GGD Flevoland

About GGD Flevoland

GGD Flevoland is de gemeentelijke gezondheidsdienst die voor en met de gemeenten
Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde werkt aan de
gezondheid van alle Flevolanders. De zes Flevolandse gemeenten zijn met elkaar een
zogenaamde gemeenschappelijk regeling aangegaan (zeg een soort overeenkomst)
waarin de voornaamste taken en uit te voeren werkzaamheden van de GGD staan
beschreven. Deze berusten onder meer op de Wet publieke gezondheid.

GGD Flevoland is gevestigd in alle zes de Flevolandse gemeenten. De GGD geeft
uitvoering aan wettelijk opgedragen taken maar ook aan zogenaamde plustaken die
per gemeente kunnen verschillen.

De hoofdvestiging van GGD Flevoland zetelt in Lelystad.

Location

Noorderwagenstraat 2, 8223 AM, Lelystad

View on Google Maps