De Viersprong

About the Viersprong

This text is only available in Dutch!

De Viersprong is een GGZ instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met ernstige problemen in hun persoonlijkheid, gedrag en/of gezin, of bij wie problemen dreigen te ontstaan. We leren hen en hun naasten om de problemen te voorkomen, op te lossen of hanteerbaar te maken, zodat zij een perspectief op een beter leven krijgen. De Viersprong is hierin grensverleggend door voortdurend te zoeken naar betere GGZ behandelingen. Wij bieden GGZ cliënten het best mogelijke resultaat op basis van de laatste inzichten in ons vakgebied. 

Location

Edward Poppelaan 12, 4874 NA, Etten-Leur

View on Google Maps