Stichting FWG

About Foundation FWG

about foundation fwg

*This webpage is only available in Dutch* 

FWG doet doorlopend onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de zorg, en de effecten daarvan op branches, organisaties en functies. Daardoor weten wij alles over het werken in de zorg, nu en in de toekomst. Wij ontwikkelen, onderhouden en optimaliseren de applicaties voor het waarderen en indelen van functies voor de zorgsector. Hierdoor zijn we indirect verantwoordelijk voor een rechtvaardige verdeling van de totale loonsom in de sector.

Wij zijn van en voor de zorg
 

Stichting FWG is onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk. Bij ons jaarlijkse reguliere functieonderzoek worden wij beoordeeld en geadviseerd door sociale partners in de zorg (NVZ, GGZ Nederland, VGN en ActiZ aan werkgeverszijde en FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU 91 en FBZ van werknemerszijde). Stichting FWG kent een raad van toezicht, met vertegenwoordigers uit de zorgbranches.

Wij delen onze kennis


Ons doel is om de zorg verder te helpen. Daarom delen we al onze kennis en data via de content van ons functiewaarderingssysteem en in publicaties als het FWG Trendrapport en de HR Trendmonitor Zorg.

Location

Lunettenbaan 59, 3524 GA, Utrecht

View on Google Maps