ITV Hogeschool

ITV Hogeschool

Over ITV Hogeschool
Adequate schriftelijke en mondelinge communicatie is van groot belang in een snel veranderende wereld waarin men elkaar niet alleen moet horen, maar ook moet kunnen verstaan. ITV Hogeschool heeft als doel hoog opgeleide en goed op de praktijk voorbereide tolken en vertalers af te leveren.

In het landelijke vertaalonderwijs neemt ITV Hogeschool een bijzondere plaats in, omdat de studentenpopulatie overwegend bestaat uit volwassenen, die vaak al een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond. ITV Hogeschool kan bogen op veel ervaring met volwassenonderwijs en heeft het onderwijs zorgvuldig afgestemd op de leerbehoeften van de volwassen student.

ITV Hogeschool is een particuliere hbo-opleiding die werkt als stichting zonder winstoogmerk. De opleiding bestaat al bijna 40 jaar en is de grootste in zijn soort in Nederland. ITV Hogeschool verzorgt een erkende 4-jarige bacheloropleiding Tolk-Vertaler in deeltijd met als studievarianten vertaler of tolk in de talen Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch en Spaans. Naast de hbo-opleiding biedt ITV Hogeschool kortlopende cursussen, bijvoorbeeld te volgen voor permanente educatie of uit interesse voor taal en cultuur.

Werken bij ITV Hogeschool
ITV Hogeschool is een kleinschalige, wendbare kennisonderneming die een informele werkomgeving biedt. Je wordt onderdeel van een betrokken team, maar kunt met veel autonomie je werk verrichten. ITV Hogeschool is gevestigd op het Science Park (De Uithof) in Utrecht, in één van de gebouwen van de Hogeschool Utrecht.

Location

Padualaan 101, 3584 CH, Utrecht

View on Google Maps