Hogeschool iPabo

Onderzoek en Kennisdienstverlening

This text is only available in Dutch.

Goed onderzoek is de basis voor goed onderwijs. Hogeschool iPabo heeft haar eigen onderzoekers in dienst. Met praktijkonderzoek door lectoren en docentonderzoekers, promotieonderzoek door docent-promovendi en onderzoek door studenten van de Vrije universiteit en de iPabo, draagt de hogeschool bij aan systematische verbetering van het basisonderwijs en de lerarenopleiding basisonderwijs. De onderzoeksagenda van Hogeschool iPabo is samen met scholen en schoolbesturen afgebakend in de gezamenlijke kwaliteitsagenda primair onderwijs Noord-Holland Doorgaande lijnen in de ontwikkeling van kinderen en leraren.

Onderzoek vanuit Hogeschool iPabo richt zich op:


  • Jonge kind en VVE
  • Passend onderwijs en jeugdzorg
  • Opbrengstgericht werken m.b.t. taal en rekenen-wiskunde
  • Meervoudige talentontwikkeling en excellentie
  • Oudere kind, diversiteit en burgerschap

Samen met de Vrije Universiteit heeft de Hogeschool iPabo binnen haar gebouw een Laboratory school ingericht als onderdeel van het expertisecentrum Jonge kind. In deze voor Nederland unieke 'Labschool' vindt naar internationale standaarden hoogwaardig onderzoek plaats op het terrein van brein en leren.

Ook participeert Hogeschool iPabo in (landelijke) expertisecentra op het gebied van rekenen-wiskunde, wetenschap & techniek, taal en mens- en maatschappijvakken.

Op 9 februari 2012 oordeelde een panel van externe deskundigen in haar evaluatierapport positief over het onderzoek vanuit het iPabo onderzoekscentrum.