Eerst de Klas

Over Eerst De Klas

This text is only available in Dutch!

Het Eerst De Klas programma is in 2009 gestart als gezamenlijk initiatief van onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid. Het is mede geïnspireerd op internationale bewegingen als TeachFirst (UK) en Teach for America.

Eerst De Klas beoogt de beste academici een bijdrage te laten leveren aan het voortgezet onderwijs om zo inspirerend en maatschappelijk relevant onderwijs te bieden voor iedereen. Welke docent wist jou te motiveren op de middelbare school? Wees zélf die docent voor iemand anders!

Jaarlijks worden excellente recent afgestudeerde academici geselecteerd die de kans krijgen om twee jaar les te geven en tegelijkertijd leiderschapscompetenties in het bedrijfsleven te ontwikkelen. Eerst De Klas stimuleert zo talentontwikkeling en biedt brede oriëntatie op een functie met maatschappelijke relevantie, vanuit de gedachte dat goed leraarschap goed leiderschap is en andersom.

Location

Lange Voorhout 20, 2501 CN, Den Haag

View on Google Maps