstekende beheersing van de Nederlands taal en een goede beheersing van de Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk;
 • ervaring met processen binnen een (academische) onderwijsinstelling;
 • ervaring met onderwijswetgeving
 • servicegerichte instelling;
 • uitstekende collegiale en contactuele eigenschappen;
 • stressbestendigheid;
 • goed analytisch vermogen en flexibele instelling en een ‘juridische’ blik kunnen hanteren;
 • aantoonbare affiniteit met studenten en onderwijs.

Arbeidsvoorwaarden

 • aanstelling: 0,8 fte
 • maximum salaris per maand € 4.274,- bruto op basis van een 38 urige werkweek (salarisschaal 10)
 • de inschaling en hoogte van het salaris is afhankelijk van relevante werkervaring. De indeling in het genoemde maximumsalaris wordt bereikt bij 12 relevante werkervaringsjaren
 • het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
 • contractduur: 2 x 1 jaar met uitzicht op onbepaalde tijd
 • UFO-functieprofiel: Secretaris, niveau 1

 
Beoogde datum indiensttreding is zo spoedig mogelijk.

Benieuwd naar onze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden?

Werkgever

De Radboud Universiteit is een internationaal opererende, studentgerichte onderzoeksuniversiteit met zeven faculteiten. We leiden studenten op tot academici die over de grenzen van hun vak heen kijken. Onze wetenschappers leveren excellent onderzoek en maken hierbij gebruik van state of the art onderzoeksfaciliteiten.

Afdeling

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid maakt deel uit van de Radboud Universiteit. Kerntaken van de faculteit zijn onderwijs en onderzoek. Het wetenschappelijk onderwijs van de faculteit is gericht op het opleiden van allround juristen en op postacademische scholing van juristen. Kenmerkend van het grensverleggend wetenschappelijk onderzoek is dat het veelal scherp het oog houdt op de juridische beroepspraktijk.
 
De secretaris van de examencommissie maakt deel uit van het Bureau Onderwijs- en Studentondersteuning. Dit maakt met de andere ondersteunende afdelingen deel uit van het faculteitsbureau dat onder leiding staat van de directeur bedrijfsvoering.
 
Meer over Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Specificaties

 • Leidinggevende functies
 • max. 30.4 uur per week, tijdelijk
 • max. €4274 per maand
 • Universitair
 • 22.06.19

Werkgever

Radboud Universiteit

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Comeniuslaan 4, 6525 HP, Nijmegen

Bekijk op Google Maps