Gerrit Rietveld Academie

Gerrit Rietveld Academie

This text is only available in Dutch!

De Gerrit Rietveld Academie (‘de academie’) is een zelfstandige hogeschool waar binnen de bacheloropleiding Beeldende Kunst en Vormgeving verschillende afstudeerrichtingen zijn ondergebracht. Daarnaast biedt de academie vijf masteropleidingen en een wisselend aantal tijdelijke masterprogramma’s; deze worden verzorgd door het Sandberg Instituut.
De dagelijkse leiding van het onderwijs is in handen van een tweetal directeuren (bachelor- en masteronderwijs), onder eindverantwoordelijkheid van het College van Bestuur. Het onderzoek en het onderwijs wordt ondersteund vanuit een groot aantal werkplaatsen en stafafdelingen zoals Financiën, Studentenzaken, ICT, Facilitaire Zaken en de afdeling P&O. De academie is internationaal van karakter en decentraal georganiseerd met veel verantwoordelijkheid en autonomie binnen de onderdelen.

Location

Fred. Roeskestraat 96, 1076 ED, Amsterdam

View on Google Maps