NHL Stenden University University of Applied Sciences

Voorbeelden Onderzoek en Advies

This text is only available in Dutch.

Voorbeelden Onderzoek en Advies

Haalbaarheidsstudie: Composiet scharnierdak motorjacht

Een 'symbiose' tussen stahoogte in de kajuit en kruiphoogte onder bruggen.

Tijdens dit onderzoek is inzicht verkregen in de randvoorwaarden waaraan luiken moeten voldoen vanuit regelgeving. Beschreven is de onderbouwing van de technische haalbaarheid van lichtere luiken en de onderbouwing van de economische haalbaarheid van nieuwe concepten en het gebruik van nieuwe materialen.

Participatie Frisian Solar Challenge

Medewerkers van het Kenniscentrum ondersteunen de organisatie op diverse gebieden.

Dimensioneren elektroaandrijvingen

Elektrisch varen staat erg in de belangstelling in Friesland. Het Kenniscentrum heeft een module / datalogger ontwikkeld waarmee het benodigde vermogen van een elektrische aandrijving (en de samenstellende componenten) kan worden bepaald.

Frisian Hydrogene X'periance (Waterstofboot)

In een samenwerkingsverband is deze milieuvriendelijke boot ontwikkeld ten behoeve van het bevorderen van waterstof als energiedrager. Het principe vindt navolging in de Amsterdamse grachten.

3D technologie in jachtbetimmeringen

In 3D ontwerpen en daarna computergestuurd onderdelen frezen. Dit bespaart manuren en past perfect.

Meer voorbeelden Onderzoek en Advies