Rekenkamer Oost Nederland

About Rekenkamer Oost-Nederland

This text is only available in Dutch!

De Rekenkamer Oost-Nederland, gevestigd te Deventer, werkt voor de provincies Overijssel en Gelderland. Door professioneel onderzoek voorzien we Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en het ambtelijk apparaat van relevante informatie. Alle beleids- en uitvoeringsvelden van de provincies kunnen worden onderzocht. Invalshoeken daarbij zijn doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid. De keuze van de onderzoeksonderwerpen als ook de opzet, uitvoering en rapportage bepalen we als Rekenkamer zelfstandig. We profileren ons als een lerende en innovatieve rekenkamer waarbij objectiviteit en integer handelen de basis vormen.

Location

Achter de Muren Zandpoort 6, 7411 GE, Deventer

View on Google Maps