Maastricht Universitair medisch Centrum+ (MUMC+)

About Maastricht Universitair medisch Centrum+ (MUMC+)

This text is only available in Dutch.

Combinatie sterker dan de som der delen

Het azM en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht werken samen onder de naam Maastricht UMC+, ofwel Maastricht Universitair Medisch Centrum. Met een plus. Want hoewel het Maastricht UMC+ ook zonder die plus een vooruitstrevende en ondernemende organisatie zou zijn, is de combinatie sterker dan de som der delen.

Integratie van onderzoek, onderwijs, public health en patiëntenzorg

Het Maastricht UMC+ heeft drie kerntaken: patiëntenzorg, onderwijs & opleiding en onderzoek. Daarnaast legt de organisatie zich uitdrukkelijk toe op gezondheidspreventie, het vaststellen van risicofactoren en vroege diagnostiek. Vandaar de ‘+’ in de naam. Maastricht neemt daarmee een bijzondere plek in. Kenmerkend zijn ook de integratie van onderzoek, onderwijs, public health en patiëntenzorg.

www.mumc.nl/

Location

P. Debeyelaan 25, 6229 HX, Maastricht

View on Google Maps