Lentis

About Lentis

This text is only available in Dutch!

Lentis staat voor: · Geestelijke gezondheidszorg · Forensische geestelijke gezondheidszorg · Zorg voor ouderen Mensen kunnen met hun verhaal bij Lentis terecht. Iemand met ernstige psychiatrische problemen vraagt andere zorg dan iemand met zingevingsvragen. En een oudere vraagt andere zorg dan een kind. Om recht te doen aan de verschillende vragen van onze patiënten hebben we de volgende onderdelen: · Volwassenenpsychiatrie waaronder PsyQ · Jonx, jeugd geestelijke gezondheidszorg en autisme behandeling & begeleiding · Dignis, zorg voor ouderen · Forint, forensische ggz en intensieve psychiatrie. Zorgsoorten: · Behandeling zonder óf met verblijf · Forensische behandeling zonder óf met verblijf · Kleinschalig wonen (voorheen 'beschermd wonen') · Begeleid Zelfstandig wonen · Ambulante begeleiding. 

Volwassenenpsychiatrie biedt zorg en behandeling ter ondersteuning aan het herstel van de patiënt, waarbij welzijn en kwaliteit van leven leidend zijn. We voelen ons verantwoordelijk voor iedereen die ons specialistisch aanbod nodig heeft en zorgen voor een breed aanbod in zowel stad als regio. Wij staan met ons zorgaanbod midden in de maatschappij, zijn lokaal beschikbaar en bieden, waar nodig, 24 uur per dag zorg in een keten. 

Langdurige rehabilitatie in Zuidlaren is onderdeel van de zorggroep Volwassenenpsychiatrie. Cliënten kunnen zich bij ons verder ontwikkelen richting een woonplek in de maatschappij. De teams ondersteunen en helpen bij het herstel van cliënten met beperkingen als gevolg van hun psychiatrische problemen. Hiervoor bieden wij behandeling, begeleiding, rehabilitatie en verblijf binnen een klinische setting. 

Naast de reguliere patiëntenzorg doen we onderzoek naar het ontwikkelen en evalueren van nieuwe psychosociale interventies en methoden om cliënten te ondersteunen in hun herstelproces. Hierin werken we onder andere nauw samen met het Rob Giel Onderzoekscentrum Groningen.

Location

E 77, 9471 KE, Zuidlaren

View on Google Maps