Promovendus bij FHML/School CAPHRI – Vakgroep Health Services Research

Promovendus bij FHML/School CAPHRI – Vakgroep Health Services Research

Geplaatst Deadline Locatie
23 mei 10 jun Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Promovendus voor onderzoek naar de kwaliteit, uitkomsten en kosten van diabeteszorg binnen de Academische Werkplaats Duurzame Zorg van het Maastricht UMC+/Universiteit Maastricht.

Functieomschrijving

De promovendus gaat binnen de Academische Werkplaats Duurzame Zorg onderzoek doen naar de kwaliteit, uitkomsten en kosten van zorg voor patiënten met diabetes mellitus. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van routinematig verzamelde data, afkomstig van bijvoorbeeld zorgverzekeraars (declaratiedata), zorgverleners (elektronische patiëntdossiers) en overheidsinstanties. Doel van het onderzoek is om op basis van dergelijke data antwoord te geven op vraagstukken rondom wat de juiste zorg is voor de juiste patiënt op de juiste plek bij diabetes mellitus. 

Tijdens het onderzoek zal de kandidaat verschillende kwantitatieve analyses gaan uitvoeren, daarbij gebruik makend van diverse statistische methoden. Eén van de speerpunten van het onderzoek is om beter inzicht te krijgen in de effecten van de ketenzorg voor type 2 diabetes mellitus, die sinds 2007 in Nederland is geïntroduceerd. Hierbij gaat het zowel om uitkomsten met betrekking tot de kwaliteit van zorg en gezondheid van patiënten, als de impact op de kosten van zorg in verschillende sectoren. Met het onderzoek willen we eveneens een beter inzicht krijgen in ‘wat werkt voor wie’ binnen de diabeteszorg: hiertoe zullen data uit diverse bronnen op persoonsniveau worden gekoppeld en vervolgens geanalyseerd. Te denken valt aan klinische data, maar ook demografische en sociaaleconomische gegevens zoals beschikbaar bij het CBS. 

Binnen het onderzoek zal nauw samengewerkt worden met het RIVM, LUMC Campus Den Haag en de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek leidt tot wetenschappelijke publicaties die de basis vormen van een Engelstalig wetenschappelijk proefschrift. De promovendus wordt ingebed in de Academische Werkplaats Duurzame Zorg binnen de vakgroep Health Services Research. Binnen de Academische Werkplaats Duurzame Zorg wordt maatschappelijk relevant onderzoek verricht rondom integratie van zorg, waarbij de verbinding met praktijk, beleid en onderwijs centraal staat.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, resultaatgerichte en zelfstandige onderzoeker met uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden (in het Nederlands en Engels). Je hebt affiniteit met bovenstaande functieomschrijving en hebt bij voorkeur belangstelling voor of ervaring met verschillende statistische technieken. Een opleiding in de Sociale Wetenschappen (bijvoorbeeld Gezondheidswetenschappen, Health Economics, of Psychologie) of Data Science zou hier goed bij passen. Goed kunnen omgaan met diverse stakeholders in de zorg en samenwerken met onderzoeksinstanties in (inter)nationaal verband is belangrijk.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 3 jaar.

Het betreft een aanstelling voor de duur van 1 jaar van gemiddeld 38 uur per week. Na afloop van dit jaar zal er een evaluatie plaatsvinden, bij positief resultaat zal de aanstelling voor 2 jaar worden verlengd. Bij voorkeur wordt er gestart in juni 2019.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website www.maastrichtuniversity.nl > Support > UM-medewerkers. 

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 18.000 studenten en 4.300 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.

http://www.maastrichtuniversity.nl/

Afdeling

Health Services Research

De promovendus wordt aangesteld bij de Academische Werkplaats Duurzame Zorg binnen de vakgroep Health Services Research (HSR) van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML). De vakgroep HSR heeft circa 100 medewerkers (ondersteunende staf, PhD studenten, Post-docs, Universitair Docenten, Universitair Hoofd Docenten en Hoogleraren), die een reeks disciplines vertegenwoordigen. Het onderzoek van de vakgroep is nationaal en internationaal (vergelijkend) en richt zich op de zorg (inclusief preventie) voor chronisch zieken en ouderen in hun verschillende settings. Het onderzoek van de vakgroep is ondergebracht in twee CAPHRI-onderzoeksprogramma’s: Creating Value-Based Health Care en Ageing and Long-Term Care. 

Ook het onderwijs van de vakgroep is nationaal en internationaal georiënteerd. De vakgroep participeert in het brede palet van opleidingen binnen de FHML: de bachelors Algemene Gezondheidswetenschappen (algemeen eerste jaar en m.n. de stroom ‘Beleid, Management en Evaluatie van Zorg’), ‘European Public Health’ en de bachelor ‘Geneeskunde’; de masters ‘Healthcare  Policy, Innovation and Management’, de ‘Health Sciences Research Master’, ‘Global Health’ en ‘Geneeskunde’. Tevens draagt de vakgroep bij aan het bachelorprogramma van het University College Maastricht (UCM).

https://hsr.mumc.maastrichtuniversity.nl

Specificaties

  • Promotieplaatsen
  • Gezondheid; Economie; Gedrag en maatschappij
  • max. 38 uur per week
  • €2325—€2972 per maand
  • Universitair
  • AT2019.190

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Minderbroedersberg 4, 6211 LK, Maastricht

Bekijk op Google Maps