Zuyd University

Lectoraten

This text is only available in Dutch.

De lectoraten van Zuyd stimuleren de ontwikkeling, overdracht en circulatie van kennis. Zij doen maatschappelijk relevant toegepast onderzoek en adviseren bedrijven en instellingen. Via de lectoraten sluit Zuyd dus aan op ontwikkelingen in het beroepenveld, bijvoorbeeld door aan te haken op speerpunten van regionale overheden of landelijke ontwikkelingen. De lectoraten werken met elkaar en met de opleidingen van Zuyd samen in onze faculteiten.

Een overzicht van onze lectoraten vindt u op onze website.