STT Netherlands Study Centre for Technology Trends

About Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT)

This text is only available in Dutch.

De Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) is een onafhankelijke non-profitorganisatie. Het bestuur van STT bestaat uit ruim 55 high level vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, wetenschap, overheid en maatschappij. Kernactiviteit is al ruim 45 jaar het organiseren van domeinoverstijgende en interdisciplinaire lange termijn toekomstverkenningen, op het snijvlak van technologie en samenleving. Hiervoor biedt de stichting een vrije ruimte waarin grote aantallen enthousiaste belanghebbenden elkaar ontmoeten en via een kennisfusieproces op creatieve wijze inspirerende toekomstbeelden creëren. De verkenningen kunnen bijdragen aan visievorming, agenda’s voor de toekomst, onderzoeksprogramma’s, netwerken, instituten en innovatieprojecten, waarvoor de basis al tijdens de verkenningen wordt gelegd. 

Location

Prinsessegracht 23, 2514 AP, Den Haag

View on Google Maps