ECBO

ECBO

More information about ECBO is only available in Dutch.

Wat doet ECBO?
Als onderzoeker maak je deel uit van het expertisecentrum beroepsonderwijs (ECBO) dat werkt aan ‘leren door onderzoek, kennisverspreiding en kennisbenutting’. Denk bij onderzoek- en kennisvraagstukken aan professionalisering van docenten en docenten teams, flexibilisering van het (online) onderwijs, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, in-, door- en uitstroom van studenten maar ook brengen we onderwijsontwikkelingen in beeld en onderzoeken we de effecten van (overheids)beleid. Maar het kan ook gaan over diversiteitsvraagstukken. Door kennis uit onderzoek toepasbaar te maken en te delen, dragen wij bij aan het verbeteren en vernieuwen van onderwijs en een leven lang leren.
Wij doen zowel wetenschappelijk als beleids- en praktijkgericht onderzoek en delen onze resultaten onder andere via workshops, presentaties en publicaties. Van oudsher ligt ons netwerk en doen we onze opdrachten vooral in het mbo. En we doen steeds meer onderzoek voor vmbo/vo, hbo en wo. Ook werken we voor platforms voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, overheden, sectororganisaties, onderwijsinstellingen en kenniscentra.
Onze onderzoekers maken ook deel uit van één van de multidisciplinaire teams binnen CINOP, georganiseerd rondom onze kernthema’s: professionalisering en flexibilisering van het onderwijs en de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. De teams bestaan uit onderzoekers, adviseurs en projectassistenten.

Location

Stationsplein 14, 5211 AP, 's-Hertogenbosch

View on Google Maps