Universitair Docent

Universitair Docent

Geplaatst Deadline Locatie
16 mei 3 jun Heerlen

Functieomschrijving

U maakt deel uit van de vakgroep Organisatie en gaat de deskundigheid van de vakgroep in het onderwijs en onderzoek versterken, op het terrein van organisatieverandering en –ontwikkeling (OVO) en/of strategisch duurzaam HRM (SDHRM). In uw functie als universitair docent kunt u aanzienlijk aan de dynamische ontwikkeling van de vakgroep bijdragen. Als universitair docent bent u breed inzetbaar en ontwikkelt u wetenschappelijk onderwijs op het expertisegebied van de vakgroep. U draagt bij aan de vormgeving van onderwijs in een digitale leeromgeving. U werkt in een team van (universitair) docenten en ondersteuners en geeft leiding aan de ontwikkeling van cursussen voor de Bachelor- en Masteropleidingen. U begeleidt studenten bij hun (afstudeer) onderzoek. U besteedt in principe 30% van uw aanstellingstijd aan wetenschappelijk onderzoek. In dit kader initieert, verricht en valoriseert u wetenschappelijk onderzoek binnen de kaders van het onderzoeksplan van de faculteit. Vanwege het multi- en interdisciplinaire karakter van het facultaire onderzoek, vraagt dit ook om samenwerking met andere vakgroepen binnen MST als de mogelijkheid zich voordoet. U draagt uw expertise uit in externe netwerken en neemt initiatief in het verwerven van onderzoeks- en/of onderwijsprojecten in dit gebied. U begeleidt als co-promotor promovendi en neemt deel aan bestuurlijke activiteiten in en van de faculteit.

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

U bent gepromoveerd op een voor de functie relevant thema. U beschikt aantoonbaar over uitstekende kwaliteiten in zowel het doceren van kennis en vaardigheden op het betrokken terrein, het begeleiden van studenten en het ontwikkelen van onderwijs. U hebt kennis van en affiniteit met vernieuwing van onderwijs.
U hebt ervaring met het initiëren en begeleiden van onderzoek. U beschikt over uitstekende onderzoekskwaliteiten, bij voorkeur op het terrein van organisatiegedrag, blijkend uit relevante publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Ervaring met het verwerven van fondsen voor onderzoek strekt tot aanbeveling. U bent in het bezit van het certificaat ‘Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)’, dan wel bereid dit te behalen.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris wordt afhankelijk van opleiding en ervaring vastgesteld overeenkomstig schaal 11-12 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 5.656,= bruto per maand bij een volledig dienstverband. Afhankelijk van opleiding en werkervaring is plaatsing in een aanloopschaal mogelijk.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Het dienstverband is voor de duur van 4 jaar, met de intentie tot onbepaalde tijd. 

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 14.000 studenten en werken 655 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (https://www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.
De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website (www.ou.nl).

http://www.ou.nl

Afdeling

Faculteit Management, Science en Technology

De faculteit Management, Science en Technology (MST) is één van de drie faculteiten van de Open Universiteit. Onderwijs, onderzoek en valorisatie zijn de hoofdtaken binnen de faculteit. MST biedt wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen aan op het gebied van management, milieu-natuurwetenschap en informatica. Daarnaast biedt de faculteit een brede bachelor (Liberal Arts & Sciences), evenals korte programma’s aan ten behoeve van professionals die hun kennis willen verdiepen (certified professional programs).
Het onderzoeksprogramma (Learning and Innovation in Resilient Systems) kenmerkt zich door haar multidisciplinaire aanpak. Aan de faculteit is een groot aantal promovendi verbonden die op diverse actuele thema’s binnen het onderzoeksprogramma onderzoek doen.

Bij de faculteit MST kunnen studenten aan de hand van het geleerde direct reflecteren op hun werksituatie. De organisaties waar zij werkzaam zijn worden vaak betrokken bij het uitvoeren van opdrachten en onderzoek in het kader van zowel de bachelor- als de masteropleiding. Door de interdisciplinaire visie op onderwijs en onderzoek en de verbinding met bedrijfsleven is wetenschappelijk werk aan de faculteit MST vernieuwend en uitdagend.

Vakgroep Organisatie
De vakgroep organisatie verzorgt onderwijs en doet onderzoek op de terreinen van organisatieverandering en -ontwikkeling en strategisch en duurzaam HRM en loopbanen. Ze draagt hiermee bij aan de bachelor of science in Management, de master of science in Management (BaMa), alsook de masteropleiding Loopbaanmanagement, de MBA en diverse andere commerciële programma’s en modules. Het onderzoek situeert zich in het facultaire onderzoeksprogramma ‘Learning & Innovation in Resilient Systems’, en draagt hieraan bij op individueel, team- en (trans) organisationeel niveau. Het onderzoek is multidisciplinair en ingebed in een sterk en breed netwerk van nationale en internationale samenwerkingsverbanden.

Additionele informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met prof. dr. J.H. Semeijn, voorzitter vakgroep Organisatie. Tel.: 045-576 2569/2587 of 06-11640615, e-mail: judith.semeijn@ou.nl.

LET OP: het hierboven vermelde e-mailadres is uitsluitend bedoeld voor het inwinnen van nadere informatie over deze vacature. U wordt dringend verzocht om uitsluitend te solliciteren via het bij ‘Procedure’ vermelde e-mailadres

Meer informatie over de Open Universiteit kunt u vinden op onze website: http://www.ou.nl.

Specificaties

  • HRM; Hoogleraren, UHD’s, UD’s & lectoren; Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie
  • max. 38 uur per week, bepaald
  • Gepromoveerd
  • AT/FAC/MST/19028

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Valkenburgerweg 177, 6419 AT, Heerlen

Bekijk op Google Maps

X

Solliciteer op deze vacature

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.

 

Solliciteer op deze vacature

Vul het formulier in om via AcademicTransfer te solliciteren. Wij sturen jouw sollicitatie naar de werkgever.

Personalia

Bijlagen

Bijlagen

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.
Alleen de volgende bestands extensies zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpg, jpeg and png.
Totale grootte van de documenten mag niet meer zijn dan: 19.0 MB.
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Voeg meer bestanden toe

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.

 

Solliciteer uiterlijk op 3 jun 2019.