Medisch Centrum Kinderwens

About Medisch Centrum Kinderwens

This text is only available in Dutch!

MC Kinderwens is in Nederland de enige IVF-vergunninghoudende instelling die niet in een ziekenhuissetting opereert. In de kliniek werken 40 enthousiaste professionals; administratieve medewerkers, verpleegkundigen, artsen, analisten, gynaecologen, embryologen en medisch maatschappelijk werk. De kliniek voert alle type fertiliteitsbehandelingen uit en beschikt over drie donorbanken, voor zaadcellen, eicellen en embryo’s. 

Medisch Centrum Kinderwens ziet het als haar opgave om: Een individuele begeleiding te bieden gekenmerkt door het inleven in de problematiek van haar cliënten. Bieden van persoonlijke, zorgvuldige begeleiding en zorg en een flexibele opstelling; dit alles met aandacht voor innovatieve ontwikkelingen. Een omgeving te bieden die recht doet aan onze opvatting dat paren / vrouwen met een vruchtbaarheidsstoornis geen patiënten maar cliënten zijn. Bereikbaar en aanspreekbaar te zijn voor cliënten en verwijzers in de meest ruime zin. Gezien te worden als gerenommeerd centrum voor Voortplantingsproblematiek. Topkwaliteit te leveren in de geboden medische zorg. De inspiratie en deskundigheid van haar medewerkers optimaal te houden. Kleinschalig te opereren en breed aanwezig te zijn. Kostenbewust en resultaatgericht te werk te gaan. Cliënt Controlled Care te leveren.

Location

Simon Smitweg 16, 2353 GA, Leiderdorp

View on Google Maps