Zuyd University

Zuyd Onderzoek

This text is only available in Dutch.

Zuyd speelt een cruciale rol bij de ondersteuning van bedrijven door de ontwikkeling van kennis en innovatie. Om die reden verricht Zuyd toegepast onderzoek in opdracht en in samenwerking met overheden, bedrijven en instellingen. Ons onderzoek is gericht op het ontwikkelen van praktisch toepasbare kennis die relevant is voor de regio.

Wij voeren dit onderzoek rondom drie zwaartepunten:


  • Innovatieve zorg en technologie
  • Transitie naar een duurzaam gebouwde omgeving
  • Life science and materials

Recente onderzoeken

Op onze website. vindt u een recent overzicht van recente en huidig lopende onderzoeken van Zuyd.