Gemeente Bloemendaal

Over de gemeente Bloemendaal

This text is only available in Dutch!

De gemeente Bloemendaal (ongeveer 22.000 inwoners) bestaat uit vijf dorpskernen: Bennebroek, Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Vogelenzang. Deze kernen kennen ieder een eigen identiteit: het ‘Bloemendaal gevoel’ is dan ook de optelsom van de vijf kernen. De kernen delen echter een waardering voor het groene en uitgestrekte karakter van de gemeente, waar de bebouwing zich hoofdzakelijk tot de dorpen beperkt en het landschap wordt vormgegeven door strand, duin, geestgrond en de landgoederen die daarop zijn gevestigd. In de gemeente Bloemendaal is het goed toeven en de inwoners zien dan ook graag dat de gemeente vooral ‘groen’ blijft. Bloemendaal kan als een ‘beheergemeente’ omschreven worden. De politieke context is echter dynamisch: burgers zijn bovengemiddeld welvarend, hoogopgeleid en assertief. Dit maakt dat het publiek hoge eisen stelt aan het functioneren van de ambtelijke dienstverlening en de politieke aansturing van de gemeente. Daarom is werken voor Bloemendaal elke dag weer uitdagend en wordt medewerkers gevraagd om hoge kwaliteit te leveren. 

Location

Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ, Overveen

View on Google Maps